Naturkatastrofer

Artikel type
faktalink
journalist Karina Søby Madsen, iBureauet/Dagbladet Information. 2008

Hver dag opstår vulkanudbrud, orkaner, oversvømmelser og jordskælv et eller andet sted på kloden. Det skønnes, at omkring 200.000 mennesker om året rammes af naturkatastrofer. Heraf bliver mellem 80.000 og 100.000 dræbt. Det svarer til, at hele Esbjergs befolkning dør.

Man betegner traditionelt naturkatastrofer som noget, der har en naturlig årsag, men med de seneste års fokus på menneskeskabte klimaforandringer, er den definition måske på vej til at blive vandet ud. I hvert fald ser det ud til, at klimaforandringerne er årsag til, at antallet af naturkatastrofer er steget kraftigt de seneste 20 år.