Mennesker på Berlinmuren i november 1989.
Mennesker på Berlinmuren ved Brandenburger Tor natten mellem den 9. og 10. november 1989.
Foto: Peter Kneffel / Scanpix

Historiekanon 1-29

Redaktion september 2021
Top image group
Mennesker på Berlinmuren i november 1989.
Mennesker på Berlinmuren ved Brandenburger Tor natten mellem den 9. og 10. november 1989.
Foto: Peter Kneffel / Scanpix

Fra Ertebøllekulturen i Stenalderen til terrorangrebet på USA den 11. september 2001. Sådan starter og slutter den kanonliste, som Undervisningsministeriet har fået udarbejdet til folkeskolen med forskellige historiske nedslag.

Kanonlisten indeholder i alt 29 punkter der spænder over mange tusinde år og har fokus på både begivenheder i Danmark og i udlandet. Fælles er, at de hver repræsenterer en væsentlig del af historien. Samtidig markerer de enkelte nedslag centrale forandringer i den historiske udvikling.

Blandt punkterne er Jellingestenen, der omhandler skiftet fra den hedenske vikingetid til den kristne middelalder. Kvindernes valgret i 1917 var første skridt på vej mod ligestilling mellem mænd og kvinder, og Berlinmurens fald i 1989 betød begyndelsen på Sovjetunionens ende og nye politiske vinde over Europa.

Listen kan bruges til at give eleverne et kronologisk overblik over historiens udvikling og en forståelse for hvordan historien hænger sammen. Når eleverne afslutter 9. klasse skal alle punkter på listen være brugt i undervisningen. Det anbefales at de inddrages i kronologisk rækkefølge, og at de også benyttes til at perspektivere i forhold til andre begivenheder.

Faktalink-artikler

Ertebøllekulturen

Tutankhamon

Solvognen

Kejser Augustus

Jellingestenen

Absalon

Kalmarunionen

Columbus

Reformationen

Christian IV

Den Westfalske Fred

Statskuppet 1660

Stavnsbåndets ophævelse

Stormen på Bastillen

Ophævelsen af slavehandlen

Københavns bombardement

Grundloven 1849

Stormen på Dybbøl

Systemskiftet 1901

Slaget på Fælleden

Kvinders valgret

Genforeningen

Kanslergadeforliget

Augustoprøret og Jødeaktionen 1943

FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne

Energikrisen 1973

Berlinmurens fald

Maastricht 1992

11. september 2001

Undervisningsmaterialer

Historiekanon på KP Københavns professionshøjskole

Ideer til undervisning for de enkelte klassetrin i folkeskolen med links til blandt andet videoer, film og tidslinjer.

Temasider med historisk viden

Nationalmuseet

Under menupunktet Historisk viden ligger der forskellige nedslag i Danmarkshistorien fra Oldtiden til Besættelsen.

Artikel type
News Item