etik

Abort

Indledning

Aborter er ikke bare et medicinsk indgreb – det er omdrejningspunkt for etiske, religiøse og videnskabelige debatter. I 1683 blev en provokeret abort straffet med halshugning, og først i 1973 blev aborten lovliggjort for alle i Danmark.

Dyreforsøg (Faktalink light)

Hvert år laver man forsøg med mere end 100 millioner dyr i verden. I Danmark er der faste regler for hvad man må bruge forsøgsdyr til. Det er der også i andre lande og i EU. F.eks. har EU bestemt at man ikke må teste sminke på dyr. Men kan mennesker tillade sig at bruge dyr som forsøgsdyr?

Fosterdiagnostik

I Danmark har alle gravide kvinder siden 2004 fået tilbudt undersøgelser, der skal vise, om deres barn vil få handicaps eller arvelige sygdomme.