Bæredygtighed og grøn omstilling

Artikel type
faktalink
cand. soc. Peter Bjerregaard, iBureauet/Dagbladet Information August, 2013. Opdateret af journalist Michelle Arrouas, november 2015.
Main image
Miljøminister Ida Auken (SF) besøgte i begyndelsen af august 2013 Livø i Limfjorden under temaet Grøn omstilling.
Miljøminister Ida Auken (SF) besøgte i begyndelsen af august 2013 Livø i Limfjorden under temaet Grøn omstilling.
Foto: Bo Amstrup / Scanpix

Vi har efterhånden vænnet os til at høre om klimaforandringer, CO2-udledninger og alternativ energi, men i de seneste år er klimadebatten til dels erstattet af diskussioner om bæredygtighed og grøn omstilling. Men hvad betyder de nye begreber egentlig? Bæredygtig udvikling og grøn omstilling bruges ofte, når man mere overordnet taler om at finde nye grønne teknologier, bedre ressourceudnyttelse, nye forretningsmodeller, mere miljøvenlige produkter eller nye måder at prissætte goder på. Grundlæggende handler den grønne omstilling om overgangen fra den nuværende “sorte” økonomi, der er baseret på fossil energi (kul, gas og olie) til en ”grøn” økonomi, der i højere grad baserer sig på vedvarende energikilder som sol, vind og vand. Den grønne omstilling betyder derfor også, at den økonomiske vækst er afkoblet væksten i forbruget af naturressourcer, forurening og drivhusgasser. I takt med, at debatten om klimaændringer er blevet delvist erstattet af og suppleret med debatten om bæredygtighed, er det også blevet et politisk emne, og både politikere, virksomheder og NGO’’er diskuterer nu bæredygtighed og grøn omstilling på linje med klimaændringer.

 

bære