massebryllup
Massebryllup. Tusinde deltagere ved en ceremoni på Washington stadion hvor de velsignes af den koreanske evangelist Sun Myung Moon og hans kone (1997).
Foto: Scanpix

Tongilbevægelsen

bibliotekar Richard Juhre, Silkeborg. 2000
Top image group
massebryllup
Massebryllup. Tusinde deltagere ved en ceremoni på Washington stadion hvor de velsignes af den koreanske evangelist Sun Myung Moon og hans kone (1997).
Foto: Scanpix

Indledning

På verdensplan er Tongilbevægelsen sammen med Scientology de nyreligiøse bevægelser, der har haft størst succes, men mens Scientology har vundet fodfæste i Danmark, er det aldrig lykkedes for Tongilbevægelsen.
Mens kun ganske få danskere har begreb om bevægelsens lære, er Tongilbevægelsen som institution alligevel almindelig kendt i Danmark, og den har tiltrukket sig mange avisoverskrifter. Alle kan genkalde sig billeder af de stort organiserede massebryllupper, som kan virke ganske pittoreske, men de fleste forbinder også bevægelsen med de 'sager' om forførelsen at unge mennesker.

Artikel type
faktalink

Introduktion til Tongilbevægelsen

Print-venlig version af dette kapitel - Introduktion til Tongilbevægelsen
Hans mål er et verdensomspændende socialistisk teokrati, baseret på og markedsført gennem bevidstløse tirader om familieværdier og verdensfred, som bliver slugt råt af fremtrædende politikere og mediepersonligheder på stribe
Erik Kjær Larsen, journalist.

Hvad hedder bevægelsen?

Det officielle navn på den nyreligiøse bevægelse, som Sun Myung Moon stiftede i Korea i 1954 var The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, hvilket betyder Helligånds-Sammenslutningen af Verdens-Kristendommens Enhed. I daglig tale kaldes bevægelsen blot Unification Church.
Ofte omtales bevægelsen som Moon-bevægelsen, og dens tilhængere kaldes moonier. I Danmark har bevægelsen kaldt sig både Tongilbevægelsen og Enheds Kirken i Danmark. Tongil er det koreanske ord for unification, forening.
I det følgende vil navnet Tongilbevægelsen blive anvendt.
I 1997 blev Unification Church officielt nedlagt og erstattet af Family Federation for World Peace and Unification, FFWPU (2) 

Hvad kendetegner Tongilbevægelsen?

På verdensplan er Tongilbevægelsen sammen med Scientology de nyreligiøse bevægelser, der har haft størst succes, men mens Scientology har vundet fodfæste i Danmark, er det aldrig lykkedes for Tongilbevægelsen.
Mens kun ganske få danskere har begreb om bevægelsens lære, er Tongilbevægelsen som institution alligevel almindelig kendt i Danmark, og den har tiltrukket sig mange avisoverskrifter. Alle kan genkalde sig billeder af de stort organiserede massebryllupper, som kan virke ganske pittoreske, men de fleste forbinder også bevægelsen med de 'sager' om forførelsen at unge mennesker, der specielt på rejse i USA er blevet draget ind i bevægelsen og ikke selv har kunnet frigøre sig.
Danskernes holdning over for Tongilbevægelsen er derfor generelt negativ.

Hvordan opfattes Moon af Tongilbevægelsen?

For moonierne er Moon den nye Messias, hvis opgave det er at fuldføre den opgave, som mislykkedes for Jesus. Udnævnelsen til den nye Messias har Moon selv foretaget (3) 

Moon betragter sig selv som det første fuldkomne menneske siden Jesus. Ved sit ægteskab i 1960 med Hak Ja Han, blev hun hævet til et fuldkomment menneske og som værende det kvindelige modstykke til Messias. Begivenheden betegnes som Lammets bryllup, og hermed var skabelsen af verdens første fuldendte ægteskab med Gud i centrum en realitet. Parret kaldes De sande Forældre.

Det er kun i sande ægteskaber, der kan fødes syndfri børn, så egentlig er parrets tretten børn de eneste af arten. Disse er dog et noget spinkelt grundlag for verdens frelse, så derfor er begrebet blevet udvidet til ægteskaber, der er velsignet af De sande Forældre (4) 

Hvordan har De sande Forældre klaret sig?

Med tiden er billedet af den sande familie i nogen grad krakeleret. Offentligheden har fået et indblik i, at alt i familien ikke var, som Moon gerne vil have omverdenen til at tro.
Det har vist sig, at familiens børn er vokset op i et følelsesmæssigt koldt miljø, hvor de til gengæld er blevet materielt forkælede i en helt absurd grad.
I 1995 flygtede Moons svigerdatter, Nansook Moon, med sine børn fra hjemmet, krævede og fik skilsmisse fra sin mand, Hyo Jin Moon. Han er Moons ældste søn og således arvtager til imperiet. Nansook Moon var som femtenårig blevet udvalgt af Moon som hustru til den nittenårige søn, og hun var således udset til at være bevægelsens kommende førstedame. Nu kunne hun afsløre sin mand som både utro hustrumishandler og afhængig af alkohol og stoffer.
Samtidig er det kommet frem, at Moon i begyndelsen af 1970'erne blev far til et barn uden for ægteskab. Barnet blev sat i pleje hos en betroet moonie.
Skandalerne er foreløbig kulmineret med Young Jin Moons død i 1999. Den 21-årige søn blev dræbt efter et fald fra 17. etage på et hotel i Reno. Hændelsen blev opfattet som selvmord, hvilket Tongilbevægelsen dog kraftigt afviser (5,6,7) 

Hvor kommer pengene fra?

Det mest mystiske ved Moon og Tongilbevægelsen er måske ikke budskabet og metoderne men derimod pengene. Moon har tilsyneladende adgang til en bundløs pengetank.
Der er ikke offentlig adgang til Tongilimperiets finansielle transaktioner, men det er slående, at man år efter år er i stand til at spendere millioner og atter millioner af dollars på at promovere bevægelsen. Det er simpelt hen umuligt, at forretningen Tongil kan løbe rundt på almindelige markedsvilkår. Spørgsmålet er, hvem der finansierer bevægelsen og hvad disse kilder reelt får for deres penge.
Der er en mistanke om, at Moon støttes af såvel det sydkoreanske efterretningsvæsen som af Yakuza, et forbrydersyndikat, der opererer i Japan og Korea. Officielt ved ingen, hvor pengene kommer fra, men meget tyder på, at det netop er fra disse lande, pengene strømmer til Moon i USA. Her fik Moon i 1982 en tretten måneders fængselsdom for skatteunddragelse (8) 

Hvad bruges pengene til?

Hvad der bekymrer amerikanerne er ikke så meget Tongilbevægelsens sekteriske side som den måde, de mange penge anvendes på. De anvendes nemlig på at købe sig indflydelse.
Moon har altid været svoren antikommunist, så det har derfor været naturligt for ham at støtte de konservative kræfter i USA. Således støttede han præsident Nixon under Watergate-skandalen og siden har han bakket troligt op om republikanske præsidenter.
Da USA trak sig ud af Vietnam blev man i Sydkorea nervøse for, at dette også ville betyde, at USA ikke ville forsvare landet i tilfælde af en åben krig med Nordkorea. Der blev derfor anvendt mange penge på at manipulere med amerikanske kongresmedlemmer og betalte kollaboratører blev placeret rundt om i det politiske system.
Tongilbevægelsens forsøg på at få politisk indflydelse sker gennem et utal af underorganisationer, men først og fremmest via avisen The Washington Times, som bevægelsen oprettede i 1982 (8) 

Hvor står Tongilbevægelsen i dag?

Formelt blev Unification Church nedlagt i 1997. Det skete efter oprettelsen i 1996 af The Family Federation for World Peace, der nu står som symbol på Tongilbevægelsens verdensherredømme.
Kirken er blevet overflødig, fordi den har nået sit mål, at skabe fundamentet for en ny, syndfri menneskehed.
Moon har erkendt, at religion ikke repræsenterer en universel løsning, som alle kan samles om. Religionernes tidsalder er forbi. I stedet skal der satses på familien. Det er sket gennem en institutionalisering af bryllupsritualet, som i dag ikke blot velsigner bevægelsens egne medlemmer. Alle skal have del i den, og derfor velsignes nu alle, uanset religion. På denne måde er håbet, at Satans indflydelse elimineres, menneskets lidelser standses og Guds rige etableres.
Nyheden om nedlæggelsen af Unification Church synes endnu ikke at være gået helt op for moonierne, hvad man kan forvisse sig om på de mange - også officielle - hjemmesider på Internettet, hvor kirken stadig optræder (6,9) 

Hvad symboliserer bevægelsens logo?

Tongilbevægelsens symbol er rødt på en hvid baggrund. Rødt er kærlighedens farve, og hvidt står for himmelsk renhed. Det centrale punkt repræsenterer Guds rige. De tolv pile, der peger ind mod centrum, repræsenterer forskellige mennesketyper, som ad forskellige veje når dette rige.
De fire hovedpile repræsenterer de fire himmelretninger. De to halvcirkelformede pile står for yin og yang, mand og kvinde, Gud og menneske, himmel og Jord. De to pile udgør et hele, en cirkel uden begyndelse og ende. En sådan cirkel er et symbol på evigheden og det fuldkomne (10)   

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Andersen, Knud Erik: Satans yngel og Guds børn. Sekter, satanisme og nyreligiøsitet. 1998. 183 sider.
Beskrivelse af de mange religiøse bevægelser, der har manifesteret sig i Danmark. Bogen rummer en god gennemgang af Tongilbevægelsen.

Isikoff, Michael: Church Spends Millions On Its Image. 
Artikel fra Washington Post den 17. september 1984 der viser, hvorledes Moon allerede tidligt havde rigeligt med penge til at promovere sin bevægelse. - Siden har links til andre artikler.

Mignot, Edward: Tongil. 1988. 84 sider.
Gennemgang af Tongilbevægelsens lære og historie skrevet af en tidligere højtstående moonie. På grund af alderen skal bogen benyttes varsomt, men den er stadig den grundigste beskrivelse på dansk.

Videre links

Under videre links henvises til hjemmesider og databaser på Internettet med flere eller mange dokumenter. Videre links kræver således at man selv udvælger og vurderer hvilke dokumenter man har brug for, eventuelt efter en søgning på hjemmesiden eller i databasen. Hjemmesiderne og databaserne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning på Internettet.

Anderson, Damian: Unification Home Page. 
Den mest komplette og autoritative ikke-officielle kilde til nyheder om Tongilbevægelsen og dens aktiviteter verden over.

Dark Side of Rev. Moon Series. The Consortium for Independent Journalism. Engelsk tekst.
Links til en række artikler fra 1997-98 om Tongilbevægelsens aktiviteter i USA.

Godwin, John: DivinePrinciple.com. Engelsk tekst.
Links til fuldtekstudgaver af 10 bøger i relation til Tongilbevægelsen af John Godwin.

 

 

Kilder

 1. Kjær Larsen, Erik: Moons flirt med Højrefløjen. - Information. - 1996-12-10.
 2. F.F.W.P.U. Family Federation for World Peace and Unification. Tongil ("Unification"). Engelsk tekst.
  http://www.tongil.or.kr/ENG/CH/chmain.htm
 3. Moon, Sun Myung: Leaders Building a World of Peace.
  http://www.ettl.co.at/uc/1992/920824.html
 4. Andersen, Gorm B.: Hvad tror danskerne? Del 2: Sekter og fremmede religioner. Af Gorm B. Andersen og Knud Erik Andersen. 1995. 229 sider.
 5. Parry, Robert: Generation Next.
  http://www.delve.com/moon5.html
 6. Meldgaard, Helle: Moon's familieproblemer. - Den Nye Dialog. - 1998, nr. 74, side 11-13.
 7. Schoenmann, Joe: Moon's son dies in fall from hotel. - Las Vegas Review-Journal. - 1999-11-04.
  http://www.lvrj.com/lvrj_home/1999/Nov-04-Thu-1999/news/12288305.html
 8. Parry, Robert: Truth, Legend & Lies.
  http://www.delve.com/moon4.html
 9. Familieforbundet for Verdensfred og Enhet
  http://www.unification.net/norge/famfed01.htm
 10. Symbolet vårt. Den Forente Familie. Norsk tekst.
  http://www.unification.net/norge/dff01.htm#symb

Tongilbevægelsens lære

Print-venlig version af dette kapitel - Tongilbevægelsens lære
Jeg er kommet til den konklusion, at det er mennesket, der skaber Gud i sit eget billede, ikke Gud, der har skabt mennesket
Kaj Thomsen, forhenværende moonie.

Hvad ligger til grund for Tongilbevægelsens lære?

Tongilbevægelsens lære er baseret på en fortolkning af Bibelens skabelses- og syndefaldsberetning, som adskiller sig markant fra den kristne kirkes.
Hvad angår Guds mening med at skabe mennesket, bygger Tongilbevægelsen på et enkelt vers i Bibelen: Og Gud velsignede dem, og Gud sagde til dem: 'Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld jorden, gør Eder til herre over den og hersk over havets fisk og himmelens fugle, kvæget og alle vildtlevende dyr, der rører sig på jorden!' (1. Mos. 1,28).
Dette vers omtaler Tongilbevægelsen som Guds tre velsignelser. Gud har ikke fuldendt sit skaberværk men forventer, at mennesket yder sin del. De tre velsignelser er anvisningen på, hvorledes dette skal gøres (2) 

Hvad er den første velsignelse?

Den første velsignelse pålægger menneskene at blive frugtbare. Dette betyder, at det enkelte menneske skal vokse til fuldkommenhed. Ved fuldkommenhed forstås indre harmoni og det rette forhold til Gud.
Sind og legeme bør udvikle sig til en harmonisk enhed med Gud som centrum. Først når dette er sket, kan mennesket siges at være fuldkomment.
Dette var Guds mening med Adam og Eva, men de svigtede. Det eneste menneske, der indtil vor tid har været fuldkomment, var Jesus (2) 

Hvad er den anden velsignelse?

Først når mennesket har opfyldt den første velsignelse og er blevet et fuldkomment menneske, kan det gå videre til den anden velsignelse, der pålægger menneskene at blive mangfoldige. Det vil sige, at de skal avle børn.
Forholdet mellem mand og kvinde kan sammenlignes med forholdet mellem sind og legeme. Der skal ske en gensidig påvirkning med Gud som centrum. Herved fremkommer den fuldkomne familie, hvor det dog er manden, der regerer over kvinden.
Når den fuldkomne familie vokser i omfang, vil der opstå fuldkomne grupper, fuldkomne nationer og til sidst en fuldkommen verden.
Selv om Jesus opnåede at blive et fuldkomment menneske), svigtede han sin mission ved ikke at gifte sig og dermed opfylde den anden velsignelse (2)

Hvad er den tredie velsignelse?

Først når den fuldkomne menneskeverden er tilvejebragt, er menneskeheden rede til at modtage den tredje velsignelse. Denne pålægger mennesket at herske over det skabte, at drage omsorg for naturen. Menneskets forhold til den skal være som forholdet mellem Gud og hans skaberværk. Mennesket skal regere naturen.
Resultatet vil være den fuldkomne verden, sådan som det var Guds hensigt at skabe den. Det er altså menneskene, der skal fuldbyrde Guds skaberværk (2) 

Hvorfor er verden ikke fuldkommen?

Når vi i dag ikke kan siges at leve i den fuldkomne verden, sådan som det var Guds hensigt, er grunden den, at Adam og Eva svigtede Gud. Syndefaldet indtraf. Da Gud prøvede at råde bod herpå ved at sende Jesus, svigtede Jesus. Hans svigt bestod i, at han lod sig korsfæste, inden han havde fået skabt den fuldkomne familie.
Jesus skulle have giftet sig med Helligånden, som omtales som 'den anden Eva'. Dette ægteskab ville have resulteret i syndfri børn, og dermed ville denne familie have brudt det blodsfællesskab med Satan, som alle andre familier havde.
Nu forsøger Gud sig for tredje gang ved at sende en ny Messias. Denne Messias er Sun Myung Moon, for hvem det er lykkedes som den hidtil eneste, at skabe den fuldendte familie (2) 

Hvorfor gik verden af lave?

Med syndefaldet faldt også Guds plan med skaberværket. I Tongilbevægelsens udlægning af syndefaldsmyten gik det således til:
Da Adam og Eva levede i Edens Have, havde de endnu ikke opfyldt den første velsignelse og var således umodne. Ærkeengelen Lucifer blev jaloux på grund af Guds kærlighed til dem og han forførte Eva. Slangen i paradiset var således Lucifer, der havde et seksuelt forhold til Eva. Eva var endnu ikke moden til et sådant forhold, men efter forførelsen havde hun et seksuelt forhold til Adam, hvad han heller ikke var moden til. Det gale var ikke det seksuelle forhold som sådant, men tidspunktet.
Syndefaldet bestod altså i et seksuelt forhold, og via dette mistede Adam og Eva deres stilling som menneskehedens forældre. I stedet for at skabe en familie med Gud i centrum, skabte de en familie med Satan som centrum. Satan blev verdens hersker i stedet for Gud (2) 

Hvad betyder familien

For Tongilbevægelsen er ægteskabet og familien selve nøglen til at erfare Guds kærlighed. Ægte kærlighed kan bedst realiseres i en familie, der har sat Gud i centrum.
Verdens lidelser og elendighed skyldes, at Guds oprindelige familieideal aldrig er blevet realiseret på grund af misbrug af kærlighed. Hvis familieidealet genoprettes, vil vi få varig fred i verden.
Ægtepar, der manifesterer Guds ideal og demonstrerer sand og ægte kærlighed over for deres medmennesker, kaldes sande ægtepar. Velsignelsen indvier hvert par i selv at kunne blive sande forældre og oprette sande familier.
I Tongilbevægelsen kaldes bryllupsdagen for velsignelsesdagen. Siden 1960 har millioner af par fra alle verdensdele modtaget velsignelsen af Moon. De fleste har været ægtepar, der allerede var gift, men som ønskede at modtage velsignelsen for at få en ny start i ægteskabet og familielivet med Gud i centrum. Andre deltagere har været forlovede par, som Moon selv har matchet og som nu påbegynder det ægteskabelige liv (3) 

Hvordan foregår velsignelsen?

Velsignelsen er som regel blevet givet samtidig til mange par ved de spektakulære massebryllupper. Før ceremonien drikker parret en hellig vin iblandet blod fra Moon og hans kone. Vinen repræsenterer den indre renselse. Ved selve ceremonien kommer parrene sammen, afgiver ægteskabsløftet, udveksler ringe og modtaget Moons velsignelse.
Efter velsignelsen deltager parrene i en kort soningsceremoni, der kaldes genoprejsnings-ceremonien. Hensigten med denne er, at ægteskabet skal begynde eller fornys uden bitterhed fra ens tidligere liv, således at mand og kone er beskyttet mod destruktive følelser over for hinanden.
Den foregår på den måde, at parterne tildeler hinanden tre slag i bagdelen med en bambusstok. Der holdes øje med, at der er tale om slag og ikke bare dask. Handlingen kan opfattes som en form for dæmonuddrivelse eller som en soning af skylden fra syndefaldet (3,4) 

Hvad sker der efter velsignelsesdagen?

Efter velsignelsen afstår parrene fra seksuel kontakt i en periode, der tidligere var tre år, men som nu normalt blot er 40 dage. Denne periode anvender parret til at bede og forberede sig på en ren start og det ægteskabelige samliv som velsignet par.
Efter periodens afslutning gennemgår parret en privat tredages-ceremoni, der fuldfører velsignelsesprocessen. Denne ceremoni er omgærdet med megen hemmelighedskræmmeri, og der findes ingen officielle offentligt tilgængelige beskrivelser af den.
Ceremonien er en tvungen rituel indføring i sexlivet og omfatter diverse seksuelle handlinger så som fellatio (stimulering af penis med munden) og cunnilingus (stimulering af klitoris med tungen). I de to første dage er det kvinden, der er initiativtager, men den tredje dag overtager manden kommandoen, og den giver han siden aldrig slip på (2) 

Hvad lover de nye ægtepar?

I forbindelse med vielsesceremonien afgiver hver par et ægteskabsløfte, som de forventes at overholde livet ud, da skilsmisse ikke accepteres i Tongilbevægelsen.

Hvert ægtepar lover at: Hvert ægtepar lover at:  
 • Deres familie (samfundets hjørnesten) vil være et sted, hvor Guds sande kærlighed findes.
 • Deres børn vil blive opdraget til at leve efter Guds vilje.
 • Deres børn vil blive opdraget til at danne rene forhold og ikke have seksuelle forhold før ægteskabet.
 • Deres familie vil være til støtte og inspiration for andre familier uanset race, religion og nationalitet (5).

Hvor mange ægtepar har Moon velsignet?

De velsignede ægteskaber, der blev grundlagt med Moons eget bryllup i 1960, startede småt med tre velsignelser i 1960, og der kunne gå adskillige år mellem ceremonierne. Siden blev de store massebryllupper med succes anvendt som et bevidst forsøg på at promovere bevægelsen i den almindelige bevidsthed
I dag er disse velsignelser drevet ud i det helt absurde. Med oprettelsen af The Family Federation for World Peace har det fra 1997 været denne organisation og ikke Unification Church, der har stået for velsignelsen. Det betyder, at velsignelsen nu ikke bare gives til Tongilbevægelsens medlemmer men til alle mennesker, uanset religiøst tilhørsforhold.
Velsignelsen er blevet globaliseret i en sådan grad, at Moon i 2000 har påtaget sig at velsigne 400 mio. mennesker. For at opnå dette astronomiske tal har Moon ikke blot medregnet nulevende mennesker men også afdøde (6,7)  

 

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Chryssides, George D.: The Advent of Sun Myung Moon. The Origins, Beliefs and Practices of the Unification Church. London, 1991. 230 sider.
Udførlig gennemgang af Tongilbevægelsens baggrund og tankeverden. Bogen rummer ordforklaringer og bibliografi.

Dyhrberg Olsen, Mogens: Seksualitet og ritual i Unification Church. - Chaos. - 1999, nr. 31, side 109-122.
Redegørelse for Tongilbevægelsens opfattelse af den seksuelle akts betydning som frelsende handling, når den udføres efter velsignelsen.

Exposition of the Divine Principle. Damian Anderson. Fuldtekst, engelsk tekst.
Fuldtekstudgave af oversættelsen fra 1996 af 'Divine Principle', hvori Moons lære er opsummeret. Bogen er ikke skrevet af Moon personligt, men af hans nære medarbejder Hyo Won Eu. Bogen opfattes af moonierne for 'Det Fuldendte Testamente' og som værende en forlængelse af Bibelen.

Det guddommelige Princip. Udgivet af Tongil Familien i Danmark. Bind 1-2.
Dansk oversættelse af en håndbog i Divine Principle, der skal lette forståelsen af dette princip.

Mignot, Edward C.: Jesus var hverken Gud eller Kristus". - Den Nye Dialog. - 1987, nr. 29, side 7-9.
Den tidligere højtstående moonie søger at påvise, at Tongilbevægelsen ikke er en kristen bevægelse.

Kilder

 1. Steens, Jørgen: Jeg har spildt 14 år af mit liv på pastor Moon. - Kristeligt Dagblad. - 1989-04-05.
 2. Mignot, Edward: Tongil. 1988. 83 sider.
 3. Selve Seremonien. Enhetsbevegelsen. Norsk tekst.
  http://www.unification.net/norge/vels02.htm#sek6
 4. Aagaard, Johannes: Sex - vejen til helvede. - Den Nye Dialog. - 1994, nr. 56, side 10-11.
 5. Velsignelsen. Enhetsbevegelsen. Norsk tekst.
  http://www.unification.net/norge/vels01.htm
 6. Historien til Ekteskaps-velsignelsen. Enhetsbevegelsen. Norsk tekst.
  http://www.unification.net/norge/vels03.htm
 7. Meldgaard, Helle: Moon's familieproblemer. - Den Nye Dialog. - 1998, nr. 74, side 11-13.