menneskerettigheder

Moderne slaveri

”Moderne slaveri” er en paraplybetegnelse for forskellige former for tvang og ufrihed, herunder tvangsarbejde, tvangsægteskaber og såkaldt menneskehandel. Ngo’er vurderer, at der på globalt plan er op mod 50 mio. mennesker, som lever under moderne slaveri.

Ytringsfrihed

Indledning

I Danmark er vi i høj grad blevet vant til at kunne sige, hvad vi vil, uden at skulle bekymre os om hvorvidt myndighederne griber ind. Det er takket være ytringsfriheden, som er en grundlovssikret ret og et princip, der i Vesten opfattes som en universel værdi.

Pussy Riot

Indledning

I februar 2012 afbrød fem medlemmer af den russiske aktivistgruppe Pussy Riot en gudstjeneste i Moskvas største kirke, Frelserkirken.

Fribyer/ICORN

Indledning

Den indiske forfatter Salman Rushdie har siden 1989 levet i landflygtighed. Det skyldes, at Irans åndelige overhoved ayatollah Khomeini udstedte en dødsdom over Rushdie, efter han udgav sin bog “De sataniske vers”.

Menneskerettigheder

Indledning

Retten til uddannelse, arbejde og sundhed. Frihed fra diskrimination, slaveri og tortur. Idéen om, at alle mennesker har rettigheder og friheder, alene fordi de er mennesker, kan spores langt tilbage i tiden.

Menneskerettigheder i Kina

Indledning

Kina er ikke blot verdens folkerigeste nation, men også blandt de lande i verden, hvor der foregår flest menneskerettighedskrænkelser.

Amnesty International

Indledning

Siden 1961 har Amnesty International været menneskerettighedernes internationale vogte, og den politisk uafhængige organisation har i dag mere end 2 millioner medlemmer og 5 millioner aktivister på verdensplan.

Falun Gong

Indledning

Falun Gong opstod i Kina i 1992, og har i dag millioner af tilhængere over store dele af verden. Bevægelsen baserer sine aktiviteter på traditionelle kinesiske tanke- og trossystemer som buddhisme og taoisme.