klimaændringer

Klimatilpasning

Indledning

Regnvandssøer, stenrev, diger og stormflodsporte er bare et par eksempler på klimatilpasning.

Energi og brændstof

Indledning

Vi er som mennesker og samfund dybt afhængige af energi og brændstof. Hver dag bruger vi energi til alt fra at producere mad og varer, til transport, byggeri, opvarmning, madlavning, lys osv.

Arktis

Indledning

USA vil ikke længere købe Grønland

Havet

Indledning

Mere end tre femtedele af jordens overflade består af hav, og havet har altid været grundlæggende for livet på jorden.

FN's klimamål og verdensmål

Indledning

Siden begyndelsen af 1990’erne har FN forsøgt at samle verdens lande om aftaler, der skal dæmme op for de menneskeskabte klimaforandringer.

Vedvarende energi

Indledning

Vi står i en grøn omstilling. Danmark og verden satser på vedvarende energi og i stor stil.

Klimatopmødet i Paris (Faktalink light)

Vejret bliver varmere og varmere. Nogle steder i verden regner det også meget mere, end det plejer at gøre, mens det andre steder bliver endnu mere tørt. Alle de forandringer, der sker, kalder man klimaforandringer, og det påvirker både mennesker og dyr.

Klimaforandringer

Intro: Seneste udvikling 

Ifølge EU's klimatjeneste Copernicus er juli 2023 den varmeste måned, der nogensinde er målt - og 0,33 grader varmere end den hidtidige rekordmåned, juli 2019.

Regnskove

Indledning

Regnskove er en bestemt slags skove i troperne, hvor der er meget høj temperatur, høj fugtighed og en helt særlig frodighed.