sekter

Tongilbevægelsen

Indledning

På verdensplan er Tongilbevægelsen sammen med Scientology de nyreligiøse bevægelser, der har haft størst succes, men mens Scientology har vundet fodfæste i Danmark, er det aldrig lykkedes for Tongilbevægelsen.

Jehovas Vidner

Indledning

Jehovas Vidner er det officielle navn på den gudsopfattelse, der accepterer the Watchtower Bible and Tract Society's autoritet.