etik

Abort

Indledning

I 2023 er det 50 år siden, at kvinder i 1973 fik ret til fri abort i Danmark. Retten til fri abort var et stort skridt i kvinders frigørelse og muligheder for selv at bestemme over deres krop og liv.

Dyrevelfærd

Indledning

Dyreværnsloven er over 100 år gammel og beskriver, hvordan landmænd og slagterier skal tage hensyn til dyrevelfærd.

Omskæring

Indledning

Omskæring af børn og unge skaber jævnligt debat i medierne. Drengeomskæring er hovedsageligt en religiøs skik, som er udbredt blandt både jøder, kristne og muslimer. Omskæring af piger er derimod primært en kulturel tradition.

Menneskets forhold til naturen

Indledning

I 2017 er emnet for gymnasiernes AT-opgave ’Menneskets forhold til naturen’, og netop det forhold har de seneste årtier ændret sig markant.

Dyreforsøg (Faktalink light)

Hvert år laver man forsøg med mere end 100 millioner dyr i verden. I Danmark er der faste regler for hvad man må bruge forsøgsdyr til. Det er der også i andre lande og i EU. F.eks. har EU bestemt at man ikke må teste sminke på dyr. Men kan mennesker tillade sig at bruge dyr som forsøgsdyr?

Grænser

Indledning

Temaet for AT-forløbet 2016 i de danske gymnasier var ’grænser’ – et relevant tema set i lyset af 2015’s flygtningekrise, debatten om øget grænsekontrol samt debatten om, hvor grænsen går for, hvilke menneskeskabte klimaforandringer, kloden kan holde til.

Kloning

Indledning

I dag har man klonet mere end 20 forskellige dyrearter med henblik på medicinsk forskning, fødevareproduktion og andre formål.

Forskning i stamceller

Indledning

Mange af os vil formentlig blive behandlet med stamceller, når vi bliver gamle. Om 10-20 år vil stamceller efter alt at dømme blive brugt til at behandle mange udbredte sygdomme og lidelser på verdens hospitaler – lige fra sukkersyge til hjertekarsygdomme og slidgigt.