massebryllup
Massebryllup. Tusinde deltagere ved en ceremoni på Washington stadion hvor de velsignes af den koreanske evangelist Sun Myung Moon og hans kone (1997).
Foto: Scanpix

Tongilbevægelsen

bibliotekar Richard Juhre, Silkeborg. 2000
Top image group
massebryllup
Massebryllup. Tusinde deltagere ved en ceremoni på Washington stadion hvor de velsignes af den koreanske evangelist Sun Myung Moon og hans kone (1997).
Foto: Scanpix

Indledning

På verdensplan er Tongilbevægelsen sammen med Scientology de nyreligiøse bevægelser, der har haft størst succes, men mens Scientology har vundet fodfæste i Danmark, er det aldrig lykkedes for Tongilbevægelsen.
Mens kun ganske få danskere har begreb om bevægelsens lære, er Tongilbevægelsen som institution alligevel almindelig kendt i Danmark, og den har tiltrukket sig mange avisoverskrifter. Alle kan genkalde sig billeder af de stort organiserede massebryllupper, som kan virke ganske pittoreske, men de fleste forbinder også bevægelsen med de 'sager' om forførelsen at unge mennesker.

Artikel type
faktalink

Introduktion til Tongilbevægelsen

Hans mål er et verdensomspændende socialistisk teokrati, baseret på og markedsført gennem bevidstløse tirader om familieværdier og verdensfred, som bliver slugt råt af fremtrædende politikere og mediepersonligheder på stribe
Erik Kjær Larsen, journalist.

Hvad hedder bevægelsen?

Det officielle navn på den nyreligiøse bevægelse, som Sun Myung Moon stiftede i Korea i 1954 var The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, hvilket betyder Helligånds-Sammenslutningen af Verdens-Kristendommens Enhed. I daglig tale kaldes bevægelsen blot Unification Church.
Ofte omtales bevægelsen som Moon-bevægelsen, og dens tilhængere kaldes moonier. I Danmark har bevægelsen kaldt sig både Tongilbevægelsen og Enheds Kirken i Danmark. Tongil er det koreanske ord for unification, forening.
I det følgende vil navnet Tongilbevægelsen blive anvendt.
I 1997 blev Unification Church officielt nedlagt og erstattet af Family Federation for World Peace and Unification, FFWPU (2) 

Hvad kendetegner Tongilbevægelsen?

På verdensplan er Tongilbevægelsen sammen med Scientology de nyreligiøse bevægelser, der har haft størst succes, men mens Scientology har vundet fodfæste i Danmark, er det aldrig lykkedes for Tongilbevægelsen.
Mens kun ganske få danskere har begreb om bevægelsens lære, er Tongilbevægelsen som institution alligevel almindelig kendt i Danmark, og den har tiltrukket sig mange avisoverskrifter. Alle kan genkalde sig billeder af de stort organiserede massebryllupper, som kan virke ganske pittoreske, men de fleste forbinder også bevægelsen med de 'sager' om forførelsen at unge mennesker, der specielt på rejse i USA er blevet draget ind i bevægelsen og ikke selv har kunnet frigøre sig.
Danskernes holdning over for Tongilbevægelsen er derfor generelt negativ.

Hvordan opfattes Moon af Tongilbevægelsen?

For moonierne er Moon den nye Messias, hvis opgave det er at fuldføre den opgave, som mislykkedes for Jesus. Udnævnelsen til den nye Messias har Moon selv foretaget (3) 

Moon betragter sig selv som det første fuldkomne menneske siden Jesus. Ved sit ægteskab i 1960 med Hak Ja Han, blev hun hævet til et fuldkomment menneske og som værende det kvindelige modstykke til Messias. Begivenheden betegnes som Lammets bryllup, og hermed var skabelsen af verdens første fuldendte ægteskab med Gud i centrum en realitet. Parret kaldes De sande Forældre.

Det er kun i sande ægteskaber, der kan fødes syndfri børn, så egentlig er parrets tretten børn de eneste af arten. Disse er dog et noget spinkelt grundlag for verdens frelse, så derfor er begrebet blevet udvidet til ægteskaber, der er velsignet af De sande Forældre (4) 

Hvordan har De sande Forældre klaret sig?

Med tiden er billedet af den sande familie i nogen grad krakeleret. Offentligheden har fået et indblik i, at alt i familien ikke var, som Moon gerne vil have omverdenen til at tro.
Det har vist sig, at familiens børn er vokset op i et følelsesmæssigt koldt miljø, hvor de til gengæld er blevet materielt forkælede i en helt absurd grad.
I 1995 flygtede Moons svigerdatter, Nansook Moon, med sine børn fra hjemmet, krævede og fik skilsmisse fra sin mand, Hyo Jin Moon. Han er Moons ældste søn og således arvtager til imperiet. Nansook Moon var som femtenårig blevet udvalgt af Moon som hustru til den nittenårige søn, og hun var således udset til at være bevægelsens kommende førstedame. Nu kunne hun afsløre sin mand som både utro hustrumishandler og afhængig af alkohol og stoffer.
Samtidig er det kommet frem, at Moon i begyndelsen af 1970'erne blev far til et barn uden for ægteskab. Barnet blev sat i pleje hos en betroet moonie.
Skandalerne er foreløbig kulmineret med Young Jin Moons død i 1999. Den 21-årige søn blev dræbt efter et fald fra 17. etage på et hotel i Reno. Hændelsen blev opfattet som selvmord, hvilket Tongilbevægelsen dog kraftigt afviser (5,6,7) 

Hvor kommer pengene fra?

Det mest mystiske ved Moon og Tongilbevægelsen er måske ikke budskabet og metoderne men derimod pengene. Moon har tilsyneladende adgang til en bundløs pengetank.
Der er ikke offentlig adgang til Tongilimperiets finansielle transaktioner, men det er slående, at man år efter år er i stand til at spendere millioner og atter millioner af dollars på at promovere bevægelsen. Det er simpelt hen umuligt, at forretningen Tongil kan løbe rundt på almindelige markedsvilkår. Spørgsmålet er, hvem der finansierer bevægelsen og hvad disse kilder reelt får for deres penge.
Der er en mistanke om, at Moon støttes af såvel det sydkoreanske efterretningsvæsen som af Yakuza, et forbrydersyndikat, der opererer i Japan og Korea. Officielt ved ingen, hvor pengene kommer fra, men meget tyder på, at det netop er fra disse lande, pengene strømmer til Moon i USA. Her fik Moon i 1982 en tretten måneders fængselsdom for skatteunddragelse (8) 

Hvad bruges pengene til?

Hvad der bekymrer amerikanerne er ikke så meget Tongilbevægelsens sekteriske side som den måde, de mange penge anvendes på. De anvendes nemlig på at købe sig indflydelse.
Moon har altid været svoren antikommunist, så det har derfor været naturligt for ham at støtte de konservative kræfter i USA. Således støttede han præsident Nixon under Watergate-skandalen og siden har han bakket troligt op om republikanske præsidenter.
Da USA trak sig ud af Vietnam blev man i Sydkorea nervøse for, at dette også ville betyde, at USA ikke ville forsvare landet i tilfælde af en åben krig med Nordkorea. Der blev derfor anvendt mange penge på at manipulere med amerikanske kongresmedlemmer og betalte kollaboratører blev placeret rundt om i det politiske system.
Tongilbevægelsens forsøg på at få politisk indflydelse sker gennem et utal af underorganisationer, men først og fremmest via avisen The Washington Times, som bevægelsen oprettede i 1982 (8) 

Hvor står Tongilbevægelsen i dag?

Formelt blev Unification Church nedlagt i 1997. Det skete efter oprettelsen i 1996 af The Family Federation for World Peace, der nu står som symbol på Tongilbevægelsens verdensherredømme.
Kirken er blevet overflødig, fordi den har nået sit mål, at skabe fundamentet for en ny, syndfri menneskehed.
Moon har erkendt, at religion ikke repræsenterer en universel løsning, som alle kan samles om. Religionernes tidsalder er forbi. I stedet skal der satses på familien. Det er sket gennem en institutionalisering af bryllupsritualet, som i dag ikke blot velsigner bevægelsens egne medlemmer. Alle skal have del i den, og derfor velsignes nu alle, uanset religion. På denne måde er håbet, at Satans indflydelse elimineres, menneskets lidelser standses og Guds rige etableres.
Nyheden om nedlæggelsen af Unification Church synes endnu ikke at være gået helt op for moonierne, hvad man kan forvisse sig om på de mange - også officielle - hjemmesider på Internettet, hvor kirken stadig optræder (6,9) 

Hvad symboliserer bevægelsens logo?

Tongilbevægelsens symbol er rødt på en hvid baggrund. Rødt er kærlighedens farve, og hvidt står for himmelsk renhed. Det centrale punkt repræsenterer Guds rige. De tolv pile, der peger ind mod centrum, repræsenterer forskellige mennesketyper, som ad forskellige veje når dette rige.
De fire hovedpile repræsenterer de fire himmelretninger. De to halvcirkelformede pile står for yin og yang, mand og kvinde, Gud og menneske, himmel og Jord. De to pile udgør et hele, en cirkel uden begyndelse og ende. En sådan cirkel er et symbol på evigheden og det fuldkomne (10)   

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Andersen, Knud Erik: Satans yngel og Guds børn. Sekter, satanisme og nyreligiøsitet. 1998. 183 sider.
Beskrivelse af de mange religiøse bevægelser, der har manifesteret sig i Danmark. Bogen rummer en god gennemgang af Tongilbevægelsen.

Isikoff, Michael: Church Spends Millions On Its Image. 
Artikel fra Washington Post den 17. september 1984 der viser, hvorledes Moon allerede tidligt havde rigeligt med penge til at promovere sin bevægelse. - Siden har links til andre artikler.

Mignot, Edward: Tongil. 1988. 84 sider.
Gennemgang af Tongilbevægelsens lære og historie skrevet af en tidligere højtstående moonie. På grund af alderen skal bogen benyttes varsomt, men den er stadig den grundigste beskrivelse på dansk.

Videre links

Under videre links henvises til hjemmesider og databaser på Internettet med flere eller mange dokumenter. Videre links kræver således at man selv udvælger og vurderer hvilke dokumenter man har brug for, eventuelt efter en søgning på hjemmesiden eller i databasen. Hjemmesiderne og databaserne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning på Internettet.

Anderson, Damian: Unification Home Page. 
Den mest komplette og autoritative ikke-officielle kilde til nyheder om Tongilbevægelsen og dens aktiviteter verden over.

Dark Side of Rev. Moon Series. The Consortium for Independent Journalism. Engelsk tekst.
Links til en række artikler fra 1997-98 om Tongilbevægelsens aktiviteter i USA.

Godwin, John: DivinePrinciple.com. Engelsk tekst.
Links til fuldtekstudgaver af 10 bøger i relation til Tongilbevægelsen af John Godwin.

 

 

Kilder

 1. Kjær Larsen, Erik: Moons flirt med Højrefløjen. - Information. - 1996-12-10.
 2. F.F.W.P.U. Family Federation for World Peace and Unification. Tongil ("Unification"). Engelsk tekst.
  http://www.tongil.or.kr/ENG/CH/chmain.htm
 3. Moon, Sun Myung: Leaders Building a World of Peace.
  http://www.ettl.co.at/uc/1992/920824.html
 4. Andersen, Gorm B.: Hvad tror danskerne? Del 2: Sekter og fremmede religioner. Af Gorm B. Andersen og Knud Erik Andersen. 1995. 229 sider.
 5. Parry, Robert: Generation Next.
  http://www.delve.com/moon5.html
 6. Meldgaard, Helle: Moon's familieproblemer. - Den Nye Dialog. - 1998, nr. 74, side 11-13.
 7. Schoenmann, Joe: Moon's son dies in fall from hotel. - Las Vegas Review-Journal. - 1999-11-04.
  http://www.lvrj.com/lvrj_home/1999/Nov-04-Thu-1999/news/12288305.html
 8. Parry, Robert: Truth, Legend & Lies.
  http://www.delve.com/moon4.html
 9. Familieforbundet for Verdensfred og Enhet
  http://www.unification.net/norge/famfed01.htm
 10. Symbolet vårt. Den Forente Familie. Norsk tekst.
  http://www.unification.net/norge/dff01.htm#symb

Tongilbevægelsens lære

Jeg er kommet til den konklusion, at det er mennesket, der skaber Gud i sit eget billede, ikke Gud, der har skabt mennesket
Kaj Thomsen, forhenværende moonie.

Hvad ligger til grund for Tongilbevægelsens lære?

Tongilbevægelsens lære er baseret på en fortolkning af Bibelens skabelses- og syndefaldsberetning, som adskiller sig markant fra den kristne kirkes.
Hvad angår Guds mening med at skabe mennesket, bygger Tongilbevægelsen på et enkelt vers i Bibelen: Og Gud velsignede dem, og Gud sagde til dem: 'Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld jorden, gør Eder til herre over den og hersk over havets fisk og himmelens fugle, kvæget og alle vildtlevende dyr, der rører sig på jorden!' (1. Mos. 1,28).
Dette vers omtaler Tongilbevægelsen som Guds tre velsignelser. Gud har ikke fuldendt sit skaberværk men forventer, at mennesket yder sin del. De tre velsignelser er anvisningen på, hvorledes dette skal gøres (2) 

Hvad er den første velsignelse?

Den første velsignelse pålægger menneskene at blive frugtbare. Dette betyder, at det enkelte menneske skal vokse til fuldkommenhed. Ved fuldkommenhed forstås indre harmoni og det rette forhold til Gud.
Sind og legeme bør udvikle sig til en harmonisk enhed med Gud som centrum. Først når dette er sket, kan mennesket siges at være fuldkomment.
Dette var Guds mening med Adam og Eva, men de svigtede. Det eneste menneske, der indtil vor tid har været fuldkomment, var Jesus (2) 

Hvad er den anden velsignelse?

Først når mennesket har opfyldt den første velsignelse og er blevet et fuldkomment menneske, kan det gå videre til den anden velsignelse, der pålægger menneskene at blive mangfoldige. Det vil sige, at de skal avle børn.
Forholdet mellem mand og kvinde kan sammenlignes med forholdet mellem sind og legeme. Der skal ske en gensidig påvirkning med Gud som centrum. Herved fremkommer den fuldkomne familie, hvor det dog er manden, der regerer over kvinden.
Når den fuldkomne familie vokser i omfang, vil der opstå fuldkomne grupper, fuldkomne nationer og til sidst en fuldkommen verden.
Selv om Jesus opnåede at blive et fuldkomment menneske), svigtede han sin mission ved ikke at gifte sig og dermed opfylde den anden velsignelse (2)

Hvad er den tredie velsignelse?

Først når den fuldkomne menneskeverden er tilvejebragt, er menneskeheden rede til at modtage den tredje velsignelse. Denne pålægger mennesket at herske over det skabte, at drage omsorg for naturen. Menneskets forhold til den skal være som forholdet mellem Gud og hans skaberværk. Mennesket skal regere naturen.
Resultatet vil være den fuldkomne verden, sådan som det var Guds hensigt at skabe den. Det er altså menneskene, der skal fuldbyrde Guds skaberværk (2) 

Hvorfor er verden ikke fuldkommen?

Når vi i dag ikke kan siges at leve i den fuldkomne verden, sådan som det var Guds hensigt, er grunden den, at Adam og Eva svigtede Gud. Syndefaldet indtraf. Da Gud prøvede at råde bod herpå ved at sende Jesus, svigtede Jesus. Hans svigt bestod i, at han lod sig korsfæste, inden han havde fået skabt den fuldkomne familie.
Jesus skulle have giftet sig med Helligånden, som omtales som 'den anden Eva'. Dette ægteskab ville have resulteret i syndfri børn, og dermed ville denne familie have brudt det blodsfællesskab med Satan, som alle andre familier havde.
Nu forsøger Gud sig for tredje gang ved at sende en ny Messias. Denne Messias er Sun Myung Moon, for hvem det er lykkedes som den hidtil eneste, at skabe den fuldendte familie (2) 

Hvorfor gik verden af lave?

Med syndefaldet faldt også Guds plan med skaberværket. I Tongilbevægelsens udlægning af syndefaldsmyten gik det således til:
Da Adam og Eva levede i Edens Have, havde de endnu ikke opfyldt den første velsignelse og var således umodne. Ærkeengelen Lucifer blev jaloux på grund af Guds kærlighed til dem og han forførte Eva. Slangen i paradiset var således Lucifer, der havde et seksuelt forhold til Eva. Eva var endnu ikke moden til et sådant forhold, men efter forførelsen havde hun et seksuelt forhold til Adam, hvad han heller ikke var moden til. Det gale var ikke det seksuelle forhold som sådant, men tidspunktet.
Syndefaldet bestod altså i et seksuelt forhold, og via dette mistede Adam og Eva deres stilling som menneskehedens forældre. I stedet for at skabe en familie med Gud i centrum, skabte de en familie med Satan som centrum. Satan blev verdens hersker i stedet for Gud (2) 

Hvad betyder familien

For Tongilbevægelsen er ægteskabet og familien selve nøglen til at erfare Guds kærlighed. Ægte kærlighed kan bedst realiseres i en familie, der har sat Gud i centrum.
Verdens lidelser og elendighed skyldes, at Guds oprindelige familieideal aldrig er blevet realiseret på grund af misbrug af kærlighed. Hvis familieidealet genoprettes, vil vi få varig fred i verden.
Ægtepar, der manifesterer Guds ideal og demonstrerer sand og ægte kærlighed over for deres medmennesker, kaldes sande ægtepar. Velsignelsen indvier hvert par i selv at kunne blive sande forældre og oprette sande familier.
I Tongilbevægelsen kaldes bryllupsdagen for velsignelsesdagen. Siden 1960 har millioner af par fra alle verdensdele modtaget velsignelsen af Moon. De fleste har været ægtepar, der allerede var gift, men som ønskede at modtage velsignelsen for at få en ny start i ægteskabet og familielivet med Gud i centrum. Andre deltagere har været forlovede par, som Moon selv har matchet og som nu påbegynder det ægteskabelige liv (3) 

Hvordan foregår velsignelsen?

Velsignelsen er som regel blevet givet samtidig til mange par ved de spektakulære massebryllupper. Før ceremonien drikker parret en hellig vin iblandet blod fra Moon og hans kone. Vinen repræsenterer den indre renselse. Ved selve ceremonien kommer parrene sammen, afgiver ægteskabsløftet, udveksler ringe og modtaget Moons velsignelse.
Efter velsignelsen deltager parrene i en kort soningsceremoni, der kaldes genoprejsnings-ceremonien. Hensigten med denne er, at ægteskabet skal begynde eller fornys uden bitterhed fra ens tidligere liv, således at mand og kone er beskyttet mod destruktive følelser over for hinanden.
Den foregår på den måde, at parterne tildeler hinanden tre slag i bagdelen med en bambusstok. Der holdes øje med, at der er tale om slag og ikke bare dask. Handlingen kan opfattes som en form for dæmonuddrivelse eller som en soning af skylden fra syndefaldet (3,4) 

Hvad sker der efter velsignelsesdagen?

Efter velsignelsen afstår parrene fra seksuel kontakt i en periode, der tidligere var tre år, men som nu normalt blot er 40 dage. Denne periode anvender parret til at bede og forberede sig på en ren start og det ægteskabelige samliv som velsignet par.
Efter periodens afslutning gennemgår parret en privat tredages-ceremoni, der fuldfører velsignelsesprocessen. Denne ceremoni er omgærdet med megen hemmelighedskræmmeri, og der findes ingen officielle offentligt tilgængelige beskrivelser af den.
Ceremonien er en tvungen rituel indføring i sexlivet og omfatter diverse seksuelle handlinger så som fellatio (stimulering af penis med munden) og cunnilingus (stimulering af klitoris med tungen). I de to første dage er det kvinden, der er initiativtager, men den tredje dag overtager manden kommandoen, og den giver han siden aldrig slip på (2) 

Hvad lover de nye ægtepar?

I forbindelse med vielsesceremonien afgiver hver par et ægteskabsløfte, som de forventes at overholde livet ud, da skilsmisse ikke accepteres i Tongilbevægelsen.

Hvert ægtepar lover at: Hvert ægtepar lover at:  
 • Deres familie (samfundets hjørnesten) vil være et sted, hvor Guds sande kærlighed findes.
 • Deres børn vil blive opdraget til at leve efter Guds vilje.
 • Deres børn vil blive opdraget til at danne rene forhold og ikke have seksuelle forhold før ægteskabet.
 • Deres familie vil være til støtte og inspiration for andre familier uanset race, religion og nationalitet (5).

Hvor mange ægtepar har Moon velsignet?

De velsignede ægteskaber, der blev grundlagt med Moons eget bryllup i 1960, startede småt med tre velsignelser i 1960, og der kunne gå adskillige år mellem ceremonierne. Siden blev de store massebryllupper med succes anvendt som et bevidst forsøg på at promovere bevægelsen i den almindelige bevidsthed
I dag er disse velsignelser drevet ud i det helt absurde. Med oprettelsen af The Family Federation for World Peace har det fra 1997 været denne organisation og ikke Unification Church, der har stået for velsignelsen. Det betyder, at velsignelsen nu ikke bare gives til Tongilbevægelsens medlemmer men til alle mennesker, uanset religiøst tilhørsforhold.
Velsignelsen er blevet globaliseret i en sådan grad, at Moon i 2000 har påtaget sig at velsigne 400 mio. mennesker. For at opnå dette astronomiske tal har Moon ikke blot medregnet nulevende mennesker men også afdøde (6,7)  

 

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Chryssides, George D.: The Advent of Sun Myung Moon. The Origins, Beliefs and Practices of the Unification Church. London, 1991. 230 sider.
Udførlig gennemgang af Tongilbevægelsens baggrund og tankeverden. Bogen rummer ordforklaringer og bibliografi.

Dyhrberg Olsen, Mogens: Seksualitet og ritual i Unification Church. - Chaos. - 1999, nr. 31, side 109-122.
Redegørelse for Tongilbevægelsens opfattelse af den seksuelle akts betydning som frelsende handling, når den udføres efter velsignelsen.

Exposition of the Divine Principle. Damian Anderson. Fuldtekst, engelsk tekst.
Fuldtekstudgave af oversættelsen fra 1996 af 'Divine Principle', hvori Moons lære er opsummeret. Bogen er ikke skrevet af Moon personligt, men af hans nære medarbejder Hyo Won Eu. Bogen opfattes af moonierne for 'Det Fuldendte Testamente' og som værende en forlængelse af Bibelen.

Det guddommelige Princip. Udgivet af Tongil Familien i Danmark. Bind 1-2.
Dansk oversættelse af en håndbog i Divine Principle, der skal lette forståelsen af dette princip.

Mignot, Edward C.: Jesus var hverken Gud eller Kristus". - Den Nye Dialog. - 1987, nr. 29, side 7-9.
Den tidligere højtstående moonie søger at påvise, at Tongilbevægelsen ikke er en kristen bevægelse.

Kilder

 1. Steens, Jørgen: Jeg har spildt 14 år af mit liv på pastor Moon. - Kristeligt Dagblad. - 1989-04-05.
 2. Mignot, Edward: Tongil. 1988. 83 sider.
 3. Selve Seremonien. Enhetsbevegelsen. Norsk tekst.
  http://www.unification.net/norge/vels02.htm#sek6
 4. Aagaard, Johannes: Sex - vejen til helvede. - Den Nye Dialog. - 1994, nr. 56, side 10-11.
 5. Velsignelsen. Enhetsbevegelsen. Norsk tekst.
  http://www.unification.net/norge/vels01.htm
 6. Historien til Ekteskaps-velsignelsen. Enhetsbevegelsen. Norsk tekst.
  http://www.unification.net/norge/vels03.htm
 7. Meldgaard, Helle: Moon's familieproblemer. - Den Nye Dialog. - 1998, nr. 74, side 11-13.

Moonierne

Moon-bevægelsen kvajer sig gevaldigt ved at mure sig inde og afskære sig fra dialog med den undskyldning, at den omgivende verden er betændt og styret af det onde. Dialogcentrets form for dialog har sin begrænsning, fordi Dialogcentret virker på et religiøst grundlag og derfor måler andre religioner med sin egen alen
Mikael Rothstein, religionshistoriker.

Hvor hverves nye medlemmer?

Hvervningen af nye medlemmer sker typisk gennem den såkaldte studenterorganisation The Collegiate Association for the Research of the Principle, CARP.
Medlemmer af CARP kontakter unge mennesker på gaden eller på uddannelsesinstitutioner. Ofrene er typisk unge, der er borte fra vante omgivelser eller som er ude af psykisk balance. Derimod interesserer CARP sig ikke for unge med alkohol- eller narkoproblemer samt homoseksuelle. Disse vil ikke siden kunne anvendes i bevægelsens arbejde.
Problemet har især vist sig i USA, hvor mange unge danskere er blevet indfanget af bevægelsen, og det er langt fra alle, der selv har kunnet redde sig ud.
I 1987 måtte et dansk forældrepar ligefrem kidnappe deres søn i USA og lade ham undergå en deprogrammering, før han var villig til at rejse med dem hjem (2,3) 

Hvordan hverves nye medlemmer?

Hververne præsenterer sig typisk som en slags socialarbejdere eller medlemmer af en kristen studenterorganisation og inviterer offeret til møder med spisning og underholdning. Her udsættes den unge for et såkaldt love-bombardement, hvor alle andre gør det yderste for at vedkommende skal føle sig godt tilpas. Dette møde fører til en invitation til deltagelse i et seminar i en ejendom, der typisk viser sig at ligge så øde, at det ikke er let at slippe fra stedet.
Det er under dette seminar, den virkelige hvervning foregår, men det sker på en måde, så den unge ikke bemærker sin egen mentale forandring.
Det hele foregår i en tilsyneladende kærlig atmosfære, hvilket gør det vanskeligt at protestere. Den unge er aldrig alene, deltager i foredrag og diskussioner og har ingen kontakt til omverdenen. Først efter mange dages ophold bliver det afsløret, at der er tale om Tongilbevægelsen (4) 

Hvordan lever en moonie?

Hvis den unge vælger at blive i bevægelsen, bliver vedkommende medlem af et team, hvis opgave det er at skaffe penge til bevægelsen.
Dette foregår typisk i et mobil-team, hvor et lille hold kører rundt i en mini-van og sælger blomster og forskellige former for kunsthåndværk. Teamet bor i bilen, det arbejder næsten døgnet rundt og der spises kun lidt.
Den nye moonie gør det naturligvis frivilligt, men når der aldrig er tid til at slappe af i ensomhed, bliver de andres accept altafgørende, og det nye medlem gør alt for at leve op til ånden i teamet.
Den indre følelse af samhørighed bevirker, at moonien lukker verden ude, hvilket vil sige, at også kontakten med familien indskrænkes til et minimum. Det sker ud fra den betragtning, at familien ikke vil forstå, hvad det er for en sjælelig forandring, den unge er i færd med at gennemleve.
Den unges familie er naturligvis bekymret over uvisheden, men kan ikke stille meget op på grund af den manglende kontakt. Dog har man oplevet eksempler på, at det er lykkedes en familie at bortføre og deprogrammere et ungt menneske, men det hører til undtagelserne (4,5) 

Anvender Tongilbevægelsen hjernevask?

Et af de kritikpunkter, som offentligheden oftest retter mod Tongilbevægelsen er dens hjernevask af unge mennesker. Begrebet hjernevask blev almindelig kendt under Koreakrigen, hvor tilfangetagne amerikanske soldater blev 'omprogrammeret' til at stå frem og angribe USA som agressor og forherlige det kommunistiske system. Den kendsgerning, at Tongilbevægelsen har sine rødder i Korea, har gjort det fristende at bruge betegnelsen hjernevask om de metoder, som bevægelsen anvender for at fastholde unge mennesker.
Tongilbevægelsens metoder kan dog ikke med rimelighed betegnes som hjernevask, idet der til dette begreb er knyttet elementer af tvang. Tongilbevægelsens metoder er mere raffinerede og kan karakteriseres som bevidsthedskontrol. Fidusen ved bevidsthedskontrol er, at offeret ikke opfatter sig som offer for en indoktrineringsproces (3) 

Hvad er bevidsthedskontrol?

Den form for bevidsthedskontrol, som Tongilbevægelsen benytter sig af, består af en kombination af fire elementer: kontrol af adfærd, kontrol af tanker, kontrol af følelser samt kontrol af information.

 • Kontrol af adfærd udøves ved at udsætte personen for et meget stramt tidsprogram, der ikke levner tid til fritid. Da al aktivitet foregår i grupper, vil det være muligt at holde regnskab med medlemmerne time for time.
 • Kontrol af tanker udøves gennem en indoktrinering, der skal få personen til at acceptere gruppens doktriner som den absolutte sandhed. I den forbindelse indføres nye sproglige begreber, der vanskeliggør tankerelationer til den vante virkelighed. Der indarbejdes tankestopteknikker i form af bøn, meditation og sang.
 • Kontrol af følelser udøves ved at indgive personen skyld og frygt. Det indskærpes, at loyalitet og opofrelse er de højest agtede følelser af alle. Det er ikke tilladt at have eller udtrykke negative følelser. Personen må ikke tænke på egne behov men kun på gruppens. Det er ikke acceptabelt at kritisere lederne, kun sig selv.
 • Kontrol af information er ikke det mindst vigtige element. Personen får kun begrænset adgang til nyheder fra den omgivende verden. Al information kommer fra gruppens eget materiale og leveres drypvist (3)

Hvor bor moonierne i Danmark?

De danske moonier under ledelse af Thorkil Christensen holder til på Birmavej 38 i København. De kan kontaktes på tlf. 32 97 22 42. Vil man selv troppe op på adressen, holdes der møder søndag kl. 10 og onsdag kl. 19.
Den danske bevægelse har hverken egen hjemmeside eller E-mail-adresse, hvilket taler sit tydelige sprog om, hvor liden gennemslagskraft bevægelsen har haft i Danmark (6)  

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Blichfeldt, Anders: Månens bagside. Et portræt af Tongil-bevægelsen. - Den Nye Dialog. - 1987, nr. 26, side 8-12.
Interview med en ung svensker, der tilbragte halvandet år i Tongilbevægelsen i USA, om bevægelsens struktur og om de mennesker, der udgør den.

Handl, Monika: To måneder med Tongilbevægelsen. - Den Nye Dialog. - 1987, nr. 26, side 3-7.
En svensk piges beretning om, hvorledes unge mennesker indfanges og overtales af moonierne i USA.

Rasmussen, Pjuske: Alle har brug for sande forældre. - Ikon. - 1996, nr. 17, side 22-23.
Interview med den 23-årige Mona Runge, der har været moonie i 4½ år.

Rasmussen, Pjuske: Er Messias koreaner? - Ikon. - 1996, nr. 17, side 19-22.
Kortfattet orientering om mooniernes troslære.

Tongilbevægelsen har gjort det igen! - Den nye dialog. - 1993, nr. 53, side 4-6.
Beskrivelse af, hvorledes en ung dansk rygsæk-turist blev hvervet af moonierne i Californien. - Samme sted side 6-8 er optrykt et brev af Anders Blichfeldt, der på Dialogcentrets vegne svarer på den pågældendes kritik af centret i et brev til sin familie.

Kilder

 1. Ravn-Mortensen, Kim: Svar fra moonie: Bland jer udenom! - Politiken. - 1993-08-12.
 2. Tongilbevægelsen/Moonbevægelsen/Unification Church. Dialogcentret. Dansk tekst.
  http://www.dci.dk/dansk/elefant/tongil.html
 3. Krogh Pedersen, Jørgen: At være hjernevasket, eller ikke at være hjernevasket? - Egnsbogen. Bording - Engesvang - Ikast. - 1997, side 29-33
 4. Mignot, Edward: Tongil. 1988. 84 sider.
 5. Tongilbevægelsen/Moonbevægelsen/Unification Church. Dialogcentret. Dansk tekst.
  http://www.dci.dk/dansk/elefant/tongil.html
 6. The Unification Church. Denmark. URL: http://www.ettl.co.at/uc/europe/hq-dk.htm

Sun Myung Moon

Jeg bad aldrig af svaghed. Jeg klagede aldrig. Jeg var aldrig oprørt over min egen situation. Jeg bad ikke engang om Guds hjælp, men jeg var altid travlt optaget af at trøste Ham og fortælle Ham, at Han ikke skulle være bekymret for mig
Sun Myung Moon om sin tid i arbejdslejren i Nordkorea.

Hvem er Sun Myung Moon?

Sun Myung Moon blev født i det nuværende Nordkorea i 1920. Hans fødenavn var Yong Myung Moon, der betyder lysende drage, men siden ændrede han navnet til sit nuværende, der betyder lysende sandhed (2) 

Moons tidlige liv er kun delvist kendt i detaljer i den forstand, at man kan levere en acceptabel pålidelig biografisk skildring. Tongilbevægelsen kan ganske vist levere en officiel levnedsbeskrivelse, men den er på mange måder nærmest mytologisk. Den udelader bevidst de dele, der ikke tjener til forherligelse af bevægelsens leder, og på den anden side fremhæver den ting, som næppe har noget med virkeligheden at gøre. I alt fald er der påfaldende uoverensstemmelser mellem den officielle version og de skildringer, som bevægelsens kritikere i årenes løb har kunnet levere.

Hvordan forløb Moons første år?

Moons forældre havde i 1930 tilsluttet sig et presbyteriansk kirkesamfund, så Moon var kristen, da han i påsken 1936 fik et syn. Jesus viste sig for ham og bad ham fortsætte den mission, som han selv havde påbegyndt for et par tusind år siden.
Moon kom på en teknisk skole i Seoul, hvor han læste til elektroingeniør, og studierne fortsatte han i 1941 på Waseda-universitetet i Japan. Han opholdt sig således i Japan under det meste af Den Anden Verdenskrig. Der går rygter om, at han på dette tidspunkt havde en kone, men dette har ikke kunnet bekræftes.
Det har heller ikke kunnet bekræftes, at han i 1943 blev arresteret i Tokyo og sigtet for anti-kolonialistisk virksomhed. Under arresten skal han have været udsat for en meget grov tortur. I 1944 vendte han tilbage til Korea, og året efter blev han gift med Sungil Choi, der i 1946 fødte ham en søn (2,3) 

Hvornår begyndte Moon sit offentlige virke?

I 1945 skal Moon i nogle måneder have været discipel af Baek Moon Kim, der var leder af en religiøs sekt og påstod at være Guds inkarnation. Baek Moon Kim havde nogle gudelige skrifter, der siden blev nedfældet i 'Divine Principle', Det guddommelige Princip som grundlag for Moons bevægelse.
Samme år påbegyndte Moon sin offentlige gerning. Han kontaktede de protestantiske kirkeledere og Koreas præsident, Syngman Rhee, i forventning om, at alle ville slutte op om ham, men ingen ville vide af ham og hans ideer. I stedet skal han være blevet arresteret, sigtet for at have betalt med falske penge.
Skuffet over den negative modtagelse i det sydlige Koea flyttede Moon i 1946 nordpå, hvor han fik sine første diciple og dannede sin egen menighed. I 1947 blev Moon arresteret for ikke at være i besiddelse af identifikationspapirer. Han blev mistænkt for spionage til fordel for Syngman Rhee, og ifølge den officielle version blev Moon tortureret og efterladt i en snedrive uden for fængslet. Her fandt én af hans disciple ham, fik ham plejet og bragt til hægterne igen (2,4)

Hvordan endte Moons tid i Nordkorea?

I Nordkorea havde Moon en del succes med sin nydannede kirke, og især mange kvinder sluttede sig til ham. Men kvinderne efterlevede bevægelsens principper i en sådan grad, at de nægtede at have seksuelt samkvem med deres ægtemænd. Mændene anmeldte ham for usømmelighed, og i 1948 fik han en dom på fem års hårdt strafarbejde for forstyrrelse af den sociale orden.
Afsoningen skulle foregå i en koncentrationslejr ved Hung Nam. Der var tale om en dødslejr, hvor fangerne arbejdede sig til døde. Alligevel modstod Moon det ydre pres, og i lejren lykkedes det ham at få tolv diciple.
Under opholdet i lejren brød Koreakrigen ud, hvilket blev Moons redning. Lejren blev bombarderet af den britiske flåde, og fangerne undslap.
Med kun to disciple drog Moon til fods sydpå, og i 1951 ankom han til Pusan, hvor han byggede sin første primitive kirke (4) 

Moon i Sydkorea

Moon genoptog ikke kontakten med sin hustru, men først i 1955 blev parret skilt. Til gengæld skal han i 1953 have besvangret en ung studine, Myung Hee Kim. Det er uklart, om han blev gift med pigen, men hun blev sendt til Japan for at føde, for i Korea var utroskab strafbart. I 1954 fødte Myung Hee Kim sønnen Hee Jin, som Moon vedkendte sig, med han omkom som 13-årig i en togulykke.
I disse år blev 'Divine Principle' til. I denne bog opsummeres Moons lære, men det var ikke Moon, der personligt skrev bogen. Den blev nedskrevet af hans nære medarbejder Hyo Won Eu efter Moons diktat og noter. Bogen opfattes af moonierne for 'Det Fuldendte Testamente' og som værende en forlængelse af Bibelen (2) 

Hvornår blev Tongilbevægelsen grundlagt?

I de følgende år voksede bevægelsen støt, og i 1954 fik den sit nuværende navn: The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, hvilket betyder Helligånds-Sammenslutningen af Verdens-Kristendommens Enhed. I daglig tale kaldes bevægelsen blot Unification Church.
Registreringen af navnet skete i Seoul, og denne begivenhed anses for Moon-bevægelsens grundlæggelse. Det skete den 2. maj 1954, men officielt fastholder Moonbevægelsen datoen den 1. maj i et forsøg på at overtrumfe og fratage kommunisterne deres første-maj-dag.
Herefter kom der gang i bevægelsen. I 1959 blev de første missionærer sendt til USA og samme år blev den japanske kirke officielt åbnet (2,4) 

Hvad skete der i 1960'erne?

Året 1960 er skelsættende i bevægelsens historie. Moon fyldte 40 år, og han giftede sig med den syttenårige Hak Ja Han, der pudsigt nok lige som Moon har fødselsdag den 6. januar, Hellig Trekongers Dag. I den kristne tradition kaldes dagen Epiphany, hvilket betegner en guddoms tilsynekomst i den menneskelige verden.
Skeptikere har en formodning om, at parret har valgt at have fødselsdag netop denne dag for at kunne erstatte Hellig Trekongers Dag.
I 1961 fødtes ægteparrets første af tretten børn i ægteskabet med Hak Ja Han. Bevægelsen var nu ved for alvor at få fodfæste i USA og Moon foretog sin første rejse til Vesten, hvor han besøgte 40 lande, deriblandt de skandinaviske. I forbindelse med denne rejse blev der udstationeret missionærer i en lang række lande, dog ikke i Skandinavien.
Det skete først i 1969 i forbindelse med Moons næste verdensomspændende rejse. Der blev sendt tyske missionærer til Norge, Sverige og Finland, mens Danmark fik en østrigsk. Sidstnævnte havde ikke megen held med sig og blev i 1970 erstattet af en anden østriger, Erika Zamberger. Hun giftede sig i 1978 med schweizeren Nicklaus Gubser, der senere blev dansk leder (4) 

Hvorfor flyttede Moon til USA?

I 1971 bosatte Moon sig i USA, og gik nu for alvor i gang med at slå igennem i USA og Vesten.
Det lykkedes i en sådan grad, at den brede offentlighed fik øje på ham som en kontroversiel figur. Det var også i denne periode, at folk begyndte at reagere på bevægelsens forsøg på at kapre unge mennesker.
Som indædt antikommunist var det naturligt for Moon at vælge USA, for en mand med masser af penge var USA også et godt udgangspunkt, når verden skulle erobres. Helt uden problemer var det dog ikke.
I 1982 blev han idømt 13 måneders fængsel for skatteunddragelse. Under sagen fik han støtte fra mange kirkelige ledere, der til trods for deres teologiske uenighed med Moon, opfattede sagen som et anslag mod religionsfriheden og et udtryk for statens kontrol med religiøse samfund. Det lykkedes således Moon at få fængselsopholdet til at fremstå som en positiv tildragelse, og sagen kom ikke til at skade hverken ham eller hans bevægelse. Fængselsopholdet kom til at fremstå som et personligt offer fra Moons side (4,5)  

Illustrationer

Under illustrationer henvises til enkelte billeder på Internettet som for eksempel en tegning eller et foto. Samlinger af illustrationer som for eksempel gallerier skal findes under videre links. Billederne er udvalgt efter søgning på Internettet for at supplere og/eller visualisere faktaoplysningerne.

Den første kirke. Enighetsrörelsen.
Fotografi af den første primitive kirke, som Moon byggede i Pusan i Sydkorea i 1951.

Sun Myung Moon. True Parents Organization.
Skoleportræt af Moon fra cirka 1933.

Sun Myung Moons 80 års fødselsdag. True Parents Organization.
Fotografi af Moon, der puster lysene på sin fødselsdagskage ud. Billedet er taget ved festen i Washington den 22. januar 2000.

Sun Myung Moons hustru er også til kager. Enighetsrörelsen.
Fotografiet af Hak Ja Han Moon et taget i 1993, da hun på sin Europa-turné var i Stockholm.

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Enighetsrörelsens historia 1920-2000! Enighetsrörelsen. Svensk tekst.
Detaljeret kronologisk oversigt over Tongilbevægelsens historie fra Moons fødsel til i dag.

Hans liv! Enighetsrörelsen. Svensk tekst.
Anonym tekst, som i 1970'erne spredtes i Tongilbevægelsen som en officiel version af Moons levnedsbeskrivelse.

Videre links

Under videre links henvises til hjemmesider og databaser på Internettet med flere eller mange dokumenter. Videre links kræver således at man selv udvælger og vurderer hvilke dokumenter man har brug for, eventuelt efter en søgning på hjemmesiden eller i databasen. Hjemmesiderne og databaserne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning på Internettet.

Moon Family, Photo Page. True Parents Organization. Engelsk tekst.
Stor samling af fotografier af Moon og hans hustru.

 

Kilder

 1. Moon, Sun Myung: Guds håb for mennesket. 1989. 34 sider.
 2. Maxim, Craig: Sun Myung Moon.
  http://meltingpot.fortunecity.com/namibia/538/f-1a.html
 3. Hans liv! Enighetsrörelsen. Svensk tekst.
  http://www.ettl.co.at/uc/swedish/hansliv.htm
 4. Mignot, Edward: Tongil. 1988. 84 sider.
 5. Parry, Robert: Dark Side of Rev. Moon: Truth, Legend & Lies. Engelsk tekst.
  http://www.delve.com/moon4.html

Organisationer i Tongilbevægelsen

Tongilimperiet

Tongilbevægelsen, der i dag kalder sig Unification Movement, består af et syndigt virvar af foretagender, der ofte bærer humanistisk og kulturelt klingende navne i et forsøg på at skabe respekt om bevægelsen. Der postes enorme pengebeløb ind i disse foretagender, men reelt spiller de ikke den store rolle i verdenssamfundet.

CAUSA

Tongilbevægelsens politiske organ, oprettet i 1980. Navnet er hentet fra det spanske ord 'causa', sag, men kan også stå for Confederation for Unity of Societies in America.
CAUSA's erklærede mål er at afsløre marxismen-leninismens ideologiske og praktiske vildfarelser, og bevægelsen praler af, at organisationen spillede en vigtig rolle i den process, der førte til kommunismens sammenbrud i Østeuropa og Sovjetunionen.
Efter dette sammenbrud stiftede Moon organisationerne Federation for World Peace, FWC (1991), Summit Council for World Peace (1987) og Association for the Unity of Latin America, AULA. Hans intention med disse er at skabe fora for verdens ledere til at mødes og diskutere komplekse spørgsmål som for eksempel udviklingen i den tredie verden, demokratiseringsprocessen i Østeuropa, AIDS, Nord- og Sydkoreas genforening samt det liberale demokratis fremtid (1,2).

The Collegiate Association for the Research of the Principle, CARP
Tongilbevægelsens studenterorganisation, grundlagt 1955.
CARP er den mest alment kendte og berygtede gren af Tongilbevægelsen. Trods navnet er der tale om en frontorganisation omfattende fortrinsvis fuldtidsmedlemmer, hvis opgave det er at overtale andre unge til at tilslutte sig bevægelsen (1,3)

The Family Federation for World Peace and Unification International, FFWPUI
I en påstået erkendelse af, at religion ikke længere udgør en fundamental løsning, som alle mennesker kan forenes om, stiftede Moon i 1996 FFWP (nu FFWPUI), og kort efter blev Unification Church officielt nedlagt. Forskellen er ikke til at få øje på. FFWPUI's formål er at udbrede oprettelsen af sande og harmoniske familier for derigennem at frelse verden og give den evig fred (4)

International Conference on the Unity of the Sciences, ICUS
Konference for videnskabsmænd om grundlæggende problemstillinger, der er fælles for alle naturvidenskaber. Stiftet 1972 ud fra den tese, at videnskab og teologi er komplementære måder at beskrive virkeligheden på. ICUS afholder/afholdt (hjemmesiden omtaler ingen efter 1995) årlige konferencer for videnskabsmænd, men det synes kun at være de første år, man har kunnet tiltrække sig kendte navne. Sponseres af The International Cultural Foundation, ICF (1)

The International Cultural Foundation, ICF

Grundlagt 1972 med det formål at fremme international akademisk, videnskabelig og kulturel udveksling. ICF sponserer regelmæssigt The International Conference on the Unity of the Sciences, ICUS, der fungerer som et tværfagligt forum for akademikere og videnskabsmænd fra hele verden.
ICF arbejder på et nyt leksikon, der ikke bunder i oplysningstidens filosofi, men som vil være præget af en balance mellem åndelig, moralsk og videnskabelig information (2).

Professors World Peace Academy, PWPA
Stiftet i Seoul i 1973 som Tongilbevægelsens svar på fredsbevægelserne, som Moon anså som værende kontrolleret af den internationale kommunisme. Afholder jævnlige konferencer, i 1984 afholdtes en skandinavisk konference i Danmark, og udgiver tidsskriftet International Journal on World Peace. Organisationen spiller ingen rolle uden for bevægelsen (1)

Sun Moon Universitetet
Teologisk skole i Sydkorea, grundlagt 1985 under navnet Sung-hwa. I 1992 blev det udvidet og gjort til universitet. I 1994 omdøbt til sit nuværende navn Hypography (2)

Unification Church
Officiel hjemmeside for Unification Church, som faktisk blev nedlagt i 1997. Siden rummer blandt andet nyheder til og med august 1999, biografisk stof om Moon, teologiske Moon-tekster og links.

Unification Theological Seminary, UTS
Teologisk enhedsskole i New York, grundlagt 1975. Blandt underviserne skal være professorer med katolsk, protestantisk, ortodoks og jødisk baggrund (2)

The Washington Times
Tongilbevægelsens medieflagskib, der anvendes til at promovere bevægelsen i USA og fremme de konservative kræfter. Af andre af Tongilbevægelsens nyhedsmedier kan nævnes Insight og The World & I i Washington samt The Middle East Times i Athen.

Illustrationer

Under illustrationer henvises til enkelte billeder på Internettet som for eksempel en tegning eller et foto. Samlinger af illustrationer som for eksempel gallerier skal findes under videre links. Billederne er udvalgt efter søgning på Internettet for at supplere og/eller visualisere faktaoplysningerne.

Hak Ja Han Moon taler. Enighetsrörelsen.
Fotografi af Hak Ja Han Moon, da hun på sin Europa-turné for Womens Federation for World Peace den 12. november 1993 talte på Scandic Crown Hotel i Stockholm. - Talen, Sanna Föräldrar och det Fullbordade Testamentets Tidsålder, kan læses i fuldtekst her.

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Andre prosjekter. Enhetsbevegelsen. Norsk tekst.
Gennemgang af nogle af Tongilimperiets mange organisationer og foretagender.

Bonde Pedersen, Morten: Moonier med millioner. - Kristeligt Dagblad. - 1998-05-05.
Oversigtsartikel om Tongilbevægelsens milliardforretning.

CARP. Enhetsbevegelsen. Norsk tekst.
Den norske Tongilbevægelses orientering om CARP's mål og midler. Den norske Tongilbevægelses orientering om CARP's mål og midler.

Mignot, Edward C.: CARP. - Den Nye Dialog. - 1987, nr. 28, side 15-17.
Kritisk vurdering af organisationen skrevet af en tidligere højtstående moonie.

Moon, Sun Myung: The Way to World Peace Moons tale ved stiftelsen af Federation for World Peace i Seoul den 28. august 1991.

Videre links

Under videre links henvises til hjemmesider og databaser på Internettet med flere eller mange dokumenter. Videre links kræver således at man selv udvælger og vurderer hvilke dokumenter man har brug for, eventuelt efter en søgning på hjemmesiden eller i databasen. Hjemmesiderne og databaserne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning på Internettet.

The Middle East Times. The Middle East Times. Engelsk tekst.
Officiel hjemmeside for ugemagasinet The Middle East Times. Adgang til arkivet kræver registrering.

 

 

Kilder

 1. Mignot, Edward: Tongil. 1988. 84 sider.
 2. Andre prosjekter. Enhetsbevegelsen. Norsk tekst.
  http://www.unification.net/norge/prosjekter.htm
 3. CARP. Enhetsbevegelsen. Norsk tekst.
  http://www.unification.net/norge/carp01.htm
 4. Historien til Ekteskaps-velsignelsen. Enhetsbevegelsen. Norsk tekst.
  http://www.unification.net/norge/vels03.htm
 5. Kvinneforum for Verdensfred. Enhetsbevegelsen. Norsk tekst.
  http://www.unification.net/norge/kf01.htm

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på 'Tongilbevægelsen'  bibliotek.dk