etik

Dyrevelfærd

Indledning

Dyreværnsloven er over 100 år gammel og beskriver, hvordan landmænd og slagterier skal tage hensyn til dyrevelfærd.

Omskæring

Indledning

Omskæring af børn og unge skaber jævnligt debat i medierne. Drengeomskæring er hovedsageligt en religiøs skik, som er udbredt blandt både jøder, kristne og muslimer. Omskæring af piger er derimod primært en kulturel tradition.

Menneskets forhold til naturen

Indledning

I 2017 er emnet for gymnasiernes AT-opgave ’Menneskets forhold til naturen’, og netop det forhold har de seneste årtier ændret sig markant.

Dyreforsøg (Faktalink light)

Hvert år laver man forsøg med mere end 100 millioner dyr i verden. I Danmark er der faste regler for hvad man må bruge forsøgsdyr til. Det er der også i andre lande og i EU. F.eks. har EU bestemt at man ikke må teste sminke på dyr. Men kan mennesker tillade sig at bruge dyr som forsøgsdyr?

Grænser

Indledning

Temaet for AT-forløbet 2016 i de danske gymnasier var ’grænser’ – et relevant tema set i lyset af 2015’s flygtningekrise, debatten om øget grænsekontrol samt debatten om, hvor grænsen går for, hvilke menneskeskabte klimaforandringer, kloden kan holde til.

Genteknologi

Indledning

Ved hjælp af genteknologi kan vi i dag lave om på naturens dna på alle mulige måder.

Droner

Indledning

Det seneste årti er produktionen af droner eksploderet på verdensplan. Nogle droner bliver brugt i krigsførelse og har flere tusinde menneskeliv på samvittigheden, mens andre redder folk,

Fosterdiagnostik

Indledning

I Danmark har alle gravide kvinder siden 2004 fået tilbudt undersøgelser, der skal vise, om deres barn vil få handicaps eller arvelige sygdomme.

Kloning

Indledning

I dag har man klonet mere end 20 forskellige dyrearter med henblik på medicinsk forskning, fødevareproduktion og andre formål.