Klimaforandringer

Artikel type
faktalink
journalist Ebbe Sønderriis, iBureauet/Dagbladet Information, august 2013. Opdateret af journalist Michelle Arrouas. September 2016.
Main image
Cyklonen "Aila" ramte i maj 2009 Bangladesh's kyst og ødelagde 2 mio. menneskers hjem.
Cyklonen "Aila" ramte i maj 2009 Bangladesh's kyst og ødelagde 2 mio. menneskers hjem.
Foto: Jacob Dall / Scanpix

En global opvarmning er i gang, og klimaet forandres overalt på Jorden. Vejret bliver mere ekstremt: I nogle egne bliver der mere tørke, ørkendannelse, skovbrande, vandmangel og fejlslagen høst. Andre egne rammes af mere heftige storme og store oversvømmelser. Isen smelter i bjergene og rundt om Nordpolen, og også ved Sydpolen begynder isen at bryde op. Vandstanden i havene er begyndt at stige, og stigningen vil fortsætte i mange hundrede år. Kysterne eroderes og lavtliggende områder bliver efterhånden ubeboelige. Mange planter og dyr, både på landjorden og i havene, er ude af stand til at tilpasse sig til de nye forhold.

De negative klimaforandringer rammer alle, men især fattige mennesker i fattige lande. De positive forandringer gavner især de kølige lande, som typisk er mere velstående.

Den globale opvarmning bør begrænses til højst to grader, siger de fleste eksperter og regeringer, og i 2015 nåede verdens ledere til enighed om at gøre det til et bindende mål, da de nåede til enighed om en klimaaftale på klimatopmødet i Paris. Det vigtigste middel til at stabilisere klimaet igen er at mindske forbruget af energi og ressourcer og anvende vedvarende energikilder i stedet for kul, olie og gas.

 

klima