FN's verdensmål
FN's verdensmål for bæredygtig udvikling
Foto: Søren Breiting / Scanpix

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling (Faktalink light)

journalist og cand.comm. Anne Anthon Andersen, Bureauet, april 2019.
Top image group
FN's verdensmål
FN's verdensmål for bæredygtig udvikling
Foto: Søren Breiting / Scanpix

Indledning
I 2015 blev verdens regeringsledere enige om en række ønsker for en mere lige og bæredygtig verden. På et møde i FN (Forenede Nationer) underskrev de 193 lande FN’s såkaldte Verdensmål. De skal sikre, at alle landene frem mod året 2030 arbejder for at bekæmpe fattigdom, sult, global ulighed, forurening, global opvarmning og udryddelse af truede dyre- og plantearter. En del af de 17 mål handler om at passe på klimaet. Tanken bag målene er, at vi kun kan gøre verden til et bedre sted, hvis vi alle arbejder sammen. Derfor er det også en del af målene, at skoleelever i hele verden skal lære om målene.

 

Animationsfilm om FN’s Verdensmå,l og hvorfor de er vigtige. Lavet af organisationen Oxfam IBIS.

Artikel type
faktalinklight

Hvad er FN?

Print-venlig version af dette kapitel - Hvad er FN?

FN står for Forenede Nationer. FN blev dannet i 1945 efter 2. Verdenskrig, da en stor del af verdens ledere blev enige om sammen at arbejde for fred i verden. FN består af 193 lande, og Danmark har været medlem af FN siden 1945. FN har været med til at løse store konflikter og sikre frie demokratiske valg rundt om i verden. I 1948 vedtog FN Verdenserklæringen om menneskerettigheder. Den beskriver, hvad alle mennesker i verden har ret til. Ideen med erklæringen var at sikre, at ingen menneskers rettigheder bliver krænket af stater eller af andre mennesker. FN har siden vedtaget mange konventioner (aftaler) om rettigheder for blandt andet børn, kvinder og flygtninge. I 2015 vedtog FN 17 Verdensmål for en bæredygtig verden.

Hvilken rolle spiller klima og bæredygtighed i verdensmålene?

Print-venlig version af dette kapitel - Hvilken rolle spiller klima og bæredygtighed i verdensmålene?

Et vigtigt element i verdensmålene er indsatsen for at stoppe klimaforandringerne. De sidste årtier er det for alvor blevet klart, at vores forbrug og måde at leve på har alvorlige konsekvenser for klimaet og miljøet. F.eks. i form af temperaturstigninger, plastikforurening i havene, uddøende dyr og planter, voldsomme regnskyl og stigende vandstande i verdenshavene. Derfor sætter FN’s Verdensmål konkrete mål for, at vi skal hente mere energi fra såkaldt bæredygtige energikilder som sol og vind. På den måde kan vi nemlig bremse udledningen af CO2, som er en af de vigtigste årsager til klimaforandringerne. Vi skal også bygge bedre kloakker og mindske skaderne forbundet med klimaforandringerne. Med klimamålene lover alle landene, at de vil tænke klimaet ind, når de laver nye love og tager politiske beslutninger.

Hvorfor er alternative energikilder en vigtig del af verdensmålene?

Vi bruger energi til stort set alt: varme huse op, transportere os rundt, lave mad, producere fødevarer og meget mere. Derfor er et af verdensmålene at lave bæredygtige energiløsninger og bruge mindre olie og gas, som forurener og skader klimaet. I Danmark har alle adgang til energi, men sådan er det ikke alle steder. I nogle fattige lande har befolkningen ingen eller sjælden adgang til energikilder. Det gør det vanskeligt for disse lande at udvikle sig, uddanne befolkningen og skabe velstand. Det er en del af verdensmålene at sikre, at alle mennesker i verden i 2030 har adgang til et stabilt energinet.