Introduktion til Tongilbevægelsen

Citat
Hans mål er et verdensomspændende socialistisk teokrati, baseret på og markedsført gennem bevidstløse tirader om familieværdier og verdensfred, som bliver slugt råt af fremtrædende politikere og mediepersonligheder på stribe
Erik Kjær Larsen, journalist.

Hvad hedder bevægelsen?

Det officielle navn på den nyreligiøse bevægelse, som Sun Myung Moon stiftede i Korea i 1954 var The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, hvilket betyder Helligånds-Sammenslutningen af Verdens-Kristendommens Enhed. I daglig tale kaldes bevægelsen blot Unification Church.
Ofte omtales bevægelsen som Moon-bevægelsen, og dens tilhængere kaldes moonier. I Danmark har bevægelsen kaldt sig både Tongilbevægelsen og Enheds Kirken i Danmark. Tongil er det koreanske ord for unification, forening.
I det følgende vil navnet Tongilbevægelsen blive anvendt.
I 1997 blev Unification Church officielt nedlagt og erstattet af Family Federation for World Peace and Unification, FFWPU (2) 

Hvad kendetegner Tongilbevægelsen?

På verdensplan er Tongilbevægelsen sammen med Scientology de nyreligiøse bevægelser, der har haft størst succes, men mens Scientology har vundet fodfæste i Danmark, er det aldrig lykkedes for Tongilbevægelsen.
Mens kun ganske få danskere har begreb om bevægelsens lære, er Tongilbevægelsen som institution alligevel almindelig kendt i Danmark, og den har tiltrukket sig mange avisoverskrifter. Alle kan genkalde sig billeder af de stort organiserede massebryllupper, som kan virke ganske pittoreske, men de fleste forbinder også bevægelsen med de 'sager' om forførelsen at unge mennesker, der specielt på rejse i USA er blevet draget ind i bevægelsen og ikke selv har kunnet frigøre sig.
Danskernes holdning over for Tongilbevægelsen er derfor generelt negativ.

Hvordan opfattes Moon af Tongilbevægelsen?

For moonierne er Moon den nye Messias, hvis opgave det er at fuldføre den opgave, som mislykkedes for Jesus. Udnævnelsen til den nye Messias har Moon selv foretaget (3) 

Moon betragter sig selv som det første fuldkomne menneske siden Jesus. Ved sit ægteskab i 1960 med Hak Ja Han, blev hun hævet til et fuldkomment menneske og som værende det kvindelige modstykke til Messias. Begivenheden betegnes som Lammets bryllup, og hermed var skabelsen af verdens første fuldendte ægteskab med Gud i centrum en realitet. Parret kaldes De sande Forældre.

Det er kun i sande ægteskaber, der kan fødes syndfri børn, så egentlig er parrets tretten børn de eneste af arten. Disse er dog et noget spinkelt grundlag for verdens frelse, så derfor er begrebet blevet udvidet til ægteskaber, der er velsignet af De sande Forældre (4) 

Hvordan har De sande Forældre klaret sig?

Med tiden er billedet af den sande familie i nogen grad krakeleret. Offentligheden har fået et indblik i, at alt i familien ikke var, som Moon gerne vil have omverdenen til at tro.
Det har vist sig, at familiens børn er vokset op i et følelsesmæssigt koldt miljø, hvor de til gengæld er blevet materielt forkælede i en helt absurd grad.
I 1995 flygtede Moons svigerdatter, Nansook Moon, med sine børn fra hjemmet, krævede og fik skilsmisse fra sin mand, Hyo Jin Moon. Han er Moons ældste søn og således arvtager til imperiet. Nansook Moon var som femtenårig blevet udvalgt af Moon som hustru til den nittenårige søn, og hun var således udset til at være bevægelsens kommende førstedame. Nu kunne hun afsløre sin mand som både utro hustrumishandler og afhængig af alkohol og stoffer.
Samtidig er det kommet frem, at Moon i begyndelsen af 1970'erne blev far til et barn uden for ægteskab. Barnet blev sat i pleje hos en betroet moonie.
Skandalerne er foreløbig kulmineret med Young Jin Moons død i 1999. Den 21-årige søn blev dræbt efter et fald fra 17. etage på et hotel i Reno. Hændelsen blev opfattet som selvmord, hvilket Tongilbevægelsen dog kraftigt afviser (5,6,7) 

Hvor kommer pengene fra?

Det mest mystiske ved Moon og Tongilbevægelsen er måske ikke budskabet og metoderne men derimod pengene. Moon har tilsyneladende adgang til en bundløs pengetank.
Der er ikke offentlig adgang til Tongilimperiets finansielle transaktioner, men det er slående, at man år efter år er i stand til at spendere millioner og atter millioner af dollars på at promovere bevægelsen. Det er simpelt hen umuligt, at forretningen Tongil kan løbe rundt på almindelige markedsvilkår. Spørgsmålet er, hvem der finansierer bevægelsen og hvad disse kilder reelt får for deres penge.
Der er en mistanke om, at Moon støttes af såvel det sydkoreanske efterretningsvæsen som af Yakuza, et forbrydersyndikat, der opererer i Japan og Korea. Officielt ved ingen, hvor pengene kommer fra, men meget tyder på, at det netop er fra disse lande, pengene strømmer til Moon i USA. Her fik Moon i 1982 en tretten måneders fængselsdom for skatteunddragelse (8) 

Hvad bruges pengene til?

Hvad der bekymrer amerikanerne er ikke så meget Tongilbevægelsens sekteriske side som den måde, de mange penge anvendes på. De anvendes nemlig på at købe sig indflydelse.
Moon har altid været svoren antikommunist, så det har derfor været naturligt for ham at støtte de konservative kræfter i USA. Således støttede han præsident Nixon under Watergate-skandalen og siden har han bakket troligt op om republikanske præsidenter.
Da USA trak sig ud af Vietnam blev man i Sydkorea nervøse for, at dette også ville betyde, at USA ikke ville forsvare landet i tilfælde af en åben krig med Nordkorea. Der blev derfor anvendt mange penge på at manipulere med amerikanske kongresmedlemmer og betalte kollaboratører blev placeret rundt om i det politiske system.
Tongilbevægelsens forsøg på at få politisk indflydelse sker gennem et utal af underorganisationer, men først og fremmest via avisen The Washington Times, som bevægelsen oprettede i 1982 (8) 

Hvor står Tongilbevægelsen i dag?

Formelt blev Unification Church nedlagt i 1997. Det skete efter oprettelsen i 1996 af The Family Federation for World Peace, der nu står som symbol på Tongilbevægelsens verdensherredømme.
Kirken er blevet overflødig, fordi den har nået sit mål, at skabe fundamentet for en ny, syndfri menneskehed.
Moon har erkendt, at religion ikke repræsenterer en universel løsning, som alle kan samles om. Religionernes tidsalder er forbi. I stedet skal der satses på familien. Det er sket gennem en institutionalisering af bryllupsritualet, som i dag ikke blot velsigner bevægelsens egne medlemmer. Alle skal have del i den, og derfor velsignes nu alle, uanset religion. På denne måde er håbet, at Satans indflydelse elimineres, menneskets lidelser standses og Guds rige etableres.
Nyheden om nedlæggelsen af Unification Church synes endnu ikke at være gået helt op for moonierne, hvad man kan forvisse sig om på de mange - også officielle - hjemmesider på Internettet, hvor kirken stadig optræder (6,9) 

Hvad symboliserer bevægelsens logo?

Tongilbevægelsens symbol er rødt på en hvid baggrund. Rødt er kærlighedens farve, og hvidt står for himmelsk renhed. Det centrale punkt repræsenterer Guds rige. De tolv pile, der peger ind mod centrum, repræsenterer forskellige mennesketyper, som ad forskellige veje når dette rige.
De fire hovedpile repræsenterer de fire himmelretninger. De to halvcirkelformede pile står for yin og yang, mand og kvinde, Gud og menneske, himmel og Jord. De to pile udgør et hele, en cirkel uden begyndelse og ende. En sådan cirkel er et symbol på evigheden og det fuldkomne (10)   

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Andersen, Knud Erik: Satans yngel og Guds børn. Sekter, satanisme og nyreligiøsitet. 1998. 183 sider.
Beskrivelse af de mange religiøse bevægelser, der har manifesteret sig i Danmark. Bogen rummer en god gennemgang af Tongilbevægelsen.

Isikoff, Michael: Church Spends Millions On Its Image. 
Artikel fra Washington Post den 17. september 1984 der viser, hvorledes Moon allerede tidligt havde rigeligt med penge til at promovere sin bevægelse. - Siden har links til andre artikler.

Mignot, Edward: Tongil. 1988. 84 sider.
Gennemgang af Tongilbevægelsens lære og historie skrevet af en tidligere højtstående moonie. På grund af alderen skal bogen benyttes varsomt, men den er stadig den grundigste beskrivelse på dansk.

Videre links

Under videre links henvises til hjemmesider og databaser på Internettet med flere eller mange dokumenter. Videre links kræver således at man selv udvælger og vurderer hvilke dokumenter man har brug for, eventuelt efter en søgning på hjemmesiden eller i databasen. Hjemmesiderne og databaserne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning på Internettet.

Anderson, Damian: Unification Home Page. 
Den mest komplette og autoritative ikke-officielle kilde til nyheder om Tongilbevægelsen og dens aktiviteter verden over.

Dark Side of Rev. Moon Series. The Consortium for Independent Journalism. Engelsk tekst.
Links til en række artikler fra 1997-98 om Tongilbevægelsens aktiviteter i USA.

Godwin, John: DivinePrinciple.com. Engelsk tekst.
Links til fuldtekstudgaver af 10 bøger i relation til Tongilbevægelsen af John Godwin.

 

 

Kilder

 1. Kjær Larsen, Erik: Moons flirt med Højrefløjen. - Information. - 1996-12-10.
 2. F.F.W.P.U. Family Federation for World Peace and Unification. Tongil ("Unification"). Engelsk tekst.
  http://www.tongil.or.kr/ENG/CH/chmain.htm
 3. Moon, Sun Myung: Leaders Building a World of Peace.
  http://www.ettl.co.at/uc/1992/920824.html
 4. Andersen, Gorm B.: Hvad tror danskerne? Del 2: Sekter og fremmede religioner. Af Gorm B. Andersen og Knud Erik Andersen. 1995. 229 sider.
 5. Parry, Robert: Generation Next.
  http://www.delve.com/moon5.html
 6. Meldgaard, Helle: Moon's familieproblemer. - Den Nye Dialog. - 1998, nr. 74, side 11-13.
 7. Schoenmann, Joe: Moon's son dies in fall from hotel. - Las Vegas Review-Journal. - 1999-11-04.
  http://www.lvrj.com/lvrj_home/1999/Nov-04-Thu-1999/news/12288305.html
 8. Parry, Robert: Truth, Legend & Lies.
  http://www.delve.com/moon4.html
 9. Familieforbundet for Verdensfred og Enhet
  http://www.unification.net/norge/famfed01.htm
 10. Symbolet vårt. Den Forente Familie. Norsk tekst.
  http://www.unification.net/norge/dff01.htm#symb