Om Faktalink – en verden af viden

Hvad er Faktalink?

Faktalink er en samling artikler om samfundsrelevante og historiske emner, som har bred interesse. Her finder man artikler om alt fra sport, kultur, historie, politik, IT, trends og medier og meget mere. Samlingen omfatter ca. 600 artikler og temaer, som løbende opdateres og øges, samt flere tusinde links og henvisninger.

Hvem står bag Faktalink?

Faktalink udgives af DBC DIGITAL www.dbc.dk

Artiklerne er udarbejdet af professionelle skribenter, journalister, historikere m.v. med fagkundskab inden for emneområderne. 

Adgang

Adgang til Faktalink/Forfatterweb kræver et abonnement. Læs mere her om priser og abonnementstegning her.

Man kan tilgå siderne enten med sit UNI-login eller som biblioteksbruger, hvor man logger på med sin pinkode. Hvis ikke man er oprettet som biblioteksbruger, kan man henvende sig til sit folkebibliotek.

Strukturen i Faktalink

Artiklerne i Faktalink er opbygget efter en fast struktur og består af flere lag, således at artiklerne kan læses på flere niveauer. Alle artikler begynder med en introduktion til emnet. Herefter dykkes der dybere ned i stoffet, som ofte indledes med en historisk vinkel. Emnerne belyses ud fra en faglig, analyserende og alsidig vinkel, som også indeholder debat og perspektivering. Alle artikler afrundes med omfattende kildehenvisninger og links til mere information.

Alle Faktalink-artikler indekseres, tildeles emneord og gøres søgbare via DanBib og bibliotek.dk. Her finder du en emneoversigt med link til de tilhørende artikler.

Faktalink light er korte og lettilgængelige artikler, som især henvender sig til 10-12 årige, men kan også anvendes af læsesvage unge og voksne.

Under fanebladet Temaer findes der en række aktuelle temaer, hvor artiklerne indgår i nye sammenhænge.

Indgange til Faktalink

Som indgang til Faktalink kan man vælge Artikler, Temaer, Emner eller Faktalink light eller benytte Søgeboksen.

Målgruppen for Faktalink

Faktalink henvender sig til en meget bred målgruppe, og opbygningen af sitet betyder, at man kan bruge artiklerne på mange forskellige niveauer. Jo længere man kommer ind i artiklen, jo mere kræver det af brugeren.

I praksis betyder det, at Faktalink er et arbejdsredskab for folkeskolens ældste klasser, gymnasielever, lærere og bibliotekarer samt studerende, journalister og researchere, der har behov for at sætte sig ind i et emne og få kendskab til relevant litteratur og information om det. Se også afsnittet om Faktalink light.

Faktalink light

Faktalink light er en samling af artikler, som er lettere og kortere end de øvrige artikler.

Målgruppen er dels børn på mellemtrinet i skolen og dels børn, der ser DR Ultra eller læser Børneavisen. Kort sagt alle videbegærlige og nysgerrige børn og unge, der gerne vil vide mere. Sprogskolekursister kan også have glæde af artiklerne i Faktalink light på grund af det enkle sprog.

Men også andre brugere, der har behov for lettilgængelige artikler, kan læse med her. Det gælder læsesvage og andre, der har brug for at træne dansk.

Der er ca. 65 artikler, og tanken er, at Faktalink light støt og roligt skal vokse med en årlig tilvækst på 10 artikler.

Faktalink light kan søges som serietitel i bibliotek.dk

Må man tage print af Faktalink?

Ja, det er tilladt at tage print af Faktalink til personligt brug. Filen "Hele Faktalinket om ... " er specielt velegnet til dette formål.
Biblioteker må ligeledes tage print og udlevere til egne låneres personlige brug. Billede og tekst må ikke gengives i elektronisk form.

Enhver anden form for publicering og offentliggørelse, trykt eller elektronisk, må kun ske efter aftale med DBC Digital.

Film og markedsføring om Faktalink

Hent PR materiale til Faktalink her.

Lyt til artiklerne

Nu kan man få læst artikler op på Faktalink. Oplæsningsfunktionen kan anvendes på forskellige måder. Man kan få læst hvert kapitel op, hoppe i teksten og få markeret teksten, mens den læses op. Se vejledning i brug af ReadSpeaker her.

Kontakt til Faktalink

Redaktionen modtager meget gerne forslag til nye emner eller andre gode idéer. Skriv til os på faktalink@dbc.dk

Nyheder fra Faktalink

Man kan abonnere på nyheder fra Faktalink ved at tilmelde sig Nyheder om Faktalink.