Baggrund

Main image kapitel
Kong Christian X krydser den gamle Kongeågrænse ved Frederikshøj og markerer derved at Sønderjylland atter er dansk. Pigen, som kongen tog op på hesten ved Genforeningen, er den 9-årige Johanne Herlak.
Kong Christian X krydser den gamle Kongeågrænse ved Frederikshøj og markerer derved at Sønderjylland atter er dansk. Pigen, som kongen tog op på hesten ved Genforeningen, er den 9-årige Johanne Herlak.
Foto: Scanpix

Hvad betyder ordet ’grænse’?

Slår man op i Den Danske Ordbog (ordnet.dk) (se kilder), bliver det tydeligt, at ordet ’grænse’ har op til flere betydninger. Det kan være en naturlig geografisk skillelinje mellem et område og et andet, f.eks. i form af en bjergkæde eller en flod, men det kan også være en geografisk skillelinje, som to lande er blevet enige om at trække.

’Grænse’ kan desuden forstås mere abstrakt, f.eks. når man taler om, at man går fra én tilstand til en anden. Inden for religion og kultur spiller grænser også en væsentlig rolle, blandt andet i forbindelse med overgangsritualer; f.eks. overskrider man grænsen mellem barn og voksen, når man bliver konfirmeret. Der findes også i alle kulturer grænser for, hvad det er socialt acceptabelt at sige. Grænse kan også henvise til grænsen mellem to kulturer ­­– en kulturel barriere, der gør, at to mennesker har svært ved at forstå hinanden.

Endelig kan ’grænse’ referere til et samfunds sociale og juridiske spilleregler, forstået på den måde at der er grænser for, hvad der er rigtigt og forkert. Der kan også være tale om et regelsæt, der sætter konkrete grænser for, hvad der er tilladt i bestemte sammenhænge, f.eks. hvor mange bakterier der må være i drikke- eller badevandet.

På andre sprog kan de forskellige betydninger af det danske ord ’grænse’ være tydeligere; det gælder f.eks. på engelsk, hvor der findes tre forskellige ord for ’grænse’: limit, border og boundary.