demonstrant med banner
En Falun Gong aktivist holder et banner op i Hong Kong. Januar 2019.
Foto: Isaac Lawrence / Ritzau Scanpix

Falun Gong

journalist Malene Fenger-Grøndahl, iBureauet/Dagbladet Information. 2008
Top image group
demonstrant med banner
En Falun Gong aktivist holder et banner op i Hong Kong. Januar 2019.
Foto: Isaac Lawrence / Ritzau Scanpix
Main image
Falun Gong praktikere mediterer på den internationale Falun Gong dag den 13. maj 2011.
Falun Gong praktikere mediterer på den internationale Falun Gong dag den 13. maj 2011.
Foto: Lee Jae-Won / Scanpix

Indledning

Falun Gong opstod i Kina i 1992, og har i dag millioner af tilhængere over store dele af verden. Bevægelsen baserer sine aktiviteter på traditionelle kinesiske tanke- og trossystemer som buddhisme og taoisme. Til filosofien knytter sig en række øvelser, som ifølge Falun Gong-tilhængerne kan rense menneskets sind og krop. Øvelserne er en blanding af fysiske øvelser, en slags gymnastik, og meditation. Falun Gong fik i løbet af 1990’erne millioner af tilhængere i Kina, og det gjorde tilsyneladende det kinesiske regime bekymret. I 1999 blev Falun Gong-bevægelsen forbudt ved lov og siden er tusindvis af tilhængere blevet truet, chikaneret, fængslet, udsat for tortur og dræbt af de kinesiske myndigheder. Falun Gong-tilhængere og menneskerettighedsgrupper i og uden for Kina har forgæves forsøgt at presse det kinesiske kommunistparti til at hæve forbuddet mod Falun Gong og stoppe forfølgelserne.

Artikel type
faktalink

Introduktion til Falun Gong

Hvad er Falun Gong?

Falun Gong, også kaldet Falun Dafa, er ifølge udøverne selv en metode, der kan ’kultivere’ ens hjerte og sind, så det kommer bedre i overensstemmelse med universitets sandheder. Det betyder, at man som menneske kommer til opleve større harmoni og sundhed både mentalt og fysisk. På hjemmesiden Foreningen for Falun Gong i Danmark beskrives Falun Gong som ”et avanceret kultivations- og øvelsessystem” og ”en kraftfuld teknik der reducerer stress og styrker helbredet” samt en metode, der er ”rettet mod oplysning”: ”Vi kalder det en kultivationsmetode: ”kultivation” henviser til forbedringen af ens hjerte og sind gennem studier af de universelle principper baseret på Sandhed, Godhed og Tolerance; ”metode” vil sige at udføre øvelserne og meditationen for at styrke kroppen.” 

Falun Gong-eksperten David Matas definerer bevægelsen som ”et fysisk øvelsesprogram med en åndelig komponent”. Den åndelige komponent baserer sig på taoisme og buddhisme, antikke kinesiske ånds- og trosretninger. Men ifølge Falun Gong-udøverne kan bevægelsen hverken kaldes en religion, en kult eller en sekt. Flere Kina-eksperter bakker bevægelsens egen beskrivelse op, men enkelte lægger vægt på, at Falun Gong har elementer af både religiøsitet og politisk ideologi. For eksempel karakteriserer den amerikanske Kina-ekspert Orville Schell i en artikel i Information den 9. februar 2001 (se kilder) Falun Gong som ”massekult med antydning af protestbevægelse” og ”denne mystiske, krypto-buddhistiske/taoistiske sekt”.

Hvad betyder Falun Gong?

Det er svært at oversætte navnet Falun Gong til et vestligt sprog, for ”ordene ’Falun’ og ’Gong’ har ingen betydning i vestlige sprog”, som Falun Gong-eksperten David Matas påpeger i en kronik i Politiken den 22. oktober 2007 (se kilder). Falun Gong siges at være en slags ’qi gong’ ligesom for eksempel tai chi. Qi gong er en kinesisk helbredelsesmetode, der styrker og fornyer kroppens livskraft via forskellige helbredsøvelser. ’Qi’ betyder ’livskraft’ og ’gong’ betyder metode eller teknik.

Hvordan praktiseres Falun Gong?

Falun Gong kan praktiseres derhjemme eller udendørs, alene eller sammen med andre. Den grundlæggende praksis består af fem rolige øvelser, hvoraf den sidste er en siddende meditation. Tre af øvelserne involverer fysisk aktivitet, mens man under de to andre øvelser skal forholde sig i fysisk ro. 

Øvelserne introduceres og beskrives nærmere på blandt andet hjemmesiden for Foreningen for Falun Gong i Danmark.

Historie og baggrund

Hvornår opstod Falun Gong?

Falun Gong opstod i 1992, da forfatteren til en række skrifter baseret på taoisme og buddhisme, Li Hongzhi, stod frem og offentliggjorde sine tanker og ideer under navnet Falun Gong eller Falun Dafa. Offentliggørelsen fandt sted den 13. maj, og Falun Gong-tilhængere regner derfor denne dato som grundlæggelsestidspunktet for bevægelsen. Årsdagen fejres blandt Falun Gong-tilhængere over hele verden.

Hvad er baggrunden for Falun Gongs opståen?

Falun Gongs baggrund er en række skrifter af bevægelsens leder og stifter, Li Hongzhi. De to vigtigste er bogen ”Zhuan Falun”, hvor hovedprincipperne bag Falun Gong forklares, samt bogen ”Falun Gong”, der betegnes som en begynderbog om metodens baggrund og praktiske udøvelse. Skrifterne indeholder Hongzhis egen filosofi og tænkning, der kombinerer elementer fra traditionel kinesisk tænkning og åndelig praksis. Den amerikanske Kina-ekspert Orville Schell beskriver i en artikel i Information den 9. februar 2001 (se kilder) indholdet i Falun Gong som en blanding af ”traditionelle kinesiske åndedrætsøvelser, en tro på mirakelkure, patentløsninger på ren levevis og et misk-mask af buddhistisk og taoistisk mystik”. 

Kina-eksperter har påpeget, at Falun Gongs opståen kan have en sammenhæng med det ideologiske tomrum, der var fremkommet efter Jerntæppets fald, Sovjetunionens opløsning og kommunismens voldsomme tilbagegang på verdensplan. ”Hvad kunne udfylde det ideologiske tomrum, kommunismens verdensomspændende sammenbrud havde efterladt? Ifølge Francis Fukuyama er svaret: vestligt demokrati. Men i Kinas tilfælde er svaret: Falun Gong,” konkluderer Falun Gong-eksperten David Matas i en kronik i Politiken den 22. oktober 2007 (se kilder).  

Også de voldsomme økonomiske reformer under Deng Xiaoping, som skabte store sociale og økonomiske forskelle i det kinesiske samfund, har skabt grobund for en bevægelse som Falun Gong, vurderer den amerikanske Kina-ekspert Orville Schell. I en artikel i Information den 9. februar 2001 (se kilder) skriver han: ”Xiaopings økonomiske reform-æra efterlod Kina uden et sammenhængende værdisæt, så mange kinesere er lydhøre overfor enhver organisation, som giver basale svar på spørgsmål om meningen med livet.”

Hvordan har Falun Gong udviklet sig?

Li Hongzhis bøger blev hurtigt meget udbredte i Kina, og via salget af hans bøger samt mund-til-mund-metoden spredte kendskabet til Falun Gong sig i løbet af 1990’erne til millioner af kinesere. Mange tog tankerne og øvelserne til sig – måske ud fra et behov for et alternativ til kommunismen og til vestlige ideologier som kapitalisme og liberalisme. Falun Gong-udøvere fandtes efter få år blandt både fattige bønder og arbejdere, middelklasseborgere i storbyerne og den politiske elite. 

Bevægelsens popularitet fik kommunistpartiet til at overvåge og chikanere bevægelsens tilhængere. I juli 1999 blev Falun Gong forbudt i Kina ved lov, og de kinesiske myndigheder optrappede den forfølgelse og undertrykkelse af Falun Gong-tilhængere, som allerede havde foregået i en årrække.

Hvorfor har Falun Gong mistet tilslutning siden 2001?

Flere Kina-eksperter med kendskab til Falun Gong vurderer, at bevægelsen har mistet en væsentlig del af sin tilslutning i Kina siden en begivenhed, der fandt sted på Den Himmelske Freds Plads i Beijing den 23. januar 2001. Den dag satte fem personer ild til sig selv, angiveligt fordi de havde overfortolket et skrift fra Falun Gongs leder, Li Hongzhi, og troede, at de ved at brænde sig selv til døde kunne sikre sig en plads i paradis. En af dem døde. Kinesisk stats-tv lavede efterfølgende interviews med flere af de overlevende på hospitalet og offentliggjorde dem sammen med voldsomme anklager mod Falun Gong. Begivenhedsforløbet beskrives i artiklen ”Angreb på Falun Gong” i Jyllands-Posten den 30. januar 2001 (se kilder). 

Regimets propaganda har haft stor betydning for bevægelsens omdømme i Kina, og antallet af udøvere menes at være faldet betydeligt i kølvandet her. I artiklen ”Bevægelse i tilbagegang” i Information den 20. juli 2002 (se kilder) vurderer Kina-forsker ved Aarhus Universitet Clemens Stubbe Østergaard, at bevægelsen har mistet hovedparten af sine tilhængere i Kina, og at antallet af udøvere er faldet fra 15-20 millioner til ”måske en halv million tilhængere”. 

Især Falun Gongs påstand om, at ’selvafbrænderne’ måtte være personer, som havde fået penge for at sætte ild til sig selv i et forsøg på at smudse Falun Gong til, virkede som en boomerang, der underminerede Falun Gongs omdømme, vurderer Clemens Stubbe Østergaard: ”Det var faktisk det, der knækkede Falun Gong i Kina. Dels virkede det fanatisk fra tilhængernes side, og dels hjerteløst fra ledelsens side. Man kan sige, at det var et fantastisk held for kommunistpartiet.”

Falun Gong i dag

Hvor mange tilhængere har Falun Gong?

Falun Gong har ikke noget medlemsarkiv, og der er ingen sikre opgørelser over antallet af tilhængere eller udøvere på verdensplan. Sikkert er det dog, at Falun Gong i dag er udbredt i en lang række lande i flere verdensdele. Koncentrationen ligger dog formodentlig stadig i Kina. Men her er bevægelsen stemplet som en samfundsskadelig kult, og dens tilhængere forfølges, hvorfor antallet af medlemmer er meget usikkert og formodentlig også faldende. Ifølge beregninger fra den kommunistiske regering var der i 1999 over 70 millioner Falun Gong-udøvere i Kina, og medlemmer og tilhængere af bevægelsen har nævnt tal op til 100 millioner udøvere på verdensplan. Nogle Kina-eksperter og forskere har dog vurderet, at antallet er betydeligt lavere - helt ned til under en million i selve Kina - og at antallet af udøvere især i Kina er faldet betydeligt, siden bevægelsen blev forbudt i 1999.

Hvad har tilhængerne af Falun Gong til fælles?

Det eneste, alle udøvere af Falun Gong har til fælles, er, at de oplever, at Falun Gong rummer en række kvaliteter, der giver dem en øget livskvalitet. 

Mange Falun Gong-udøvere beskriver, at de via de særlige øvelser har opnået større mental og fysisk sundhed. Herudover er Falun Gong-udøvere meget forskellige.  

Der findes udøvere i mange forskellige lande, formodentlig over 50, og i mange kulturer, men der er dog en tendens til, at de fleste har en forbindelse til Kina eller kinesisk kultur eller et kendskab til asiatisk filosofi, inden de bliver tilknyttet Falun Gong. Desuden findes langt det største antal udøvere formodentlig stadig i Kina. Falun Gong-eksperten David Matas beskriver udøverne i en kronik i Politiken den 22. oktober 2007 (se kilder): ”Udøvere af Falun Gong kommer fra vidt forskellige kulturer og har forskellige baggrunde, selv om de overvejende er kinesere. De har helt almindelige liv, arbejder inden for alle brancher og beklæder alle mulige stillinger i samfundet, spiser det samme som alle andre og går på de samme skoler og universiteter som alle andre.”

Hvordan er Falun Gong organiseret?

”Falun Gong har ingen af de karakteristika, der kendetegner en kult. Det er ikke en organisation. Den har ingen medlemmer eller kontorer; ingen embedsmænd eller ledere. Falun Gong har ingen penge og ingen bankkonti. Falun Gong-udøvere bor hjemme sammen med deres familier. De lever ikke sammen med andre medudøvere. (…) Der findes ingen straf for at forlade Falun Gong, eftersom der ikke er noget at forlade. Udøverne kan dyrke Falun Gong, lige så meget, eller lige så lidt, de har lyst til. De kan begynde og holde op, når de vil.” Sådan beskriver den canadiske Falun Gong- og menneskerettighedsekspert David Matas bevægelsens struktur i en kronik i Politiken den 22. oktober 2007 (se kilder). 

Netop den løse struktur er ifølge mange Falun Gong-kendere karakteristisk. Den amerikanske Kina-ekspert Orvin Schell beskriver bevægelsens rekrutteringsmetode således i en artikel i Information den 9. februar 2001 (se kilder): ”Sekten er spredt men forankret i masserne og kommunikerer med dens medlemmer med mund til mund metoden og via internettet snarere end via konventionelle midler.”  

Mange steder i verden udbydes gratis kurser i Falun Gong, blandt andet i Kongens Have i København, hvor der hver weekend er gratis instruktion i de fem grundlæggende Falun Gong-øvelser.

Hvem er leder af Falun Gong?

Falun Gong-tilhængerne hævder selv, at de ikke har nogen egentlig leder. Men de bruger titlen ’Mester’ om Li Hongzhi, forfatteren til de bøger, hvor bevægelsens åndelige grundlag og praktiske øvelser beskrives. Af iagttagere af Falun Gong benævnes Li Hongzhi ofte som leder af bevægelsen eller organisationen. Den canadiske Falun Gong-ekspert David Matas understreger dog i en kronik i Politiken den 22. oktober 2007 (se kilder), at Li Hongzhi ikke er at sammenligne med en sektleder: ”Li Hongzhi, forfatteren til de bøger, hvorfra Falun Gongs udøvere henter inspiration, bliver ikke tilbedt af udøverne. (…) Han er en privatperson, der kun sjældent møder Falun Gong-tilhængerne. Han råder dem til, at oplysninger om Falun Gong skal være offentligt tilgængelige, i form af foredrag og bøger.” Hongzhi er født og opvokset i Kina, men bor i dag i New York, som derfor af mange opfattes som bevægelsens egentlige centrum.

Der er blevet rettet beskyldninger mod bevægelsens grundlægger, Li Hongzhi, for at tjene styrtende med penge på at sælge sine bøger og udøve magt over sine tilhængere ved at antyde, at Jorden vil gå under, og at det derfor er vigtigt at tilslutte sig Falun Gong så hurtigt som muligt for at sikre sig en mulighed for at komme i paradis.

Hvad vil Falun Gong-udøverne?

Falun Gong-udøverne vil ifølge egne udsagn blot have lov at praktisere deres åndelige og fysiske øvelser uden at blive undertrykt eller forfulgt. De ønsker hverken politisk magt eller penge. Deres personlige mål med udøvelsen af Falun Gong beskrives på hjemmesiden for Foreningen for Falun Gong i Danmark således: ”Udøverne stræber efter gradvist at blive bedre mennesker uanset omgivelserne og omstændighederne, og forsøger at opgive forskellige dårlige vaner og bindinger, vrede, angst, jalousi og begæret efter personlig berømmelse og fortjeneste. Mester Li opfordrer til at have et almindeligt familieliv og forklarer at det at opgive bindinger ikke betyder afsavn af materiel rigdom eller status, men kun bindingerne til disse kvaliteter og ting.”

Har Falun Gong en politisk ideologi?

Ifølge Falun Gong-udøverne selv er svaret nej. Den canadiske Falun Gong-ekspert David Matas formulerer det sådan her i en kronik i Politiken den 22. oktober 2007 (se kilder): ”Falun Gong har ingen politisk ideologi og intet politisk ståsted. Hvis der i morgen var revolution i Kina, og der i den forbindelse var nogen, der ønskede, at Falun Gong overtog magten, ville det først og fremmest være svært at finde ud af, hvem der konkret skulle have magten, når Falun Gong ikke har nogen leder. Desuden, hvis man endelig skulle udvælge et par Falun Gong-udøvere og udnævne dem til Kinas regering, ville det være svært at forudse, hvilke politiske initiativer de ville tage - bortset fra at gøre en kende på menneskerettighedsovertrædelserne - for Falun Gong har ikke noget politisk program.” 

Mange Falun Gong-udøvere er dog stærke kritikere af kommunismen og især af det kinesiske kommunistiske styre. David Matas nævner f.eks. i sin kronik, at ”den New York-baserede avis Epoch Times og NTD-TV (New Tang Dynasty Television, red.) og radioen Sound of Hope Radio hovedsagelig er styret af Falun Gong-udøvere, der alle er notorisk antikommunistiske. Bogen ”The Nine Commentaries” (”De ni kommentarer”, udgivet af en forfattergruppe fra Epoch, red.), der kritiserer den kinesiske kommunisme og Kinas Kommunistiske Parti, er blevet vidt og bredt og systematisk uddelt af Falun Gong-udøvere.”  

Ifølge den danske Kina-ekspert Clemens Stubbe Østergaard indeholder Falun Gong-udøvernes kritik af det kinesiske styre også politiske budskaber: ”Som jeg analyserer det, har Falun Gong mange politiske krav. Mange af tilhængerne er folk, der på den ene eller anden måde har tabt ved de økonomiske reformer, og derfor udtrykker Li Hongzhi ofte en anti-reform holdning. Deriblandt stærk kritik af generalsekretær Jiang Zhemin. Det er sådan noget med, at de er djævelens inkarnerede repræsentanter på jorden”, siger han i artiklen ”Bevægelse i tilbagegang” i Information den 20. juli 2002 (se kilder).

 

Forfølgelse og undertrykkelse af Falun Gong

Hvornår blev Falun Gong forbudt i Kina?

Kinesiske Falun Gong tilhængere i Danmark demonstrerer udenfor Hotel Scandic, hvor blandt andre den kinesiske rigsadvokat er til konference, i protest over Kinas mishandling af Falun Gong medlemmer. Foto: Peter Hove Olesen/Polfoto
Kinesiske Falun Gong tilhængere i Danmark
demonstrerer udenfor Hotel Scandic, hvor
blandt andre den kinesiske rigsadvokat er til
konference, i protest over Kinas mishandling
af Falun Gong medlemmer.
Foto: Peter Hove Olesen/Polfoto

Falun Gong blev forbudt i Kina den 20. juli 1999. Den dag offentliggjorde centralregeringen sit forbud mod bevægelsen på statsligt tv. Forbuddet blev lanceret som en del af en række antisekt-love og kom efter flere års tiltagende undertrykkelse af Falun Gong-tilhængere og formodentlig som en direkte reaktion på en stor demonstration i april samme år, hvor over 10.000 Falun Gong-tilhængere samlede sig i Beijing for at protestere mod fængslingen af hundredvis af Falun Gong-udøvere i de foregående uger. De fængslede tilhængere var almindelige borgere, der var blevet arresteret og taget til fange i flere forskellige byer. Andre var blevet tævet af udkommanderede betjente, der havde ordre til at forhindre Falun Gong-udøverne i at udføre deres øvelser i det offentlige rum.

Processen frem mod forbuddet beskrives i kronikken ”En betjent takker af” fra Politiken den 14. november 2005 (se kilder), hvor en tidligere betjent i sikkerhedsstyrkerne fortæller, hvordan han fik ordre til at slå hårdt ned på Falun Gong, og i processen selv blev Falun Gong-tilhænger. 

Udøvere af Falun Gong risikerer fængselsstraf, tvangsarbejde, tortur og andre former for forfølgelse. Ud over at være forbudt ved lov er bevægelsen også blevet stemplet som ”xiejiao zuzhi”, der kan oversættes med ”en kættersk / depraveret organistion”.

Hvad beskylder det kinesiske styre Falun Gong for?

Det kinesiske styre beskylder blandt andet Falun Gong for at være en ondsindet kult eller sekt, hvis medlemmer hjernevaskes, driver undergravende virksomhed og sætter den nationale sikkerhed på spil. Da organisationen blev forbudt i 1999, var den officielle begrundelse, at ”sekten har været involveret i ulovlige aktiviteter, udbredt overtro og vildfarelser, narret folk og undergravet den sociale stabilitet.” Det fremgår af artiklen ”Kina forbyder nyreligiøs sekt” i Information den 23. juli 1999 (se kilder). 

I anledning af toårsdagen for forbuddet mod Falun Gong åbnede de kinesiske myndigheder i 2001 en udstilling om bevægelsen i Beijing. Udstillingen havde til formål at vise Falun Gongs ’sande ansigt’ og indeholdt billeder af mennesker, der havde brændt sig selv ihjel, breve fra folk, der fortalte, at de var blevet hjernevaskede af Falun Gong, samt beretninger fra tidligere medlemmer, der takkede for, at de kinesiske myndigheder havde hjulpet dem ud af sekten og tilbage til et normalt liv. Af udstillingen fremgik det, at bevægelsen havde kostet flere end 1.600 personer livet, fordi dens leder havde opfordret medlemmerne til selvmord, rådet dem til ikke at bruge moderne medicin og hjernevasket dem ved hjælp af bøger, video og træningscentre. Udstillingen og de påstande, den præsenterede, beskrives i artiklen ”Den onde kult på udstilling” i Information den 6. august 2001 (se kilder).

Også den kinesiske ambassadør i Danmark har udtalt sig kritisk om bevægelsen. Som reaktion på danske eksilkineseres kritik af det kinesiske styres behandling af Falun Gong sagde han ifølge artiklen ”Falun Gong-udøver flygtede til Danmark” den 29. august 2005 (se kilder): ”Det er en organisation, der har ondskabsfulde formål, og det gennemskues af alle. Alle ved det. Falun Gong er bare ude på at skade forholdet mellem to folk.”

Hvordan forfølges tilhængere af Falun Gong?

Rapporter fra Falun Gong-tilhængere uden for Kina, beretninger fra Falun Gong-tilhængere, der er flygtet fra Kina samt beretninger og fotos, der er smuglet ud af Kina tegner sammen med journalistiske reportager og undersøgelser foretaget af forskellige menneskerettighedsorganisationer et billede af en mangeartet og massiv undertrykkelse af Falun Gong-tilhængere i Kina. Undertrykkelsen og forfølgelsen antager blandt andet følgende former:

  • Falun Gong-tilhængere arresteres og tilbageholdes i årevis uden rettergang. Tusindvis interneres i lejre, hvor de udsættes for tvangsarbejde og tortur.
  • Falun Gong-tilhængere interneres på særlige institutioner og hospitaler, også kaldet ’centre for hjernevask’, hvor de udsættes for tortur og psykisk pres med det formål at få dem til at afsværge deres ’tro’ på Falun Gongs principper. Ofte tvinges fangerne også til at optræde på tv med deres ’bekendelser’ samt hjælpe med at hjernevaske andre Falun Gong-udøvere til at lægge afstand til bevægelsen.
  • Falun Gong-tilhængere, der tilbageholdes i lejre, bliver dræbt, hvorefter deres organer – f.eks. hornhinder, nyrer, lever, lunger og hjerte - sælges til både kinesiske og udenlandske patienter, der er parate til at betale flere hundredtusinde kroner for et nyt organ. Det fremgår af “Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China” (se kilder) udgivet af to uafhængige Falun Gong-eksperter i januar 2007.
  • Falun Gong-relaterede emner censureres på internet. I 2001 blev en person idømt syv års fængsel for at have downloadet materiale om bevægelsen og distribueret det. Det fremgår af artiklen ”Kina fængsler 37 Falun Gong-medlemmer” i Jyllands-Posten den 1. marts 2001 (se kilder).

Torturen og dens rolle i regimets strategi mod Falun Gong beskrives i artiklen ”Torture is breaking Falun Gong” i Washington Post den 5. august 2001 (se kilder)

Hvem er de forfulgte Falun Gong-tilhængere?

Falun Gong-tilhængerne er både fattige og rige, unge og gamle, mænd, kvinder og børn, og der er dokumentation for, at alle disse typer af tilhængere bliver forfulgt. Børn, kvinder og ældre er blandt de forfulgte Falun Gong-udøvere, ligesom højtstående medlemmer af kommunistpartiet og sikkerhedsapparatet, der afsløres som tilhængere, risikerer forfølgelse. I kronikken ”En betjent takker af” i Politiken den 14. november 2005 (se kilder) beskriver et tidligere medlem af de kinesiske sikkerhedsstyrker, som nu er Falun Gong-tilhænger og bor i Australien, hvordan han i 2002 overværede sine kollegers brutale behandling af en kvindelig Falun Gong-tilhænger i et fængsel: ”Da vi kom ind, sad Sun Ti på en taburet i forhørslokalet. Hendes øjne var så opsvulmede af slag, at de bare lignede en lang stribe hen over ansigtet. Den kvindelige forhørsleder stod med en blodig jernstang i hånden. Vi bad hende forlade lokalet. Falun Gong-tilhængeren brød straks hulkende sammen. Hun trak sin bluse op og viste os sin ryg. Den var sort og blå, og hun havde to 20 centimeter lange åbne år.” 

En anden Falun Gong-tilhænger og hendes skæbne beskrives i en artikel af Ian Johnson i avisen The Wall Street Journal i april 2000 (se kilder). Artiklen handler om en ældre kvinde, der tæskes til døde af kinesisk politi, fordi hun nægter at fraskrive sig retten til at udføre Falun Gong.

Hvor mange Falun Gong-tilhængere er blevet forfulgt?

Det findes der ingen sikre tal på, da de kinesiske myndigheder forsøger at skjule forfølgelsen af Falun Gong- tilhængerne. Den Falun Gong-relaterede amerikanske ngo Friends of Falun Gong (se kilder) opgør på sin hjemmeside antallet af dokumenterede dødsofre for myndighedernes forfølgelse af Falun Gong til 746 i juli 2003, og opgiver antallet af tilhængere, der er blevet dømt til ophold i arbejdslejre, fængsler og sindssygehospitaler siden 1999 til over 100.000. Denne vurdering bakkes op af en række menneskerettighedsorganisationer, blandt andre Human Rights Watch, Amnesty International og Human Rights in China.

Undertrykkelsen af Falun Gong-tilhængerne er ifølge en række eksperter mere omfattende end undertrykkelsen af kritiske journalister, menneskerettighedsforkæmpere, internetbloggere og andre, der opfattes som politiske modstandere af det kinesiske styre. I en kronik i Politiken den 22. oktober 2007 (se kilder) skriver den canadiske menneskerettighedsekspert David Matas: ”Det overvældende flertal af samvittighedsfanger i kinesiske fængsler er tilhængere af Falun Gong. (…) Hvert år dokumenteres der langt flere vilkårlige drab på Falun Gong-tilhængere, og mange flere Falun Gong-udøvere forsvinder sporløst, end tilfældet er for de andre af Kinas forfulgte grupper.”

Hvorfor anser det kinesiske styre Falun Gong for at være en trussel?

Kina- og Falun Gong-eksperter er generelt enige om, at det kinesiske styres markante bekæmpelse af Falun Gong umiddelbart kan virke helt ulogisk, men at der alligevel er en form for logik bag forfølgelserne. Denne logik hænger både sammen med Falun Gongs struktur, dets ideologiske og åndelige grundlag i årtusindgamle kinesiske tankesystemer samt kommunistpartiets tradition for at bevare magten via kontrol og undertrykkelse.

Hvorfor opfatter det kinesiske styre Falun Gongs åndelige grundlag som en trussel?

Falun Gong er med sin basis i traditionel kinesisk filosofi et ideologisk modstykke til kommunismen og kan derfor i styrets øjne på sigt underminere tilslutningen til det regerende parti. I en kronik i Politiken den 22. oktober 2007 (se kilder) forklarer Falun Gong-eksperten David Matas det således: ”I kommunistpartiets øjne var Falun Gong et tilbageslag, et stort skridt tilbage, tilbage til dér, hvor Kina befandt sig, inden kommunistpartiet tog styringen over landet. Hvis Falun Gong blev udbredt, mente partiet, at Kina ville blive, som om kommunistpartiet aldrig havde eksisteret, lige bortset fra de ar, partiet allerede havde efterladt sig (…) kommunismen er så åbenlyst et fremmedelement i Kina. Kommunismen er importeret til Kina fra Vesten. Kommunisterne forestillede sig derfor, at en omsiggribende, vellidt kinesisk ideologi ville hive tæppet væk under dem. (…) Selv om Kinas kommunister er irriterede på demokratiaktivister, etniske minoriteter, menneskerettighedsforkæmpere, verdensreligionerne, journalister og internetbloggere, er det kun Falun Gong, der tilbyder et troværdigt alternativ med kinesiske rødder til kommunistpartiets ideologiske forrang i Kina.”

Desuden er der i Kina en tradition for at mene, at et regerende dynasti eller styre skal have de kosmiske magter med sig for at kunne bevare magten. Det kaldes også at have ’det himmelske mandat’. Opstår der oprør mod det siddende styre, kan det ifølge denne tankegang være første tegn på, at styret har mistet sit himmelske mandat. Breder en sådan opfattelse sig i befolkningen, mister et styre sin legitimitet og opbakning. ”Derfor betragtes Falun Gong som en ildevarslende trussel for partiets overherredømme, måske endda mere ildevarslende end nogen tidligere protestbevægelse,” skriver den amerikanske Kina-ekspert Orville Schell i en artikel i Information den 9. februar 2001 (se kilder).

Hvorfor anser det kinesiske styre Falun Gongs struktur for at være en trussel?

Falun Gong er med sin løse struktur og sin brede tilslutning på tværs af sociale skel svær at kontrollere på samme måde, som det kinesiske styre ellers er vant til at overvåge alle bevægelser og organisationer, der ser ud til at kunne samle stor folkelig opbakning. Da det kinesiske styre bygger sin magt på kontrol med alle dele af det kinesiske samfund, er Falun Gong alene på grund af sin anderledes karakter et fænomen, som styret ønsker at eliminere. 

Det har formodentlig også skræmt det kinesiske styre, at der viste sig at være Falun Gong-tilhængere inden for partiet og blandt politi og sikkerhedsstyrker. Der findes beretninger om, hvordan politifolk og medlemmer af sikkerhedsstyrkerne er blevet overbevist om Falun Gong-udøvernes uskyld, når de er blevet sendt ud for at forfølge dem. Et tidligere medlem af sikkerhedstjenesten fortæller i kronikken ”En betjent takker af” i Politiken den 14. november 2005 (se kilder), hvordan han efter flere møder med Falun Gong-tilhængere selv blev udøver af den forbudt praksis: ”Jeg var selv blandt de udkommanderede betjente, og jeg havde forventet at møde bevæbnede og fanatiske demonstranter. Men Falun Gong-tilhængerne viste sig at være helt almindelige mennesker, arbejdsløse, fattige og ældre. (…) Vi var på forhånd blevet udkommanderet og havde ordre til om nødvendigt at opløse mødet med magt. Jeg fulgte ikke ordren, men begyndte i stedet at tale med nogle af dem, der var blevet anholdt. Vi talte om livet, virkeligheden, samfundet og helbredet. Det var min første direkte kontakt med Falun Gong-tilhængere, og de gjorde et uudsletteligt indtryk på mig.” Kronikøren beretter også, hvordan lederen af Det Nationale Sikkerhedsbureau i Hebei-provinsen, der var blevet afsløret som Falun Gong-tilhænger, i 2004 blev fængslet og under trusler om henrettelse gik på statsligt tv og kritiserede Falun Gong. Efterfølgende blev han idømt syv års fængsel.

Hvorfor udpeger det kommunistiske styre Falun Gong som samfundsfjende?

Kommunistpartiet baserer sit styre på magtudøvelse og kontrol, og det har brug for fjender for at legitimere den fortsatte magtudøvelse. Falun Gong kunne gøres til fjendebillede og blev derfor mere eller mindre tilfældigt valgt som den fjende, styret kunne udpege og bruge som begrundelse for at opretholde et voldsomt undertrykkelsesapparat. Blandt de eksperter, der har nævnt disse mulige forklaringer på styrets undertrykkelse af Falun Gong, er canadieren David Matas. I en kronik i Politiken den 22. oktober 2007 (se kilder) skriver han: ”Mærkatet ’den onde kult’ er et opdigtet redskab til at undertrykke bevægelsen, men ikke undertrykkelsens årsag. Den findes nemlig et andet sted. (…) Falun Gong var bare så uheldig, at de kunne omdannes til netop et fjendebillede. (...) For et kommunistparti er det langt værre slet ikke at have nogen fjender frem for at have nogle indædte nogle af slagsen. Hvis der ikke er nogen at dæmonisere, står kommunisterne mundlamme tilbage, når de skal retfærdiggøre deres fortsatte greb om magten.”

Hvordan forsvarer Falun Gong-udøverne sig?

Falun Gong beskrives af dens tilhængere som en ikke-voldelig praksis og filosofi, som dens udøvere efterlever ved blandt andet ikke at sætte sig fysisk til modværge mod de kinesiske myndigheder, der forfølger og undertrykker dem. Falun Gong-tilhængere i Kina er da også kendt for deres stille manifestationer og protestaktioner, hvor de samler sig på en central plads i en større kinesisk by, folder et banner med tekster ’Falun Gong is good’ ud og begynder at udføre deres øvelser. Som regel griber myndighederne hurtigt og voldsomt ind og demonstranterne tåler de ofte brutale anholdelser uden selv at gribe til vold. 

Også Falun Gong-tilhængere andre steder i verden har på forskellig vis forsøgt at gøre opmærksom på de overgreb, der bliver begået mod Falun Gong-udøvere i Kina. I en række vestlige lande, blandt andet USA, har tilhængere lavet oplysningskampagner om Falun Gong og om forfølgelsen af bevægelsen i Kina. Det er både sket via internet, bøger, radio, tv og ved happenings og demonstrationer, f.eks. ved at aktivister har surret sig selv fast til bænke på gaden eller sat sig i små metalbure for at vise, hvad Falun Gong-tilhængere i Kina risikerer at blive udsat for. Eksempler på sådanne stille protester i New York er beskrevet i artiklen ”Sightseeing med Falun Gong” i Information den 9. oktober 2004 (se kilder).

Kinesiske Falun Gong-udøvere, der er flygtet til udlandet, har desuden forsøgt at lægge sag an mod højtstående personer i det kinesiske styre for deres rolle i forfølgelsen af Falun Gong. I august 2005 anmeldte tre eksil-kinesere i Danmark således den kinesiske rigsanklager til Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesager i Danmark. Blandt anmelderne var en 19-årig mand, hvis forældre, der var Falun Gong-tilhængere, døde i det kinesiske politis varetægt i 2002. Efter et par ugers efterforskning besluttede statsadvokaten at afvise sagen af mangel på beviser. Anmeldelsen og baggrunden herfor beskrives i artiklen ”Falun Gong-udøver flygtede til Danmark” og i Politiken den 29. august 2005 (se kilder).

Perspektivering

Hvilken sammenhæng er der mellem den generelle udvikling i Kina og forholdene for Falun Gong?

Ifølge Falun Gong-eksperten David Matas er Falun Gongs kamp imod undertrykkelse en helt essentiel del af kampen for menneskerettigheder i Kina. I en kronik i Politiken den 22. oktober 2007 (se kilder) argumenterer han for, at aktivister, politikere og eksperter, der ønsker at fremme menneskerettighederne i Kina, først og fremmest bør lytte til og støtte Falun Gong-tilhængerne: ”Hvis man kritiserer overtrædelserne af menneskerettighederne i Kina og samtidig tier stille om Falun Gong-ofrene, ser man igennem fingre med selve kernen i menneskerettighedsbruddene i Kina. (…) Når det kommer til stykket, er kampen på verdensplan for menneskerettighedernes udbredelse i Kina Falun Gongs fortjeneste. Hvis Vesten holder sig på afstand af Falun Gong, afskærer den sig fra dens bedste og stærkeste allierede i kampen for at styrke menneskerettighederne i Kina. (…) Ved at lade Falun Gongs bekymringer over menneskerettighederne tegne menneskerettighedskampen i Kina vil denne få sin egen kinesiske stemme og et kinesisk lederskab.” 

Flere menneskerettighedsorganisationer krævede også under optakten til De Olympiske Lege i Kina i august 2008, at de kinesiske myndigheder stopper med at undertrykke og forfølge bestemte grupper, herunder tilhængere af Falun Gong. Der er dog ingen klare konklusioner på, om menneskerettighedsgruppernes pres på Kina i forbindelse med OL har haft nogen indflydelse på Falun Gong-tilhængernes vilkår og situation i Kina.

Kilder

Rapporter

Af David Matas & David Kilgour: Januar 2007. Kan downloades via:
“The Falun Gong report. The Chinese Government’s state terrorism against women and children.” Rapporten er udgivet af Falun Gong Human Rights Working Group, 2003, der er en menneskerettigheds-ngo med tilknytning til bevægelsen.

Menneskerettighedsorganisationer

Beskriver og dokumenterer overgreb på Falun Gong-tilhængere.
Mennskerettigheds-ngo. Udgiver jævnligt rapporter og pressemeddelelser om menneskerettighedsforhold i Kina.

Falun Gong-relaterede netværk og foreninger

Portal med links til Falun Gong-foreninger og -hjemmesider over hele verden.
Falun Gong-relateret nyhedsside om Falun Gong og forfølgelsen af dens tilhængere.
Hjemmeside designet af Falun Gong-udøvere i Danmark. Med tekster om bevægelsens åndelige grundlag og oplysninger om steder, hvor der er instruktion i øvelserne.
Amerikansk ngo, der siden 2000 har forsøgt at skabe opmærksomhed omkring forfølgelsen af Falun Gong-tilhængere.
Kinesisk præget radiostation med base i USA og stærk tilknytning til Falun Gong. Bringer nyheder om kinesiske samfundsforhold, herunder menneskerettighedsspørgsmål.

Avisartikler

Matas, David:
Husk Falun Gong. Politiken, 2007-10-22. Kronik.
Hao, Fengjun:
En betjent takker af. Politiken, 2005-11-14. Kronik.
Nielsen, Jakob og Trine Maria Ilsøe:
Falun Gong-udøver flygtede til Danmark. Politiken, 2005-08-29.
Jensen, Jesper Juul:
Sightseeing med Falun Gong. Politiken, 2004-10-09.
Information:
Bevægelse i tilbagegang. Information, 2002-07-20.
Hedebo, Lars:
Den onde kult på udstilling. Information, 2001-08-06.
Ritzau:
Kina fængsler 37 Falun Gong-medlemmer. Jyllands-Posten, 2001-03-01.
Schell, Orville:
Derfor er Kinas Falun-Gong-bevægelse så betydningsfuld. Information, 2001-02-09.
Jacobsen, Erling Vester:
Angreb på Falun Gong. Jyllands-Posten, 2001-01-30.
Bundgaard, Vera:
Kina forbyder religiøs sekt. Information, 1999-07-23.

Udenlandske artikler

Falun Gong - China’s dilemmaCNN-tema-side med artikler om Falun Gong, baggrunden mod forbuddet i Kina m.m.Kan læses på: http://www.cnn.com/SPECIALS/2001/falungong/index.html
Wingfield-Hayes:
The Dark Side of China. BBC World. 2002-03-16. Kan læses på: http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/from_our_own_correspondent/1874755.stm
Pomfret, John og Philip P. Pan:
Torture is breaking Falun Gong. Washington Post, 2001-08-05. Kan læses på: http://www.faluninfo.net/article/566/?cid=5

Faglitteratur

Ownby, David:
Falun Gong and the future of China. Oxford University Press, 2008.
Li, Hongzhi:
Zhuan Falun. Foreningen for Falun Gong i Danmark i samarbejde med Klitrose, 2006.Indføring i kineseren Li Hongzhis buddhistisk inspirerede lære Falun Gong.

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på 'Falun Gong'