Grænser

Artikel type
faktalink
cand.mag. Maria Høher-Larsen, iBureauet/Dagbladet Information. Februar 2016
Main image
Venligboerne er klar til at tage imod flygtninge på Københavns Hovedbanegård den 9. september 2015. Venligboerne er indstillet til Nobels Fredspris.
Venligboerne er klar til at tage imod flygtninge på Københavns Hovedbanegård den 9. september 2015. Venligboerne er indstillet til Nobels Fredspris.
Foto: Nils Meilvang / Scanpix

Temaet for AT-forløbet 2016 i de danske gymnasier er ’grænser’ – et relevant tema set i lyset af 2015’s flygtningekrise, debatten om øget grænsekontrol samt debatten om, hvor grænsen går for, hvilke menneskeskabte klimaforandringer, kloden kan holde til.

Men der er mange andre perspektiver på begrebet grænser. Det kan også handle om menneskelig og samfundsmæssig moral: Hvor går grænsen mellem rigtigt og forkert? Og hvor går grænsen for ytringsfriheden og for en ordentlig tone i den offentlige debat? Også etiske spørgsmål handler ofte om grænser, for der rykkes ofte ved de etiske grænser, når den teknologiske udvikling skaber nye muligheder for overvågning eller behandling. Da det første reagensglasbarn blev født i 1980'erne, skabte det f.eks. voldsom debat om, hvorvidt det var i orden at manipulere med menneskets biologi, mens det i dag er en almindeligt accepteret behandling af barnløse.

Denne Faktalink-artikel giver inspiration til, hvordan man kan tale om grænser, og den giver eksempler på, hvordan verden, historien og videnskaben er fyldt med grænser, begrænsninger og overskridelser.