etik

Dyreforsøg (Faktalink light)

Hvert år laver man forsøg med mere end 100 millioner dyr i verden. I Danmark er der faste regler for hvad man må bruge forsøgsdyr til. Det er der også i andre lande og i EU. F.eks. har EU bestemt at man ikke må teste sminke på dyr. Men kan mennesker tillade sig at bruge dyr som forsøgsdyr?

Fosterdiagnostik

I Danmark har alle gravide kvinder siden 2004 fået tilbudt undersøgelser, der skal vise, om deres barn vil få handicaps eller arvelige sygdomme.