Bådlygtninge

Flygtninge (Faktalink light)

cand.mag. Louise Rosengreen, iBureauet/Dagbladet Information. September 2015
Top image group
Bådlygtninge
Main image
Dansk politibetjent leger med en pige som var en del af flygtningestrømmen på motorvejen E45 den 9. september 2015.
Dansk politibetjent leger med en pige som var en del af flygtningestrømmen på motorvejen E45 den 9. september 2015.
Foto: Claus Fisker / Scanpix

Man mener, at der lige nu er ca. 60 millioner mennesker på flugt i verden. Det er lidt mere end 10 gange Danmarks befolkning. Omkring halvdelen af dem er under 18 år. Flygtningene kommer især fra Syrien, Libyen og afrikanske lande som Nigeria, Eritrea og Somalia. De flygter, fordi der er krig, borgerkrig og uro i de områder, hvor de kommer fra. 

 

 

Artikel type
faktalinklight

Hvad er en flygtning?

Print-venlig version af dette kapitel - Hvad er en flygtning?

Flygtninge er mennesker, der er flygtet fra deres hjem på grund af krig, fare eller andre uroligheder. Den mest udbredte definition på, hvad en flygtning er, stammer fra FN’s flygtningekonvention. Ifølge den er man flygtning, hvis man er forfulgt og ikke kan føle sig tryg i sit hjemland på grund af:

  • race
  • religion
  • nationalitet
  • politiske holdninger
  • at man tilhører en særlig gruppe i samfundet

 

Men der findes også folk, der flygter på grund af fattigdom, sult, klimaforandringer og naturkatastrofer.

 

flygtninge

Hvad er en kvoteflygtning?

Print-venlig version af dette kapitel - Hvad er en kvoteflygtning?

En kvoteflygtning er en flygtning, der ikke befinder sig i Danmark. Er man kvoteflygtning kan man blive genbosat i Danmark. At blive genbosat betyder, at Danmark skaffer et nyt hjem til flygtningen, fordi han eller hun har mistet sit oprindelige hjem. Hvert år bruger Folketinget penge på at tage imod ca. 500 kvoteflygtninge. De fleste kommer fra steder i Asien og Afrika.