energipolitik

Energi og brændstof

Indledning

Vi er som mennesker og samfund dybt afhængige af energi og brændstof. Hver dag bruger vi energi til alt fra at producere mad og varer, til transport, byggeri, opvarmning, madlavning, lys osv.

Atomkraft

Indledning

Efter at have været ude af den danske energistrategi og debat siden 1985 er atomkraft igen blevet et varmt emne i Danmark. Det skyldes især, at Danmark ligesom resten af verden står over for en stor udfordring med den grønne omstilling.

Vedvarende energi

Indledning

Vi står i en grøn omstilling. Danmark og verden satser på vedvarende energi og i stor stil.

Bæredygtighed og grøn omstilling

Indledning

Vi har efterhånden vænnet os til at høre om klimaforandringer, CO2-udledninger og alternativ energi, men i de seneste år er klimadebatten til dels erstattet af diskussioner – blandt politikere, virksomheder og NGO’er – om bæredygtighed og