klimaændringer

Klimatilpasning

Indledning

Regnvandssøer, stenrev, diger og stormflodsporte er bare et par eksempler på klimatilpasning.

Energi og brændstof

Indledning

Vi er som mennesker og samfund dybt afhængige af energi og brændstof. Hver dag bruger vi energi til alt fra at producere mad og varer, til transport, byggeri, opvarmning, madlavning, lys osv.

Arktis

Indledning

USA vil ikke længere købe Grønland

Havet

Indledning

Mere end tre femtedele af jordens overflade består af hav, og havet har altid været grundlæggende for livet på jorden.

FN's klimamål og verdensmål

Indledning

Siden begyndelsen af 1990’erne har FN forsøgt at samle verdens lande om aftaler, der skal dæmme op for de menneskeskabte klimaforandringer.

Vedvarende energi

Indledning

Verdens befolkning forbruger mere og mere energi. Langt det meste af energiproduktionen kommer stadig fra kul, olie og gas, hvilket medfører udledning af drivhusgasser, som forandrer Jordens klima.

Klimatopmødet i Paris (Faktalink light)

Vejret bliver varmere og varmere. Nogle steder i verden regner det også meget mere, end det plejer at gøre, mens det andre steder bliver endnu mere tørt. Alle de forandringer, der sker, kalder man klimaforandringer, og det påvirker både mennesker og dyr.

Klimaforandringer

Indledning

En global opvarmning er i gang, og klimaet forandres overalt på Jorden. Vejret bliver mere ekstremt med tørke, ørkendannelse, skovbrande, vandmangel, fejlslagen høst, heftigere storme og store oversvømmelser.

Regnskove

Indledning

Regnskove er en bestemt slags skove i troperne, hvor der er meget høj temperatur, høj fugtighed og en helt særlig frodighed.