iben hjejle
Iben Hjejle i den prisbelønnede dogmefilm 'Mifune'.
Foto: Ole Kragh-Jacobsen / Ritzau Scanpix

Dogmefilm

bibliotekar Erling Pedersen, DBC. Revideret af bibliotekar Richard Juhre, Silkeborg. November, 2002.
Top image group
iben hjejle
Iben Hjejle i den prisbelønnede dogmefilm 'Mifune'.
Foto: Ole Kragh-Jacobsen / Ritzau Scanpix
Main image
De fire dogmebrødre, Søren Kragh-Jacobsen, Lars von Trier, Thomas Vinterberg og Kristian Levring i jeep til pressemøde hos Nimbus Film i Avedøre onsdag den 25. august 1999.
De fire dogmebrødre, Søren Kragh-Jacobsen, Lars von Trier, Thomas Vinterberg og Kristian Levring i jeep til pressemøde hos Nimbus Film i Avedøre onsdag den 25. august 1999.
Foto: Scanpix

Indledning

Dogme 95 er skrevet af filminstruktørerne Lars von Trier og Thomas Vinterberg den 13. marts 1995. Som indledning til Dogme 95 står der, at Dogme 95 er et kollektiv af filminstruktører stiftet i København i foråret 1995. Ud over de to nævnte har også Søren Kragh-Jacobsen og Kristian Levring tilsluttet sig Dogme 95. Filminstruktøren Anne Wivel var også med i kollektivet, men er sprunget fra igen. De 4 mandlige instruktører er siden omtalt som dogme-brødrene.

Se filmene

Festen på Filmstriben - lån film fra biblioteket (Konstateret utilgængelig 2020-09-20)

Mifunes sidste sang på Filmstriben - lån film fra biblioteket (Konstateret utilgængelig 2020-09-20)

Artikel type
faktalink

Introduktion til dogmefilm

Man siger, at der skal fem mennesker til at passe kameraet på en dogmefilm - en til at holde det og fire til at ryste ham eller hende
Ingmar Bergman, svensk filminstruktør

Hvad er dogmefilm?

Dogmefilm er betegnelsen på film, der er udarbejdet i overenstemmelse med filmmanifestet Dogme 95 (2)

Hvad består Dogme 95 af?

Dogme 95 består af 10 bud for filminstruktører, samlet under et såkaldt Kyskhedsløfte, samt en mere ideologisk tekst om at modarbejde visse tendenser i tidens film.
De 10 bud opstiller regler og rammer for instruktørens brug af bestemte tekniske hjælpemidler, så som at film skal optages på de steder, hvor de skal forestille at foregå og påbud om at lyd og billede skal optages samtidig. Det skal være slut med underlægningsmusik, lyssætning og farvefiltre, og den ydre handling, de blodige effekter og den overfladiske action skal væk. Udover disse stramninger skal kameraet være håndholdt, filmen skal optages i farver og må kun foregå i nuet. Endelig må instruktøren ikke krediteres (2)
Under aspektet "Dogme 95 og Kyskhedsløftet" er der i dette FaktaLink en gengivelse af Dogme 95.

Hvem har skrevet Dogme 95?

Dogme 95 er skrevet af filminstruktørerne Lars von Trier og Thomas Vinterberg den 13. marts 1995. Som indledning til Dogme 95 står der, at Dogme 95 er et kollektiv af filminstruktører stiftet i København i foråret 1995. Ud over de to nævnte har også Søren Kragh-Jacobsen og Kristian Levring tilsluttet sig Dogme 95. Filminstruktøren Anne Wivel var også med i kollektivet, men er sprunget fra igen. De 4 mandlige instruktører er siden omtalt som dogme-brødrene (2)

Hvornår blev Dogme 95 præsenteret?

Dogme 95 blev præsenteret i marts 1995 på et rødt flyveblad for publikum ved en konference i Odéon-teatret i Paris. Anledningen var filmens 100 års-jubilæum (3)

Hvad er ideen med Dogme 95?

Dogme 95 beskrives i manifestet som en redningsaktion, der går til kamp mod sminkede film. Instruktørerne vil fjerne alle de illusioner, som film normalt benytter sig af, og vil starte en helt ny bølge af film.
Et stort budget er ikke ensbetydende med grænseløs frihed. Hvis budgettet er stort, skal filmen ud til et stort publikum. Det fremmer filmen som industri men ikke som kunstart. Filminstruktøren vil blive nødt til at tage hensyn, der ikke handler om filmen som kunst, men om filmen som vare. For at få udgifterne ned må teknikken forenkles, da det er teknikken der har gjort det dyrt at lave film.
Gennem kyskhedsløftet pålægger instruktørerne sig en lang række begrænsninger for at finde frem til en helt enkel filmisk metode. Ved at give afkald på næsten alle de tekniske og dramaturgiske hjælpemidler opnår instruktøren og skuespillerne en anden form for frihed, hvor de kan koncentrere sig om historien og personernes indre liv.
Når filmen ikke må benytte sig af teknik og andre effekter, der kan købes for penge, må filmen udnytte de følelser og ideer, der opstår i mødet mellem instruktørens skabende fantasi, manuskriptet, skuespillernes engagement og scenen (2,4,5)

Hvordan placerer Dogme 95 sig i filmhistorien?

Dogme 95 er formuleret som et direkte angreb på den franske nybølge. Den franske nybølge dækker over de tanker, en gruppe unge filmanmeldere fra tidsskriftet "Cahiers du Cinéma" havde gjort sig i 1950'ernes Frankrig. Gruppen talte blandt andre Francois Truffaut, Jean-Luc Godard og Claude Chabrol. De gik til angreb på datidens upersonlige filmatiseringer af litterære forlæg. For at få filmen anerkendt som kunst på lige fod med andre kunstarter, krævede de at film skulle være præget af instruktøren fra ide til færdigt værk. Derfor kaldte de den nye instruktør en "auteur", en forfatter.
Trier og Vinterberg siger om nybølgen, at "Målet var rigtigt, men midlet forfejlet! Den nye bølge blev en krusning, der ramte strande og blev til mudder". I det tiende bud tager de afstand fra auteur-begrebet med udsagnet: "Instruktøren må ikke krediteres" (2,6,7,8)

Hvordan bliver dogmefilmene financieret?

Oprindelig gav daværende kulturminister Jytte Hilden i 1995 Lars von Trier tilsagn om at støtte produktionen af fem dogmefilm med 15 millioner kroner. Pengene blev skaffet via tipsmidlerne og placeret i en såkaldt low-budget-pulje, som over 3 år skulle give pengene til billige spillefilm. Puljen bestyres af Det Danske Filminstitut. Filminstituttet mente ikke, at kulturministeren kunne øremærke pengene og blande sig i hvilke film der skulle støttes. Efter Filminstituttets opfattelse er det alene filmkonsulenterne, der afgør, hvilke film der skal have støtte. Hvis dogmeinstruktørerne ville have penge til deres film, måtte de ansøge på lige fod med alle andre. Sagen gik i hårdknude, og et mæglingsmøde mellem instruktør, minister og Filminstituttet d. 20 januar 1997 blev aflyst, da Jytte Hilden ved en regeringsomdannelse i december 1996 var blevet forskningsminister i stedet for kulturminister.
24 instruktører sendte ansøgninger til low-budget-puljen og i marts 1997 fik fire film med små budgetter tildelt støtte. Ingen af dogmeinstruktørerne fik del i støtten, hvorefter Dogme 95 blev sat i bero (9,10,11)
Allerede i april 1997 skete der igen noget, idet Danmarks Radio gik ind og reddede filmprojektet ved at støtte Dogme 95 med 15,5 millioner kroner til produktion af 5 dogmefilm (12)

Hvad betød DRs aftale for Dogmefilmene?

For det første betød det at projektet blev forhindret i at kuldsejle.
For det andet at det er første gang i 30 år, at der bliver produceret danske spillefilm uden støtte fra Filminstituttet, men udelukkende i et samarbejde mellem DR TV, Nimbus og Zentropa.
I aftalen indgår, at de fem film tre måneder efter premieren i biograferne kan vises i det smalle DR2. Senere på DR1 og derefter i hele Skandinavien (12)

Hvilke dogmefilm er der blevet lavet?

På hjemmesiden for Dogme 95 opregnes 31 dogmefilm, men listen er ikke helt ajourført. Dogmesekretariatet er nu nedlagt, og der vil ikke blive givet nye dogmeattester.

Af danske dogmefilm er produceret følgende: Af danske dogmefilm er produceret følgende:  

 • Festen - Thomas Vinterberg
 • Idioterne - Lars von Trier
 • Mifunes sidste sang - Søren Kragh-Jacobsen
 • The King is Alive - Kristian Levring
 • Italiensk for begyndere - Lone Scherfig
 • Et rigtigt menneske - Åke Sandgren
 • En kærlighedshistorie - Ole Christian Madsen
 • Elsker dig for evigt - Susanne Bier

(13,14)

Hvad har afløst Dogme95?

Den 1. november præsenterede Lars von Trier nogle nye dogmeregler, der vedrører dokumentarfilm. Formålet er at få renset dokumentarfilmen for alle den nye teknologis manipulationer, således at der kan skabes sandere film.

De nye regler, der kaldes Dogumentary-reglerne, er formuleret i ni punkter:

 1. Alle filmens locations skal oplyses. (Dette gøres ved at indføre en tekst på billedet. Der er tale om en undtagelse fra regel nr. 5. Alle tekster skal være læselige).
 2. I filmens start skal det kort skitseres, hvad der er instruktørens idé og formål. (Disse skal forelægges filmens skuespillere og teknikere inden optagelserne begynder).
 3. Filmens slutning skal bestå i to minutters fri taletid til filmens offer. Offeret alene vejleder om indholdet af denne del af den færdige film og skal godkende den. Hvis der ikke er nogen indvendinger fra nogen af parterne, skal der ikke være noget offer eller nogen ofre i filmen. Dette skal fremgå af en tekst i filmens slutning.
 4. Alle klip skal markeres med 6-12 sorte billeder. (Med mindre der er tale om et slip i 'virkelig tid', det vil sige et direkte klip i en situation, hvor der optages med flere kameraer).
 5. Manipulation af lyd og/eller billeder må ikke finde sted. Brug af filtre, kreativ belysning og/eller optiske effekter er strengt forbudt.
 6. Lydsiden må aldrig produceres adskilt fra de originale filmoptagelser eller omvendt. Det vil sige, at ekstra lydspor indeholdende musik eller dialog ikke efterfølgende må indføjes.
 7. Filmens koncept må ikke rekonstrueres, og det er ikke acceptabelt at instruere skuespillerne. Det er forbudt at tilføje scenografiske eller lignende elementer.
 8. Enhver brug af skjulte kameraer er forbudt.
 9. Der må aldrig anvendes arkivbilleder eller optagelser, der er produceret til andre udsendelser

(15)  

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Henriksen, Kurt: Fortsætter festen?. Kurt Henriksen og Vibeke Vestergaard. - Børsens Nyhedsmagasin. - Årg. 15, nr. 8 (1999), side 28-33.
Artiklen beskæftiger sig generelt med den økonomien i den danske filmbranche, herunder dogmefilmene.

Hornung, Peter M.: Om kyskhed og kunstighed. - Politiken. - 1999-03-25.
Analyse af dogmereglernes karakter.

Jensen, Hans: Barnet og idioten, Danske dogmefilm i nærbilleder. Systime, 2001. 138 sider.
Om de danske dogmefilm og deres historiske og kunstneriske forudsætninger.

Juul Carlsen, Per: En grimasse der kan passe. - Blender. - Nr. 5, 1998. Side 44-47.
En delvis kritisk men også positiv behandling af dogme-begrebet og de tre første dogmefilm, "Festen", "Idioterne" og "Mifunes sidste sang".

Kelly, Richard: The name of this book is Dogme95. London, Faber, 2000, ix, 230 sider.
Dagbogsberetning i form af reportager og interview med førende filmfolk indenfor Dogme95 projektet.

Nørrested, Carl: Post-festum: et essay om dogmefilm. - Øjeblikket. - Årg. 8, nr. 36/37 (1998), side 76-77.
Dogme 95 placeres i filmkunstens historie og analyseres som filmmanifest.

Rukov, Mogens: Filmens sunde grænser. - Politiken. - 1999-03-25.
Analyse af dogmereglernes karakter.

Schepelern, Peter: Filmen ifølge Dogme: spilleregler, forhindringer og befrielser. - Dansk film. - Årg. 10, nr. 1 (1999), side 12-16.
Analyse og placering af Dogme 95 som manifest i filmhistorien og kort gennemgang af dogmemetoden i de tre første dogmefilm, "Festen", "Idioterne" og "Mifunes sidste sang".

Toft, Jens: Regler og dogmer. - Øjeblikket. - Årg. 6, nr. 26 (1995/1996). - side 7-9.
Kommentar til dogmereglerne og deres lancering.

Videre links

Under videre links henvises til hjemmesider og databaser på Internettet med flere eller mange dokumenter. Videre links kræver således at man selv udvælger og vurderer hvilke dokumenter man har brug for, eventuelt efter en søgning på hjemmesiden eller i databasen. Hjemmesiderne og databaserne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning på Internettet.

Dogme 95. Dogme 95 - Nimbus Film & Zentropa Entertainment. Engelsk tekst.
Den officielle Dogme 95 hjemmeside. Generelle oplysninger om Dogme 95 og præsentation af de færdige dogmefilm med mange faktaoplysninger.

 

Kilder

 1. Møller, Hans Jørgen: Dogme er kun et trick ... - Politiken. - 2002.08.31. Kultur, side 8
 2. Schepelern, Peter: Filmen ifølge Dogme: spilleregler, forhindringer og befrielser. - Dansk film. - Årg. 10, nr. 1 (1999), side 12-16
 3. Nørrested, Carl: Post-festum: et essay om dogmefilm. - Øjeblikket. - Årg. 8, nr. 36/37 (1998), side 76-77.
 4. Schepelern, Peter: Lars von Triers elementer: en filminstruktørs arbejde. Munksgaard og Rosinante, 1997. 292 sider.
 5. Hornung, Peter M.: Om kyskhed og kunstighed. - Politiken. - 1999-03-25.
 6. Rukov, Mogens: Filmens sunde grænser. - Politiken. - 1999-03-25.
 7. Juul Carlsen, Per: En grimasse der kan passe. - Blender. - Nr. 5, 1998. Side 44-47.
 8. Schmidt, Kaare: Film: historie, kunst, industri. Gyldendal, 1995. 416 sider.
 9. Lange, Anders: von trier vred på Hilden. - Jyllands-posten. - 1996-12-19.
 10. Ahm, Leif: Filminstitut afviser ekstra penge. - Politikken. - 1996-12-21.
 11. Svane, Elisabet: Hilden-plan jordet. - Ekstra Bladet. - 1997-02-11.
 12. Filmprojekt reddet af DR. - Jyllands-posten. - 1997-04-09.
 13. Dogmefilms. Dogme95. Engelsk tekst.
  http://www.tvropa.com/tvropa1.2/film/dogme95/dogme-films/dogme-films.htm
 14. Nielsen-Ourö, David: The Dogmesecretariat is closing June 2002. Af David Nielsen-Ourö og Ann-Sofie Rørsgaard. Engelsk tekst.
  http://www.tvropa.com/tvropa1.2/film/dogme95/news/interview/pressemeddelelse.htm
 15. Dabelsteen, Per: Triers rene dokumentar. - Politiken. - 2002.10.30. Sektion 2, side 3.

Dogme 95 og Kyskhedsløftet

Jeg er mere til liderlighed end til kyskhed, og jeg vil hellere bolle end gå i cølibat. Jeg vil slet ikke arbejde på den måde, og jeg ville sige nej tak, hvis jeg fik tilbuddet
Ole Bornedal, instruktør

Hvordan lyder Dogme 95?

DOGME 95

DOGME 95 er et kollektiv af filminstruktører stiftet i København foråret 1995.
DOGME 95's erklærede formål er at modarbejde "visse tendenser" i dagens film.
DOGME 95 er en redningsaktion!

I 1960 var det nok! Filmen var død og skulle vækkes til live. Målet var rigtigt, men midlet var forfejlet! Den nye bølge blev en krusning, der ramte strande og blev til mudder.
Parolerne om individualisme og frihed skabte værker for en tid, men ingen ændringer. Bølgen blev til fals som instruktørerne selv blev det. Den blev ikke stærkere end menneskene bag. Den antiborgerlige film blev selv borgerlig, fordi teorierne var baseret på fundamentet af den borgerlige kunstopfattelse. Auteur-begrebet var borgerlig romantik fra starten og dermed ... falskt!

For DOGME 95 er film ikke individuel.
I dag hærger en teknisk stormflod, hvis resultat bliver den ultimative demokratisering af mediet. Alle har for første gang mulighed for at lave film. Men jo lettere tilgængeligt mediet bliver, jo vigtigere er avant-garden. Det er ikke et tilfælde, at udtrykket "avantgarde" har militære undertoner. Diciplin er svaret ... vi må iføre vores film uniform, fordi den enkeltstående film altid vil være dekadent!

DOGME 95 står i opposition til den individuelle film. Ved princippet om opstillingen af et uomtvisteligt regelsæt kaldet "KYSKHEDSLØFTET".
I 1960 var det nok! Filmen var sminket ihjel, sagde man, men siden er tilvæksten af sminke eksploderet.
Den dekadente filmskabers "fornemste" opgave består i at narre. Er det hvad vi er så stolte af. Er det hvad de "100 år" har bragt os, illusioner via hvilke følelserne kan kommunikere? ... af den enkelte kunstners frie valg af narremidler?!
Forudsigeligheden (dramaturgien) er blevet guldkalven hvorom der danses. At lade personernes indre liv retfærdiggøre handlingen er for kompliceret og ikke "fint". Som aldrig før hyldes den yderlige handling og den yderligere film.
Resultatet er goldt. Det er en illusion af patos og en illusion af kærlighed.
For DOGME 95 er film ikke en illusion!
I dag hærger den tekniske stormflod, hvis resultat er sminkens ophøjelse til gud. Ved hjælp af de nye teknikker kan alle, nårsomhelst, rense den sidste rest sandhed bort i sensationens dræbende favntag. Illusionerne er alt det som filmen kan gemme sig bag.

DOGME 95 står i opposition til den illusionære film, ved udformningen af det uomtvistelige regelsæt kaldet "KYSKHEDSLØFTET". 

Afskrift af Dogme 95, et manifest som Trier præsenterede på et rødt flyveblad i Odéon-teatret i Paris ved en konference i anledning af filmens 100-år i marts 1995 (2)

Hvordan lyder Kyshedsløftet?

KYSKHEDSLØFTET
"Jeg lover at underkaste mig følgende regelsæt udarbejdet og konfirmeret af DOGME 95:

1. Optagelserne skal foregå på location. Rekvisitter og sceneografi må ikke tilføres. (Hvis en bestemt rekvisit er nødvendig for en historie, må en lokation vælges hvor denne rekvisit forefindes.)
2. Lyden må aldrig produceres adskilt fra billedet eller omvendt. (Musik må altså ikke anvendes med mindre det forekommer på optagestedet.)
3. Kameraet skal være båret. Al bevægelse eller stilstand der kan opnås i hånden er tilladt. (Filmen skal ikke foregå hvor kameraet står, men der skal filmes hvor filmen foregår.)
4. Filmen skal være farvefilm. Lyssætninger akcepteres ikke. (Hvis der er for lidt lys til exponering må scenen udgå eller en enkelt lampe påmonteres kameraet.)
5. Optisk arbejde, såvel som filtersætning af filmen er forbudt.
6. Filmen må ikke indeholde overfladisk action. (Mord, våben etc. må ikke forekomme.)
7. Tidsmæssig og geografisk fremmedgørelse er forbudt. (Det vil sige at filmen foregår her og nu.)
8. Genrefilm akcepteres ikke.
9. Filmformatet skal være Academy 35 mm.
10. Instruktøren må ikke krediteres.

Ydermere lover jeg som instruktør at afstå fra at have en personlig smag! Jeg er ikke kunstner længere. Jeg lover at afstå fra at skabe et "værk", idet jeg prioriterer sekundet frem for helheden. Mit ypperste mål er at aftvinge mine personer og scenerier sandheden. Dette lover jeg vil ske med alle midler og på bekostning af al god smag og al æstetik.
Således aflægger jeg KYSKHEDFSLØFTET."

København, mandag den 13. marts 1995.
På vegne af DOGME 95

Lars von Trier Thomas Vinterberg

Afskrift af Kyskhedsløftet. Bagsiden af Dogme 95(2,3)

 

Kilder

 1. Stein Larsen, Jesper: Dogme 95 til udlandet. - Politiken. - 1995-03-25. bibliotek.dk
 2. Schepelern, Peter: Filmen ifølge Dogme: tendenser i ny dansk film. 2003, 339 sider bibliotek.dk
 3. Schepelern, Peter: Lars von Triers elementer. Munksgaard, Rosinante. 2000, 325 sider. bibliotek.dk

Festen

"Thomas Vinterbergs Festen er helt eminent god, fordi han på en genial måde viser, hvordan en krænkelse mod børnene har sat sig som en mur i hele familien, og hverken børnene eller nogen andre formår at bryde den. Selv om sandheden kommer frem, vil muren altid være der, fordi fortielsen har domineret indtil da. Noget andet er, at Vinterberg viser dette indirekte - var det en amerikansk film, havde vi fået de mest ubehagelige billeder at se.
Men her må vi blot forestille os, og det er jo heller ikke selve incesten, det handler om. Men krænkelsen og fortielsen"
Marie Desplechin, fransk forfatter

Filmfakta om Festen

Originaltitel: Festen (2)
Arbejdstitel: Dogme 1 (3,4)
Titel på engelsk: The Celebration (3,4)
Produktionsår 1998 (2)
Premieredato 19. juni 1998 (5)
Spilletid 106 minutter (2)
Instruktør Thomas Vinterberg (6)
Manuskriptforfatter Thomas Vinterberg, Mogens Rukov (6)
Fotograf Anthony Dod Mantle (7)
Klip Valdis Oskarsdottír (5)
Handling Ved en familiefars 60 års fødselsdagsfest fortæller den ældste søn i en tale til sin afdøde tvillingesøster om farens seksuelle misbrug af sine børn (5)
Handlingen følger ret nøje en virkelig historie, offentliggjort i radioudsendelsen "Koplevs Krydsfelt - Incest og mænd" den 28.3.1996. Her fortalte en aids-ramt yngre mand om, hvordan han ved faderens fødselsdagsfest i en tale havde afsløret faderens seksuelle misbrug af sine børn, herunder af manden selv og hans tvillingesøster, der siden havde begået selvmord (8)
Hovedroller Ulrich Thomsen (Christian)
Henning Moritzen (Helge)
Paprika Steen (Helene)
Thomas Bo Larsen (Michael)
Birthe Neumann (Elsa)
Trine Dyrholm (Pia)
Helle Dolleris (Mette) (9)
Produceret af Nimbus Film Aps,
Birgitte Hald, Bo Ehrhardt (2)
Produktionsselskab Nimbus Film A/S i samarbejde med
Danmarks Radio Television (DR TV)
og SVT Drama (2)

Hvem er Thomas Vinterberg?

Thomas Vinterberg er instruktør og manuskriptforfatter, født i 1969. Han lavede sin første video "Groggy 5" i gymnasietiden. Efter studentereksamen lavede Thomas Vinterberg under Det Danske Filmværksted sit første filmprojekt "Sneblind", der var færdig i 1989. Samme år blev han optaget på Den Danske Filmskole i København, hvor hans afgangsfilm i 1993 var "Sidste omgang".
Samme år lavede Thomas Vinterberg tv-filmen "Slaget på tasken" og i 1994 novellefilmen "Drengen der gik baglæns". Thomas Vinterbergs første spillefilm var "De største helte", der fik premiere i november 1996. I 1995 var Thomas Vinterberg sammen med Lars von Trier medforfatter til Dogme 95 og Kyskhedsløftet. Manuskriptet til den første Dogmefilm, "Festen", er skrevet af Thomas Vinterberg i samarbejde med Mogens Rukov. Thomas Vinterberg instruerede filmen, der fik premiere den 19. juni 1998.
I 1990 blev Thomas Vinterberg gift, og i august 1995 fik han et barn, en pige ved navn Nanna (10,11)

Hvordan forholder Festen sig til Dogme 95?

Thomas Vinterberg har selv udfærdiget en såkaldt "tilståelse" for overskridelser af Kyskhedsløftet. Tilståelsen er offentliggjort på engelsk på "The Official Dogme 95 - Website" og på dansk i hans bog "Festen" med manuskriptet til filmen. Tilståelsen lyder:

Tilståelse

Som bror af DOGME 95 og som medunderskriver af Kyskhedsløftet føler jeg mig forpligtet til at tilstå følgende overskridelser af nævnte løftes regelsæt under produktionen af filmen FESTEN - DOGME #1:

Jeg tilstår at have foretaget én optagelse med et sort forklæde for vinduet. Dette er ikke blot en tilførsel af en rekvisit, men må også betragtes som en slags lyssætning.
Jeg tilstår at have kendskab til en lønforhøjelse, der fungerede som dække over indkøb af Thomas Bo Larsens jakkesæt til brug i filmen, omend han siden har anvendt det som sit eget.
Tillige tilstår jeg at have kendskab til Trine Dyrholms og Therese Glahns indkøb af samme karakter.
Jeg tilstår at have iværksat en konstruktion af en hotelreception til brug i filmen. Det skal her nævnes, at konstruktionen udelukkende bestod af dele, der allerede forefandtes på optagestedet.
Jeg tilstår, at Ulrik Thomsens mobiltelefon ikke var hans egen. Men den forefandtes på optagestedet.
Jeg tilstår, at kameraet i én optagelse blev fastmonteret på en microfonstang og dermed kun var delvis håndholdt.
København, 22. april 1999

Thomas Vinterberg

Thomas Vinterberg er også blevet spurgt om scenen, hvor den døde søster viser sig i en frekvens, ikke er et brud med det syvende bud: "Tidsmæssig og geografisk fremmedgørelse er forbudt. Det vil sige at filmen foregår her og nu". Hertil har instruktøren svaret, at han har opfattet budet som en regel mod genrefilm og historiske film, at det afgørende er at filmen foregår hér  (10)

Hvilke priser har Festen vundet?

Filmpriser til Festen
Dato  Begivenhed Pris Kategori Prismodtager
24.05.1998   Cannes Filmfestival Prix du Jury - Thomas Vinterberg (12,13)
30.08.1998 Den norske filmfestival i Haugesund Nordisk Amanda Fra Nordisk Film & TV Fond og Kulturdep. Thomas Vinterberg (12,14)
15.09.1998 Forum du Cinéma Européen de Strasbourg Prix de L'Avenir du Cinéma Européen - Thomas Vinterberg (12)
30.10.1998 Sao Paulo International Film Festival, Brasilien Special omtale - Thomas Vinterberg (12,15)
Nov. 1998 Festival Internacional De Cine De Gijón, Spanien Premio Al Mejor Director - Thomas Vinterberg (12)
08.11.1998 Lübeck Nordic Filmdays, Tyskland 3 priser:
- Lübecker Nachrichten Public's Prize
- Baltic Film Prize for Nordic Feature
- Film Ecclesiastical Film Prize
- Festen (12)
Dato Begivenhed Pris Kategori Prismodtager
02.12.1998 The 1998 European Film Awards Fassbinder Award Årets fund i Europa 1998 Thomas Vinterberg (12,16)
04.12.1998 Black Night?s Film Festival Tallinn, Estonia The Award of the Society of Estonian Filmjournalists - Festen (12,16)
09.12.1998 Los Angeles Film Critics Association Award, USA LAFCA Award Bedste udenlandske film Festen (12,17)
16.12.1998 New York Film Critics Award, USA New York Film Critics Award Bedste udenlandske film Festen (12,17)
08.01.1999 - Københavner-
prisen Nat & Dag
Årets bedste film Thomas Vinterberg (12,18)
06.02.1999

The International Film Festival Rotterdam, Holland

 

Citröen Audience Award 1999 Publikums-
prisen 1999
Festen (12)
Dato Begivenhed Pris Kategori Prismodtager
08.02.1999

Guldbagge Awards, Sverige

Guldbaggen Bedste udenlandske film Festen(12)
27.02.1999 Robert Festival 1999, Danmark Robert Bedste klip Valdis Oskarsdottír (12)
27.02.1999 Robert Festival 1999, Danmark Robert Bedste fotograf Anthony Dod Mantle (12)
27.02.1999 Robert Festival 1999, Danmark Robert Bedste Manuskript Thomas Vinterberg og Mogens Rukov (12)
27.02.1999 Robert Festival 1999, Danmark Robert Bedste kvindelige birolle Birthe Neumann (12)
27.02.1999 Robert Festival 1999, Danmark Robert Bedste mandlige birolle Thomaas Bo Larsen (12)
27.02.1999 Robert Festival 1999, Danmark Robert Bedste mandlige hovedrolle Ulrich Thomsen (12)
27.02.1999 Robert Festival 1999, Danmark Robert Årets bedste film Festen (12)
Dato Begivenhed Pris Kategori Prismodtager
07.03.1999 Bodil Festival 1999, Danmark Bodil Årets bedste film Festen (12)
07.03.1999 Bodil Festival 1999, Danmark Bodil Bedste mandlige hovedrolle Ulrich Thomsen (12)
20.03.1999 - Independent Spirit Award, USA Bedste udenlanske film Festen (12)

Illustrationer

Under illustrationer henvises til enkelte billeder på Internettet som for eksempel en tegning eller et foto. Samlinger af illustrationer som for eksempel gallerier skal findes under videre links. Billederne er udvalgt efter søgning på Internettet for at supplere og/eller visualisere faktaoplysningerne.

Helge og Elsa. Verlag Freies Geistesleben.
Henning Moritzen og Birthe Neumann i en scene fra filmen.

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Rundle, Peter It's too late. Engelsk tekst.
Telefoninterview med Thomas Vinterberg 4. november 1999. Linket henviser til hovedsiden for dogmefilmene. Interviewet findes ved at klikke på nederst til højre på hovedsiden.

Christensen, Claus: Festen der forsvandt. - Weekendavisen. - 2000-05-05. Kultur, side 1 .
Hvem er den mand, der i 1996 fortalte sin livshistorie i P1 og inspirerede Thomas Vinterberg til at lave "Festen"? bibliotek.dk

Christensen, Claus: Festen : Dogme 1. - Ekko. - 2001, nr. 7, side 9-12.
"Festen" har en vedkommende historie og en markant visuel stil, som kan være et godt grundlag for en diskussion om filmæstetik og derfor oplagt at bruge i undervisningen. bibliotek.dk

Hellmann, Helle: Dagen før dagen derpå. - Politiken. 1998-06-12.
Interview med Thomas Vinterberg. bibliotek.dk

Høyer, Jakob: Instruktørernes tjenestepige. - Jyllands-posten. - 2001-08-21. Kunst & kultur, side 10.
Interview med Mogens Rukov om bl.a. sin evne til at skabe form og enkelhed i filmiske fortællinger, om Thomas Vinterbergs "Festen" og om at være en "doven charlatan". bibliotek.dk

Juul Jensen, Jesper: Den farligste instruktør. - Information. - 1998-06-19.
Interview med Thomas Vinterberg. bibliotek.dk

Monrad, Charlotte: Dogmekameraet som pen : - om Dogme's æstetik og ideologi aflæst i manifestet og filmen Festen. - Ibid. - 2000, nr. 2, side 217-247. bibliotek.dk

Nissen, Adam Frederik: Fugl, fisk eller midt i mellem : Dogme 1. - Øjeblikket. - Årg. 8, nr. 36/37, side 80-81. bibliotek.dk

Petersen, Kim: Familiens helligste stund. - Information. - 1999-07-07. Side 8.
Festen som princip er efter Thomas Vinterbergs film "Festen" for altid korrumperet. bibliotek.dk

Schantz Lauridsen, Palle: The Celebration. Classical drama and docusoap style. - P.o.v. filmtidsskrift. - 2000, nr. 0010, side 63-75. bibliotek.dk

Thorsen, Nils: Dansen om gulddrengen. - Politiken. - 1999-03-28. Kulturliv, side 4-5.
Interview med Thomas Vinterberg. bibliotek.dk

Thorsen, Nils: En hvilken som helst lighed med historier, hændelser og personer, nulevende eller døde, er helt tilfældig og utilsigtet. - Politiken. - 2002-11.24. Sektion 2, side 1,3.
Artiklen synes at påvise, at Allans historie i Koplevs Krydsfelt, der er inspirationsgrundlaget for filmer, er opspind. bibliotek.dk

Vinterberg, Thomas: Festen / manuskript Thomas Vinterberg, Mogens Rukov; fotograf Anthony Dod Mantle; instruktion: Thomas Vinterberg. Kbh.: A.B. Collection: distribution: DBC medier, 1999. -  Dogme; 1. Video. Originalfilmen: Kbh. : Nimbus Film : i samarbejde med DR TV, 1998.
Videoudgave af Festen. bibliotek.dk

Vinterberg, Thomas: Festen: alle familier har en hemmelighed. Filmmanuskript skrevet af Thomas Vinterberg og Mogens Rukov. - Kbh.: Per Kofod, 1998. - 175 sider.
Bogen indeholder manuskriptet til Festen, interview med Thomas Vinterberg af Bo Green Jensen samt artikel af Thomas Vinterberg og medmanuskriptforfatteren Mogens Rukov, om hvordan Festen blev til i rammerne af Dogme 95. Derudover korte portrætter af de to forfattere og skuespillerne. bibliotek.dk

Anmeldelser

Bond, Paul: How can film art proceed?.
World Socialist Web Site. The International Committee of the Fourth International (ICFI). - 1998-11-28. - Fuldtekst, engelsk tekst.

Calum, Per. - Jyllands-posten. - 1998-06-19.

Green Jensen, Bo. - Weekendavisen. - 1998-06-19.

Iversen, Ebbe. - Berlingske tidende. - 1998-06-19.

Lind Larsen, Niels. - Aktuelt. - 1998-06-19.

Marquardt Frederiksen, Søren. - Kristeligt dagblad. - 1998-06-19.

Nissen, Adam Frederik: - Fugl, fisk eller midt i mellem. - Øjeblikket. - Årg. 6, nr. 26 (1995/96), side 80-81.

Olsen, Kasper. - Zoo magazine. - Nr. 15 (1998). Side 112

Piil, Morten. - Information. - 1998-06-19.

Skotte, Kim. - Politiken. - 1998-06-19.

Videre links

Under videre links henvises til hjemmesider og databaser på Internettet med flere eller mange dokumenter. Videre links kræver således at man selv udvælger og vurderer hvilke dokumenter man har brug for, eventuelt efter en søgning på hjemmesiden eller i databasen. Hjemmesiderne og databaserne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning på Internettet.

The Celebration (1998). The Official Dogme 95 - Website. Engelsk tekst.
Siden indeholder synopsis, interview, korte portrætter med fotos af skuespillerne, priser med mere.

Festen (1998). The Internet Movie Database, IMDb. Engelsk tekst.
Oplysninger fra filmdatabase om Festen: instruktør, manuskripforfattere, filmhold, skuespillere, handling, anmeldelser, priser, tekniske oplysninger med videre.

 

Kilder

 1. Reinholdt, Merete: Hukommelsen er ikke et videobånd. - Weekendavisen. 1999.07.09. Sektion 3, side 6. bibliotek.dk
 2. Technical data. (The Celebration). Dogme 95: The Official Dogme 95 - Website. Engelsk tekst.
  http://www.dogme95.dk/celebration/who_where/who_where1.htm
 3. Vinterberg, Tomas: Confession (The Celebration). Dogme 95: The Official Dogme 95 - Website. Engelsk tekst.
  http://www.dogme95.dk/celebration/confession/confession1.htm
 4. Festen (1998). The Internet Movie Database, IMDb. Engelsk tekst.
  http://us.imdb.com/Title?0154420
 5. Festen. Filmmagasinet Scope, 1998.
  http://www.scope.dk/filmfakta.php?movID=20
 6. Thomas Vinterberg: Director/scriptwriter (The Celebration). Dogme 95: The Official Dogme 95 - Website. Engelsk tekst.
  http://www.dogme95.dk/celebration/who_where/thomas1.htm
 7. Anthony Dod Mantle: Cinematographer (dff) (The Celebration). Dogme 95: The Official Dogme 95 - Website. Engelsk tekst.
  http://www.dogme95.dk/celebration/who_where/annthony1.htm
 8. Schepelern, Peter: Filmen ifølge Dogme: spilleregler, forhindringer og befrielser. - Dansk film. - Årg. 10, nr. 1 (1999), side 12-16 bibliotek.dk
 9. Cast (The Celebration). Dogme 95: The Official Dogme 95 - Website. Engelsk tekst.
  http://www.dogme95.dk/celebration/people/index.htm
 10. Thomas Vinterberg: instruktør/manuskriptforfatter. - Filmmagasinet Scope. - 1997-11-14.
  http://www.scope.dk/filmografi.pgp?persID=311
 11. Thomas Vinterberg: Festen : alle familier har en hemmelighed. Filmmanuskript skrevet af Thomas Vinterberg og Mogens Rukov. - Kbh.: Per Kofod, 1998. - 175 sider. bibliotek.dk
 12. The celebration - prizes. Dogme 95: The Official Dogme 95 - Website. Engelsk tekst.
  http://www.dogme95.dk/celebration/prizes/Text.htm
 13. Festen. Festival de Cannes. Engelsk tekst.
  http://www.festival-cannes.com/films/fiche_film.php?langue=6002&id_film=4907
 14. Amanda-vinnere 1985-2001. Filmfestivalen i Haugesund. Norsk tekst.
  http://www2.filmweb.no/filmogkino/festivaler/filmfestivalen/article.jhtml?articleID=14008
 15. Sao Paulo International Film Festival, Brasilien. 22 a Mostra.
  http://www.mostra.org/22/english/winners22.htm
 16. Winners of the Past. European Film Academy. Engelsk tekst.
  http://www.europeanfilmacademy.org/htm/winner.htm
 17. Emerson, Jim: The Los Angeles Film Critics Association. CinePad.
  http://cinepad.com/lafca.htm

Idioterne

"Men måske er det netop også min lykkeligste stund, fordi det er en dansk film, det tilfredsstiller mig på en eller anden måde enormt meget. Og dybest set ... ja, at jeg dybest set har en frihed, som jeg måske aldrig har tilladt mig før. Det er vidunderligt, at Dogme-reglerne har kylet æstetikken ad helvede til"
Lars von Trier, i sin dagbog den 13.7.1998 under indspilningen af Idioterne (1)

Filmfakta om Idioterne

Originaltitel: Idioterne (1)
Arbejdstitel: Dogme 2 (1)
Titel på engelsk: The Idiots (2)
Produktionsår 1998 (2)
Premieredato 17. juli 1998 (3)
Spilletid 112 minutter (3)
Instruktør Lars von Trier (1)
Manuskriptforfatter Lars von Trier (1)
Fotograf Lars von Trier (1)
Klip Molly Malene Stensgaard (1)
Handling En flok unge mennesker bor sammen i en villa, hvorfra de prøver at udforske deres indre idioter. Med spastisk adfærd, rullestol og handicapbus som transportmiddel vælter de rundt i lokalsamfundet og prøver egne og andres grænser af. Gør de nar eller gør det omgivende samfund nar af idioterne? Er idiotien en styrke?
Hovedroller Karen (Bodil Jørgensen).
Stoffer (Jens Albinus).
Susanne (Ann Louise Hassing).
Henrik (Troels Lyby).
Jeppe (Nikolaj Lie Kaas).
Ped (Henrik Prip).
Miguel (Luis Mesonero).
Josephine (Louise Mieritz).
Axel (Knud Romer Jørgensen).
Nana (Trine Michelsen).
Katrine (Anne-Grethe Bjarup Riis) (1)
Producer Vibeke Windeløv (2)
Produceret af Zentropa Entertainments2 ApS og DR TV ved Svend Abrahamsen i samarbejde med Liberator Productions S.a.r.l.. berator Productions S.a.r.l., La Sept Cinéma, Argus Film Produktie, VPRO Television, Holland og ZDF / ARTE (2)

Hvem er Lars von Trier

Lars von Trier er manuskripforfatter og filminstruktør, født den 30. april 1956. Da han var cirka 10 år begyndte han at optage små amatørfilm på 8 mm med et smalfilmkamera. Som 12 årig fik han i 1968 en hovedrolle i en tv-serie. Det var Thomas Vindings "Hemmelig sommer", hvor to lidt forsømte børn, en dansk dreng (Trier) og en svensk pige finder sammen en sommer. I 1973 forlod Trier efter et par måneder hf. Han prøvede i 1975 at komme ind på Kunstakademiet, på Journalisthøjskolen, på Teaterskolen (instruktørlinien) og på Filmskolen samt indsendte to manuskripter til forlagene, alt sammen uden held. Efter i 1976 at have taget hf-eksamen som privatist begyndte han i efteråret 1976 på faget Filmvidenskab på Københavns Universitet . Trier kom med i Filmgruppen 16, i hvis regi han de følgende år lavede to amatørfilm. I efteråret 1979 lykkedes det omsider Trier at blive optaget på Filmskolens instruktørlinie. Under studietiden laver Trier såvel video- som spillefilm og afgangsfilmen bliver "Befrielsesbilleder" i 1982. Efter filmskolen kunne Trier med det samme gå i gang med spillefilmprojektet "The Element of crime" (Forbrydelsens elementer), og siden har han stået som instruktør af en række spillefilm, tv-serier og reklamefilm. Blandt spillefilmene kan nævnes Epidemic, Medea, Europa, Breaking the Waves og dogmefilmen Idioterne, og blandt tv-serierne Riget I og II. I 1995 var Lars von Trier sammen med Thomas Vinterberg medforfatter til Dogme 95 og Kyskhedsløftet. (4,5)

Hvordan forholder Idioterne sig til Dogme 95?

Lars von Trier har selv udfærdiget en såkaldt "tilståelse" for overskridelser af Kyskhedsløftet. Tilståelsen er offentliggjort på engelsk på "The Official Dogme 95 - Website" og er her gengivet i dansk oversættelse. Tilståelsen lyder:

Som en af DOGME 95 brødrene og som medunderskriver af Kyskhedsløftet føler jeg mig forpligtet til at tilstå følgende overskridelser af nævnte løftes regelsæt under produktionen af Dogme 3 - Mifune. Bemærk venligst, at filmen er blevet godkendt som et Dogme arbejde, da der kun er sket et enkelt ægte brud på reglerne. De resterende må betragtes som moralske brud: Jeg tilstår at have foretaget én optagelse med et sort forklæde for vinduet. Dette er ikke blot en tilførsel af en rekvisit, men må også betragtes som en slags lyssætning. Jeg tilstår at have flyttet møbler og genstande rundt i huset. Jeg tilstår at have medtaget et antal af mine yndlings tegneseriealbum som ung, Linda & Valentin. Jeg tilstår at have hjulpet med at jage naboens fritgående høns hen over vores optagested, og inddraget dem i filmen. Jeg tilstår at have medbragt et foto fra en ældre dame fra området og hængt det på et prominent sted i scenen: ikke som en del af plottet men som et egoistisk, spontant lystbetonet indfald. Jeg tilstår at have lånt en hydraulisk platform fra en maler, som vi brugte til de eneste to fugle-øje optagelser i filmen. Jeg erklærer højtidligt at Dogme 3 - Mifune er produceret i overensstemmelse med Kyskhedsløftet. Jeg påpeger også, at filmen er blevet godkent af Dogme 95 som en Dogmefilm, da det når det kommer til stykket kun er begået et enkelt brud på reglerne. De resterende må betragtes som moralske oveskridelser. København, 20. januar 1999 Søren Kragh-Jakobsen (6)

Hvilke priser har Idioterne vundet?

Filmpriser til Idioterne
Dato Begivenhed Pris Kategori Prismodtager
27.02.1999 Robert Festival 1999, Danmark Robert Bedste kvindelige skuespiller Bodil Jørgensen (7)
07.03.1999 Bodil Festival 1999, Danmark Bodil Bedste kvindelige hovedrolle Bodil Jørgensen (7)
07.03.1999 Bodil Festival 1999, Danmark Bodil Bedste kvindelige birolle Ann Louise Hassing (7)
07.03.1999 Bodil Festival 1999, Danmark Bodil Bedste mandlige hovedrolle Nicolaj Lie Kaas (7)
nov. 1998 London Film Festival International Critics' Award - Lars von Trier (7)

Illustrationer

Under illustrationer henvises til enkelte billeder på Internettet som for eksempel en tegning eller et foto. Samlinger af illustrationer som for eksempel gallerier skal findes under videre links. Billederne er udvalgt efter søgning på Internettet for at supplere og/eller visualisere faktaoplysningerne.

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Jargil, Jesper: De ydmygede. Dokumentarfilm. 1998. Filmen blev vist på DR 2, søndag den 2. maj 1999.
I sommeren 1997 fik Jesper Jargil direkte og ubegrænset adgang til at følge tilblivelsen af Idioterne. Resultatet er en dokumentarfilm, der skildrer den kunstneriske skabelsesproces med udgangspunkt i Triers univers. bibliotek.dk
Trier, Lars von: Lars von Trier - Sekvens: Filmvidenskabelig årbog. - 1991, side 1-180.
En samling artikler om instruktøren Lars von Trier og æstetikken i hans film. Dogme95 er i sagens natur ikke nævnt i artikelsamlingen. bibliotek.dk
Schepelern, Peter: Lars von Triers elementer: en filminstruktørs arbejde. Kbh.: Munksgaard/Rosinante, 1997. 291 sider.
I fem temaafsnit beskrives filminstruktørens karriere og kunstneriske udvikling med omtale af filmenes tilblivelse, manuskript, metode og produktion. Kilder og henvisninger: side 259-272 ; Filmografi: side 273-284. Omtalen af Dogme 95 er begrænset, men bogen giver en god illustration af Triers arbejde og metoder, som har ført frem til Dogme 95. bibliotek.dk
Thorsen, Lotte: Flere dogme-brud i Idioterne. - Politiken. - 1999-08-27. Sektion 2, side 2.
interview med Vibeke Windeløw bibliotek.dk
Trier, Lars von: Idioterne [film (dvd)]. - Svanbox, [2000]. - 1 dvd-video (110 min.) : mono. (Dogme ; 2)
Dvd-udgave af filmen. bibliotek.dk
Trier, Lars von: Idioterne: manuskript og dagbog. - Kbh.: Gyldendal, 1998. 287 sider.
Udover manuskriptet, der danner grundlag for Dogme 95-projektets anden film Idioterne, gengives i talesprog den dagbog som instruktøren Lars von Trier indtalte på diktafon fra før produktionens start til et stykke ind i klipningen. bibliotek.dk
Øvig Knudsen, Per: The man who would give up control / Peter Øvig Knudsen, interview med Lars von Trier. The Official Dogme 95 - Website. Engelsk tekst.
Om Dogme 95 og Idioterne.

Anmeldelser

Christensen, Johs H. - Jyllands-posten. - 1998-07-17.
Jørholt, Eva. - Information. - 1998-07-17.
Lind Larsen, Niels. - Aktuelt. - 1998-07-17.
List, Henrik. - Berlingske tidende. - 1998-07-17.
Marquardt Frederiksen, Søren. - Kristeligt dagblad. - 1998-07-17.
Monggaard Christensen, Christian. - Information. - 1998-05-22.
Nilsson, Ida. - Politiken. - 1998-08-08.
3 Debatindlæg til anmeldelsen i Politiken. - 1998-08-20, ved Jakob Vemmelund, Lise Bach Hansen og Claes Olesen.
Olsen, Kasper. - Zoo magazine. - Nr. 0015 (1998), side 112.
Skotte, Kim. - Politiken. - 1998-07-17.
Villemoes, Lars. - Weekendavisen. - 1998-07-17.

Videre links

Under videre links henvises til hjemmesider og databaser på Internettet med flere eller mange dokumenter. Videre links kræver således at man selv udvælger og vurderer hvilke dokumenter man har brug for, eventuelt efter en søgning på hjemmesiden eller i databasen. Hjemmesiderne og databaserne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning på Internettet.

Clamen, Stewart M.: Idioterne (1998) : aka Dogma 95 - Idioterne (1998). Movie Review Query Engine, MRQE.
Links til anmeldelser i fuldtekst af Idioterne i trykte såvel som online internationale aviser og filmtidsskrifter. Anmeldelserne er på engelsk, tysk, fransk, italiensk, norsk...
Idioterne (1998). The Internet Movie Database, IMDb. Engelsk tekst.
Oplysninger fra filmdatabase om Idioterne: instruktør, manuskripforfattere, filmhold, skuespillere, handling, anmeldelser, priser, tekniske oplysninger med videre.
The Idiots. The Official Dogme 95 - Website. Engelsk tekst.
Siden indeholder synopsis, interview, korte portrætter med fotos af skuespillerne, priser med mere.

Kilder

 1. Trier, Lars von: Idioterne: manuskript og dagbog. - Kbh.: Gyldendal, 1998, 287 sider. bibliotek.dk
 2. The Idiots. The Official Dogme 95 - Website. Engelsk tekst.
  http://www.dogme95.dk/the_idiots/content/
 3. Idioterne. - Filmmagasinet Scope.
  http://www.scope.dk/filmfakta.php?movID=22
 4. Schepelern, Peter: Lars von Triers elementer: en filminstruktørs arbejde. Kbh. : Munksgaard/Rosinante, 1997. 291 sider. bibliotek.dk
 5. Drouzy, Martin: Biografisk skitse. Artikel i: Sekvens: Filmvidenskabelig årbog. - 1991, side 9-20. bibliotek.dk
 6. Trier, Lars von: Confession. The Official Dogme 95 - Website. Engelsk tekst.
  http://www.dogme95.dk/the_idiots/director/director.htm
 7. Prizes. The Official Dogme 95 - Website. Engelsk tekst.
  http://www.dogme95.dk/the_idiots/prizes/prizes.htm

Mifunes sidste sang

Denne gang har jeg vist ramt plet
Filminstruktøren SørenKragh-Jacobsen efter meddelelsen om at han havde modtaget Sølvbjørnen (juryens GrandPrize) på Berlins Internationale Filmfestival

Filmfakta om Mifunes sidste sang

Originaltitel: Mifunes sidste sang (2)
Arbejdstitel: Dogme 3 (2)
Titel på engelsk: Mifune / The last song of Mifune (2)
Produktionsår 1999 (2)
Premieredato 12. marts 1999 (3)
Spilletid 101 minutter (3)
Instruktør Søren Kragh-Jacobsen (2)
Manuskriptforfatter Søren Kragh-Jacobsen, Anders Thomas Jensen (2)
Fotograf Anthony Dod Mantle (2)
Klip Valdis Oskarsdottír (2)
Handling Kresten (Anders W. Berthelsen) lever et yuppi liv i København. Han er nygift med Claire (Sofie Gråbøl) og har fortrængt og løjet om sin fortid på landet. Da hans far pludselig dør, bliver han nødt til at tage tilbage til gården for at passe sin retarderede bror Rud (Jesper Asholt). Han ansætter en husbestyrerinde, Liva (Iben Hjejle), der er en call-girl, der også er flygtet fra sine problemer i København. Filmens titel hentyder til Toshiro Mifunes figur i Kurosawas "De syv samuraier", hvor den pralende bondesøn prøver at bilde de andre samuraier ind at han selv er en ægte samurai.
Hovedroller Kresten (Anders W. Berthelsen).
Liva (Iben Hjejle).
Rud (Jesper Asholt).
Claire (Sofie Gråbøl) (2)
Produceret af Birgitte Hald, Morten Kaufmann (2)
Produktionsselskab Nimbus Film A/S i samarbejde med Zentropia Entertaiments, Danmarks Radio Television (DR TV) og SVT Drama (2)

Hvem er Søren Kragh-Jacobsen?

Søren Kragh-Jacobsen er født den 2. marts 1947 i Danmark. Han er oprindelig elektromekanikeruddannet, men blev uddannet som dokumentarfilminstruktør i Prag i 1970. Fra 1971-1983 har han været ansat ved Børne- og Ungdomsafdelingen i Danmarks Radio som manuskriptforfatter, producer, programvært med mere. Som musiker har han blandt andet lavet LP'en Motorvejen tur retur, hvor han brugte noget af musikken i sin første film, Vil du se min smukke navle, fra 1978. Det mest kendte og berømte nummer fra denne LP er "Kender du det", også kendt som Mona-sangen. Op gennem 1980'erne og 1990'erne instruerede Søren Kragh-Jakobsen en lang række børnefilm, som Gummi Tarzan fra 1981, Guldregn fra 1988 (en børnekrimi, der var en redigering af en tv-serie på seks afsnit fra 1986), Skyggen af Emma fra 1988 og Øen i fuglegaden fra 1997. Derudover lavede han også ungdoms- og voksenfilm som Isfugle fra 1983 og Drengene fra Sankt Petri fra 1991. (4,5,6)

Hvordan forholder Mifunes sidste sang sig til Dogme 95?

Søren Kragh-Jacobsen har selv udfærdiget en såkaldt "tilståelse" for overskridelser af Kyskhedsløftet. Tilståelsen er offentliggjort på engelsk på "The Official Dogme 95 - Website" og er her gengivet i dansk oversættelse. Tilståelsen lyder: 

Som en af DOGME 95 brødrene og som medunderskriver af Kyskhedsløftet føler jeg mig forpligtet til at tilstå følgende overskridelser af nævnte løftes regelsæt under produktionen af Dogme 3 - Mifune. Bemærk venligst, at filmen er blevet godkendt som et Dogme arbejde, da der kun er sket et enkelt ægte brud på reglerne. De resterende må betragtes som moralske brud: Jeg tilstår at have foretaget én optagelse med et sort forklæde for vinduet. Dette er ikke blot en tilførsel af en rekvisit, men må også betragtes som en slags lyssætning. Jeg tilstår at have flyttet møbler og genstande rundt i huset. Jeg tilstår at have medtaget et antal af mine yndlings tegneseriealbum som ung, Linda & Valentin. Jeg tilstår at have hjulpet med at jage naboens fritgående høns hen over vores optagested, og inddraget dem i filmen. Jeg tilstår at have medbragt et foto fra en ældre dame fra området og hængt det på et prominent sted i scenen: ikke som en del af plottet men som et egoistisk, spontant lystbetonet indfald. Jeg tilstår at have lånt en hydraulisk platform fra en maler, som vi brugte til de eneste to fugle-øje optagelser i filmen. Jeg erklærer højtidligt at Dogme 3 - Mifune er produceret i overensstemmelse med Kyskhedsløftet. Jeg påpeger også, at filmen er blevet godkent af Dogme 95 som en Dogmefilm, da det når det kommer til stykket kun er begået et enkelt brud på reglerne. De resterende må betragtes som moralske oveskridelser. København, 20. januar 1999 Søren Kragh-Jakobsen (7)

Hvilke priser har Mifunes sidste sang vundet?

Filmpriser til Mifunes sidste sang
Dato Begivenhed Pris Kategori Prismodtager
10.-21.02 1999 Berlins Internationale Filmfestival En sølvbjørn Special Jury Prize Søren Kragh-Jakobsen (8)
10.-21.02 1999 Berlins Internationale Filmfestival Ærefuld omtale For ny kvindelig skuespiller på vej Iben Hjejle (8)
10.-21.02 1999 Berlins Internationale Filmfestival Avisen Berliner Morgenpost Festivalens største publikumssucces Søren Kragh-Jakobsen (8)
28.08.1999 Den norske filmfestival i Haugesund Amanda-prisen Bedste nordiske film Søren Kragh-Jakobsen (9)
10.1999 13th Annual AFI Los Angeles International Film Festival, USA European Film Prize Bedste europæiske film Søren Kragh-Jakobsen (10)
1999 Nordiske Filmdage, Lübeck, Tyskland Den Baltiske Filmpris Bedste nordiske film Søren Kragh-Jakobsen (11)
27.02.2000 Robert Festival, Danmark Robert Bedste mandlige birolle Jesper Asholt (12)
27.02.2000 Robert Festival, Danmark Robert Bedste klip Valdis Oskarsdottír (12)
12.03.2000 Bodil Festival, Danmark Bodil Bedste mandlige birolle Jesper Asholt (12)

Illustrationer

Under illustrationer henvises til enkelte billeder på Internettet som for eksempel en tegning eller et foto. Samlinger af illustrationer som for eksempel gallerier skal findes under videre links. Billederne er udvalgt efter søgning på Internettet for at supplere og/eller visualisere faktaoplysningerne.

Kresten, Liva og Rud. The Official Dogme 95 - Website.
Foto af 3 af hovedrollerne, hentet fra markedsføringen af filmen. Fra venstre Kresten (Anders W. Berthelsen), Liva (Iben Hjejle) og Krestens retarderede bror Rud (Jesper Asholt).

 

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Hellmann, Helle: Da Mifune kom til Lolland. - Politiken. - 1998.07.18.
Interview med Søren Kragh-Jacobsen. bibliotek.dk

Iversen, Ebbe: Samurai på Sydhavsøerne. - Berlingske Tidende. - 1999-01-30.
Interview med Søren Kragh-Jacobsen. bibliotek.dk

Jensen, Hans: Mifunes sidste sang, 1999. Side 104-120 i hans: Barnet og idioten. Danske dogmefilm i nærbilleder. Systime, 2001. (Systimes filmbibliotek).
Analyse af filmen. bibliotek.dk

Kragh-Jacobsen, Søren: Mifunes sidste sang. Ensig, 2000. 69 sider.
Manuskriptet til filmen. bibliotek.dk

Kragh-Jacobsen, Søren: Mifunes sidste sang [film (dvd)]. Scanbox, [1999]. - 1 dvd-video (98 min.) : surround. - (Dogme ; 3)
Dvd-udgave af filmen. bibliotek.dk

Moe, Helene: Ekspert i det skæve. - Kristeligt Dagblad. - 2001-09-03. Side 10.
Interview med Jesper Asholt. bibliotek.dk

Møller, Hans Jørgen: Bonderøv på businessclass. - Politiken. - 1999-02-19. Sektion 2, side 1.
Interview med Anders W. Berthelsen. bibliotek.dk

Møller, Hans Jørgen: Med løgnen som partner. - Politiken. - 1999-02-09. Sektion 2, side 1.
Interview med Søren Kragh-Jacobsen. bibliotek.dk

Westh, Maria: Ny Dogme-film med happy end. - I: Berlingske Tidende. - 1998-07-30.
Interview med Søren Kargh-Jacobsen. bibliotek.dk

Winther, Henrik: En banal historie. - Aktuelt. - 1999-03-13. Side 18-19.
Interview med Sørens Kragh-Jacobsen. bibliotek.dk

Anmeldelser

Christensen, Johs. H. - Jyllands-posten. - 1999-03-12, Det sker & kultur, side 3.

Frid Nielsen, Niels - Aktuelt. - 1999-03-12, side 18.

Green Jensen, Bo - Weekendavisen. - 1999-03-12, Kultur, side 3.

Iversen, Ebbe - Berlingske tidende. - 1999-03-12, Sektion 2, side 4.

Larsen, Torben  Mifunes sidste sang. Nosferatu, Universitetsradioens filmmagasin, Københavns Universitet.

List, Henrik - Berlingske tidende. - 1999-02-14, Sektion 2, side 12

Olsen, Kasper - Zoo magazine. - Nr. 18 (1999), side 113.

Piil, Morten - Information. - 1999-03-12, side 9.

Rou Jensen, Anders - Politiken. - 1999-03-12, Sektion 4, side 3.

Schantz Lauridsen, Palle - Kristeligt dagblad. - 1999-03-12, side 8.

Videre links

Under videre links henvises til hjemmesider og databaser på Internettet med flere eller mange dokumenter. Videre links kræver således at man selv udvælger og vurderer hvilke dokumenter man har brug for, eventuelt efter en søgning på hjemmesiden eller i databasen. Hjemmesiderne og databaserne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning på Internettet.

Mifune. The Official Dogme 95 - Website. Engelsk tekst.
Siden indeholder synopsis, interview, korte portrætter med fotos af skuespillerne, priser med mere.

Clamen, Stewart M.: Mifunes sidste sang (1999): aka Dogma 95. Movie Review Query Engine, MRQE.
Links til anmeldelser i fuldtekst af Mifunes sidste sang i trykte såvel som online internationale aviser og filmtidsskrifter. Anmeldelserne vil, efterhånden som de bliver registreret være på engelsk, tysk, fransk, italiensk, norsk...

Mifunes sidste sang (1999). The Internet Movie Database, IMDb. Engelsk tekst.
Oplysninger fra filmdatabase om Mifunes sidste sang: instruktør, manuskripforfattere, filmhold, skuespillere, handling, anmeldelser, priser, tekniske oplysninger med videre.

 

Kilder

 1. Helt fantastisk prishøst for Mifunes Sidste Sang i Berlin!!!. - Eon Film. - Ugens tema. - 1999-03-08.
  http://www.film.eon.dk/tema25/berlinale/Soendag21/skj.htm
 2. Credits. Mifune. The Official Dogme 95 - Website. Engelsk tekst.
  http://www.dogme95.dk/mifune/credits/creditcast.htm
 3. Mifunes sidste sang. - Filmmagasinet Scope.
  http://www.scope.dk/film/mifune/
 4. Fakta om Søren Kragh-Jacobsen. Eon Film. - Ugens tema. - 1999-03-08.
  http://www.film.eon.dk/tema25/instruktoerer/
  jacobsen_soren_kragh/soren_kragh.htm
 5. Gyldendals filmguide: Danske film fra A til Z. Redaktion: Morten Piil. Gyldendal, 2000. 702 sider. bibliotek.dk
 6. Dansk film 1972-97. Redigeret af Ib Bondebjerg, Jesper Andersen og Peter Schepelern. Munksgaard og Rosinante, 1997. 474 sider. bibliotek.dk
 7. Confession. Mifune. The Official Dogme 95 - Website. Engelsk tekst.
  http://www.dogme95.dk/mifune/confession/confset.htm
 8. Awards for Mifunes sidste sang (1999). The Internet Movie Database, IMDb. Engelsk tekst.
  http://us.imdb.com/Tawards?0164756
 9. Norsk pris til Mifune. - Politiken. - 1999.08.30. Kultur og Debat, side 4.
 10. Fung, Alex: 13th Annual AFI Los Angeles International Film Festival, USA. Engelsk tekst.
  http://www.geocities.com/Hollywood/Theater/6696/Fest/99afifes.htm
 11. Hæder til tre danske film. - Politiken. - 1999.11.09. Kultur og debat, side 2.
 12. Hvem hvad hvor 2001. bibliotek.dk

The King Is Alive

Han er utrolig dejlig at arbejde sammen med. Han er en forunderlig blanding af at være sensitiv og tillidsfuld. Og så elsker jeg ham for hans faste tro på, at man kender den rolle, man spiller så fuldt og helt, at han er modtagelig for forslag fra den enkelte skuespiller. Du er aldrig bange for at foreslå en anden måde at spille en bestemt scene, end hvad han oprindeligt havde tænkt sig. Og ofte accepterer han de forslag, man kommer op med
Jennifer Jason Leigh, amerikansk skuespiller, om Kristian Levring

Fakta om The King Is Alive

Originaltitel: The King Is Alive(2)
Arbejdstitel: Dogme 4 (3)
Produktionsår 2000 (2)
Premieredato 5. januar 2001(2)
Spilletid 110 minutter (2)
Instruktør Kristian Levring(2)
Manuskriptforfatter Anders Thomas Jensen og Kristian Levring(2)
Fotograf Jens Schlosser(2)
Klip Nicholas Wayman-Harris(2)
Handling 11 turister strander i Namibias ørken. Én går efter hjælp, og imens de øvrige fordriver tiden med at indøve Shakespeares Kong Lear. Arbejdet med stykket afspejler deres egne konflikter, mens seksuelle og rascistiske spændinger kommer frem til overfladen(2)
Hovedroller Jack (Miles Anderson).
Catherine (Romane Bohringer).
Henry (David Bradley).
Charles (David Calder).
Gina (Jennifer Jason Leigh).
Liz (Janet McTeer).
Ray (Bruce Davison)(2)
Produceret af Patricia Kruijer og Vibeke Windeløv(2)
Produktionsselskab Zentropa, SVT Drama, Dansk Filminstitut, Nordisk Film & TV-Fond og Danish Broadcasting Corporation(2)

Hvem er Kristian Levring?

Kristian Levring er uddannet ved Den Danske Filmskole som klipper og debuterede som spillefilmsinstruktør med den dystre fremtidsfilm "Et skud fra hjertet" (1986). Efterfølgende har Levring lavet reklamefilm i øst og vest.
Han er den ene fjerdedel af dogmebrødrene, der sammen skrev under på kyskhedsløftet Dogme95. Da det ambitiøse D-dag-projekt blev realiseret ved årtusindeskiftet på DR, TV 2, TV 3 og TV-Danmark af ham selv og de øvrige dogmebrødre Lars von Trier, Søren Kragh-Jacobsen og Thomas Vinterberg, instruerede Levring afsnittet med Bjarne Henriksen.
Levring var instruktørassistent på komedien "Kaptajn Klyde og hans venner vender tilbage" (1980) (4)

Hvordan forholder The King Is Alive sig til Dogme 95?

Den eneste af de fire første dogmebrødre, der til nød kan sige sig fri for at have overtrådt reglerne i Dogme 95, er Kristian Levring, der med sin The King is Alive ikke er blevet taget i de store forsyndelser.
Det fremgår af Jesper Jargils dokumentarfilm, "De lutrede", der rummer klip fra optagelserne af de fire første dogmefilm, kædet sammen med en samtale over et døgn, som de fire dogmebrødre havde i Lars von Triers hjem (5)

Hvilke priser har The King Is Alive vundet?

The King Is Alive synes ikke at have vundet nogen filmpris. Filmen blev ikke nogen succes i Danmark, men i udlandet er den blevet meget rost.
Filmen blev dog nomineret til en Robert som den ene af de fem film, der dystede i kategorien "Bedste Film", men uden at vinde. Til gengæld blev filmen ikke nomineret til Bodil-prisen (6,7)

Illustrationer

Under illustrationer henvises til enkelte billeder på Internettet som for eksempel en tegning eller et foto. Samlinger af illustrationer som for eksempel gallerier skal findes under videre links. Billederne er udvalgt efter søgning på Internettet for at supplere og/eller visualisere faktaoplysningerne.

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Foss, Kim: Dogmebrødrenes første B-film. - Aktuelt. - 2000-05-13, side 19.
Interview med Kristian Levring. bibliotek.dk

Høyer, Jakob: Christian den fjerde. - Jyllands-Posten. - 1999-05-16, Kunst & kultur, side 3.
Interview med Kristian Levring. bibliotek.dk

Iversen, Ebbe: Døden lurer i ørkenen. - Berlingske Tidende. - 2000-12-23, Sektion 5, side 20.
Interview med Kristian Levring. The king is alive. Screenplay written by Kristian Levring and Anders Thomas Jensen. Sandrew Metronome, [2002]. - 1 kassette (VHS). Videoudgave af The king is alive. bibliotek.dk

Michelsen, Liselotte: The King is alive. By Kristian Levring in un certain regard. Af Liselotte Michelsen og Morten Piil. - Film. - Årg. 2, 2000, nr. 9, side 3-5.
Interview med Kristian Levring. bibliotek.dk

Monggaard Christensen, Christian: 25 sandheder i sekundet. - Ekko. - 2000. nr. 3, side 4-8.
Interview med Kristian Levring. bibliotek.dk

Rasmussen, Ole: Den fjerde mand. - Aktuelt. - 2001-01-06, side 18.
Interview med Kristian Levring. bibliotek.dk

Strudsholm, Jesper: Håndholdt i ørkenen. - Politiken. - 1999-07-25, Sektion 2, side 6.
Interview med Kristian Levring. bibliotek.dk

Anmeldelser

Calum, Per - Jyllands-Posten. - 2001-01-05. Det sker & kultur, side 3.

Davidsen, Nina - Information. - 2001-01-05. - Side 7.

Dürr, Morten - Børsen. - 2001-01-05. - Side 37.

Frid-Nielsen, Niels - Aktuelt. - 2001-01-05. - Side. 17.

Green Jensen, Ebbe - Weekendavisen. - 2001-01-05. Kultur, side 4.

Iversen, Ebbe - Berlingske tidende. - 2001-01-05. Sektion 2, side 4.

Monggaard Christensen, Christian - Information. 2000-05-12. Side. 6.

Mouritzen, Jan Ødemarken som scenerum. Scope

Møller, Hans Jørgen - Politiken. - 2000-05-12. Sektion 2, side 2.

Rou Jensen, Anders - Politiken. - 2001-01-05. Sektion 4, side 3.

Schantz Lauridsen, Palle - Kristeligt Dagblad. - 2001-01-05. Side 14.

Vestergaard, Jesper The King is Alive. CinemaZone

 

Kilder

 1. Møller, Hans Jørgen: Som skabt til dogme. - Politiken. - 2000.12.29. Film, side 6. bibliotek.dk
 2. The King Is Alive. Scope. Dansk tekst.
  http://www.scope.dk/filmfakta.php?movID=647
 3. Dogmefilms. Dogme95. Engelsk tekst.
  http://www.tvropa.com/tvropa1.2/film/dogme95/dogme-films/dogme-films.htm
 4. Kristian Levring. Scope. Dansk tekst.
  http://www.scope.dk/filmografi.php?persID=7574
 5. Myhre, Dorte: Dogmebrødre i kø ved håndvasken. - Berlingske Tidende. - 2002.08.12, Sektion 2, side 3.
 6. Katz, Miriam: Kapløb om Robert-priser. - Berlingske Tidende. 2002.01.10, Sektion 2, side 2.
 7. Dabelsteen, Per: Danmark og Sverige sværmer for Bille August. - Politiken. - 2002.01.12.

Italiensk for begyndere

Dogmefilmene må ikke blot blive et modefænomen. Historien er det vigtigste, og den mener jeg at have fundet, og med den forudsætning på plads er dogmereglerne jo en foræring til en instruktør. Man kan slippe alle snærende bånd til genrer og satse meget mere, end man normalt kan tillade sig med et stort filmprojekt. Det har man jo nærmest en forpligtelse til. Det skal være en sand historie uden dekadence og uden
stilisering
Lone Scherfig, filminstruktør

Filmfakta om Italiensk for begyndere

Originaltitel: Italiensk For Begyndere (2)
Arbejdstitel: Dogme 12 (3)
Titel på engelsk: Italian for Beginners (4)
Produktionsår 2000 (2)
Premieredato 8. december 2000 (2)
Spilletid 112 minutter (2)
Instruktør Lone Scherfig (2)
Manuskriptforfatter Lone Scherfig (2)
Fotograf Jørgen Johansson (2)
Klip Gerd Tjur (2)
Handling En enlig præst dukker op i den provinsby, hvor han skal vikariere. Der er ikke liv og glade dage, men der er et italiensk-kursus på aftenskolen, så det lader han sig nøje med sammen med de andre singler. Efter et par dødsfald i byen, kommer der imidlertid mere liv i de lidt sølle eksistenser (2)
Hovedroller Andreas (Anders W. Berthelsen).
Karen (Ann Eleonora Jørgensen).
Olympia (Anette Støvelbæk).
Jørgen Mortensen (Peter Gantzler).
Hal-Fin (Lars Kaalund).
Liz (Janet McTeer).
Ray (Bruce Davison) (2)
Produceret af Ib Tardini (2)
Produktionsselskab Danmarks Radio, Zentropa, Dansk Filminstitut.

Hvem er Lone Scherfig?

Lone Scherfig er født 2. maj 1959. Hun er uddannet som instruktør ved Den Danske Filmskole med afgang i 1984. Fra 1974-80 læste hun film på Københavns Universitet. Hun var instruktørassistent på Helle Ryslinges 'Flamberede hjerter' i 1986.
Lone Scherfig har lavet en del tv-dramatik, blandt andet har hun instrueret seks afsnit af sitcom'en 'Flemming og Berit' (1994) og et par håndfulde afsnit af TV2's Morten Korch-serie. Hun har desuden skrevet og instrueret afsnit af DR's 'Taxa' (1997-99).
Hun debuterede som spillefilmsinstruktør med komedien 'Kajs fødselsdag' (1990), om en mandetur til Polen. Siden har hun omsat Martha Christensens roman 'Når mor kommer hjem' til en kritikerrost børnefilm i 1998.
Den romantiske dogmekomedie 'Italiensk for begyndere' (2000), skaffede ikke bare Lone Scherfig hendes store gennembrud i hjemlandet og den af dansk films største publikumssucceser nogensinde. Den lattermilde instruktør fik også en række udenlandske priser, heriblandt en Sølvbjørn i Berlin.
Som opfølger til 'Italiensk for begyndere' lavede Scherfig sin første internationale film, "Wilbur begår selvmord" (2002), hvor handlingen er henlagt til et bogantikvariat i Glasgow (5)

Hvordan forholder Italiensk For Begyndere sig til Dogme 95?

Lone Scherfig synes ikke at være blevet beskyldt for nævneværdige overtrædelser af principperne i Dogme 95.

Hvilke priser har Italiensk for begyndere vundet?

Filmpriser til Italiensk For Begyndere
Dato Begivenhed Pris Kategori Prismodtager
04.02.2001    Robert Festival, Danmark Robert Bedste kvindelige birolle Ann Eleonora Jørgensen(6)
04.02.2001 Robert Festival, Danmark Robert Bedste mandlige birolle Peter Gantzler(6)
04.02.2001 Robert Festival, Danmark Robert Bedste manuskript Lone Scherfig(6)
04.03.2001 Bodil Festival, Danmark Bodil Bedste kvindelige birolle Lene Tiemroth(6)
17.02.2001 Internationale Filmfestspiele, Berlin Fipresci-prisen Bedste konkurrencefilm Lone Scherfig(7)
17.02.2001 Internationale Filmfestspiele, Berlin Berliner Morgenposts publikumspris   Lone Scherfig(7,8)
17.02.2001 Internationale Filmfestspiele, Berlin Ecumenical-prisen   Lone Scherfig(7,8)
18.02.2001 Internationale Filmfestspiele, Berlin Sølvbjørn   Lone Scherfig(6)
04.2001 Paris Film Festival, Frankrig Publikumsprisen   Lone Scherfig(7)
06.2001 Troia Internationale Film Festival, Portugal Den Gyldne Delfin   Lone Scherfig(7)
10.2001 Warszawa Film Festival, Polen Publikumsprisen   Lone Scherfig(7)
10.2001 Hamptons International Film Festival, USA   Bedste film Lone Scherfig(7)
03.11.2001 Valladolid Filmfestival, Spanien Det Gyldne Aks Bedste film Lone Scherfig(7)
03.11.2001 Valladolid Filmfestival, Spanien   Bedste mandlige skuespiller Peter Gantzler(7)

Illustrationer

Under illustrationer henvises til enkelte billeder på Internettet som for eksempel en tegning eller et foto. Samlinger af illustrationer som for eksempel gallerier skal findes under videre links. Billederne er udvalgt efter søgning på Internettet for at supplere og/eller visualisere faktaoplysningerne.

Jørgen Mortensen. Filmladen.
Fotografi fra filmen af Peter Gantzler som Jørgen Mortensen.

 

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Dabelsteen, Per: Dogmesøsterens debut. - Politiken. - 2000-02-27, Sektion 2, side 4.
Interview med Lone Scherfig. bibliotek.dk

Frank, Nina: Hellerupkælling med bid i. - Politiken. - 2001-02-25, Sektion 3, side 2.
Interview med Lone Scherfig i anledning af Sølvbjørnen ved Filmfestivalen i Berlin. bibliotek.dk

Kjølbye, Marie Louise: Kunst for let øvede. - Information. - 2001.10.20, Sektion 1, side 8.
Interview med Lone Scherfig. bibliotek.dk

List, Henrik: Italiensk for bjørne. - Berlingske Tidende. 2001-02-19, Sektion 2, side 1.
Interview med Lone Scherfig i anledning af Sølvbjørnen ved Filmfestivalen i Berlin. bibliotek.dk

Monggaard Christensen, Christian: Melankoli og komedie. - Information. - 2000-12-02, Side 9.
Interview med Lone Scherfig. bibliotek.dk

Myhre, Dorte: Giv Gud en chance i Hvidovre. - Berlingske Tidende. - 2000-02-24, Sektion 2, side 1.
Interview med Lone Scherfig. bibliotek.dk

Møller, Hans Jørgen: Nærmest lykkelig. - Politiken. - 2000-12-01, Sektion 4, side 10-11.
Interview med Lone Scherfig. bibliotek.dk

Rørbech, Mikala: Den vinter de blev lykkelige. - Aktuelt. - 2000-12-09, Side 17-18.
Interview med Lone Scherfig. bibliotek.dk

Scherfig, Lone: Italiensk for begyndere. Ensig, 2001. - 103 sider.
Manuskriptet til Italiensk for begyndere. bibliotek.dk

Scherfig, Lone: Italiensk for begyndere. Sandrew Metronome, [2002]. - 1 dvd.
Dvd-udgave af Italiensk for begyndere. bibliotek.dk

 

Anmeldelser

Berardinelli, James - Italian for Beginners

Dürr, Morten - Børsen. - 2000-12-08, Side 45.

Foss, Kim - Jyllands-Posten. 2000-12-08, Det sker & kultur, side 3.

Frid Nielsen, Niels - Årets danske film - Aktuelt. - 2000-12-08, 1. sektion side 19.

Green Jensen, Bo - Saltkød og romkugler - Weekendavisen. - 2000-12-08, 2. sektion - kultur, side 4.

Iversen, Ebbe - Bløde hjerter i blid brand - Berlingske Tidende. - 2000-12-08, 2. sektion - kultur, side 5.

Kaspersen, Flemming - Ekko. - 2000. Nr. 5/6, side 47.

List, Henrik - Berlingske Tidende. - 2001-09-14, Sektion 2, side 3.

Schantz Lauridsen, Palle - Kristeligt Dagblad. - 2000-12-08, Side 14.

Skotte, Kim - Spillefilm: Den eneste anden - Politiken. - 2000-12-08, Sektion 4 - film , side 3.

Toftgaard, Anders - Taxaholdet på skolebænken

Vestergaard, Jesper - Kærlighed for begyndere. CinemaZone Dansk tekst.

 

Kilder

 1. Dabelsteen, Per: Lone Scherfig bag femte dogmefilm. - Politiken. - 2000.02.27.
 2. Italiensk For Begyndere. Scope. Dansk tekst.
  http://www.forum.scope.dk/filmfakta.php?movID=390
 3. Dogmefilms. Dogme95. Engelsk tekst.
  http://www.tvropa.com/tvropa1.2/film/dogme95/dogme-films/dogme-films.htm
 4. Italiensk for begyndere. The Internet Movie Database. Engelsk tekst.
  http://us.imdb.com/Title?0243862
 5. Lone Scherfig. Scope. Dansk tekst.
  http://www.forum.scope.dk/filmografi.php?persID=251
 6. Hvem hvad hvor 2002. 2001. 560 sider.
 7. Johansson, Susanne: Lykkelige Lone. - B.T. - 2001.11.08, Sektion 1, side 38.
 8. List, Henrik: Tre priser til dansk succes-film i Berlin. - Berlingske Tidende. - 2001.02.18, Sektion 1, side 4.

Et rigtigt menneske

Jeg var ikke klart over, at folk ville grine så meget. Men det er godt, for så kan jeg lettere trække publikum ud i andre følelser. Ud i smerte og tabubelagte områder. Og det er der, det virkeligt er spændende
Åke Sandgren, filminstruktør, om filmen Et rigtigt menneske

Filmfakta om Et rigtigt menneske

Originaltitel: Et rigtigt menneske (2)
Arbejdstitel: Dogme 18 (3)
Titel på engelsk: Truly Human (4)
Produktionsår 2001 (2)
Premieredato 27. april 2001 (2)
Spilletid 94 minutter (2)
Instruktør Åke Sandgren (2)
Manuskriptforfatter Åke Sandgren (2)
Fotograf Dirk Brüel (2)
Klip Kasper Leick (2)
Handling P. er en lille piges usynlige ven, der lever inden i væggen på hendes værelse. Men en dag materialiserer han sig på magisk vis og må derfor lære at leve i verden som alle andre rigtige mennesker. En verden, hvor han bliver mødt med mistro og had, men også med undren og kærlighed (2)
Hovedroller P. (Nikolaj Lie Kaas).
Molly (Charlotte Munksgaard).
Walter (Peter Mygind).
Charlotte (Susan Olsen).
Tanja (Line Kruse).
Stromboli (Troels II Munk)(2)
Produceret af Ib Tardini (5)
Produktionsselskab Zentropa, Nordisk Film (2)

 

Hvem er Åke Sandgren?

Åke Sandgren er født den 13. maj 1955 i Sverige. Han er uddannet ved Den Danske Filmskole (1982). Han har blandt andet instrueret den roste ungdomsfilm "Miraklet i Valby" (1989) og det svenske periodedrama "Slangebøssen" (1993). Efter en pæn kommerciel succes med "Dykkerne" (2000) afleverede han samme år sit bidrag til Dogme-serien, "Et rigtigt menneske", som tog springet ud i den magiske realisme med ikke helt heldige resultater.
Sandgren var desuden instruktørassistent på "Gummi Tarzan" (1981) og "Forbrydelsens element" (1984). Han bidrog til manuskriptet på Søren Kragh-Jacobsens "Skyggen af Emma" (1988).

Hvordan forholder Et rigtigt menneske sig til Dogme 95?

Åke Sandgren synes ikke at være blevet beskyldt for nævneværdige overtrædelser af principperne i Dogme 95.

Hvilke priser har Et rigtigt menneske

Filmpriser til Et rigtigt menneske
Dato Begivenhed Pris Kategori Prismodtager
29.09.2001   Filmfestival i San Sebastián, Spanien Den internationale katolske filmorganisation OCIC's pris   Åke Sandgren (7)
11.2001 Nordische Filmtage, Lübeck, Tyskland NDR-prisen Bedste film Åke Sandgren (8)
11.2001 Nordische Filmtage, Lübeck, Tyskland De Baltiske Landes pris   Åke Sandgren (8)
03.2002 15. Festival du Cinema Nordique Rouen, Frankrig Ungdomspublikummets pris   Åke Sandgren (9)
04.2002 20. Montevideo International Film Festival of Uruguay Den Officielle Jurys Specialpris   Åke Sandgren (9)
04.2002 20. Montevideo International Film Festival of Uruguay Filmkritikernes Jurys Pris for Bedste Film   Åke Sandgren (9)
04.2002 20. Montevideo International Film Festival of Uruguay Den Katolske Film Organisations Særlig Hædrende Omtale   Åke Sandgren (9)
07.2002 International Art Film Festival, Teplice, Slovakiet   Bedste instruktion Åke Sandgren (10)

Illustrationer

Under illustrationer henvises til enkelte billeder på Internettet som for eksempel en tegning eller et foto. Samlinger af illustrationer som for eksempel gallerier skal findes under videre links. Billederne er udvalgt efter søgning på Internettet for at supplere og/eller visualisere faktaoplysningerne.

Billeder fra google.dk. Billeder af filmen Et rigtigt menneske fra google.dk

 

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Bo, Michael: Jeg venter på en knytnæve fra himlen. Af Michael Bo og Kim Nielsen. - Politiken. - 2001.04.29. Kultur og Debat, side 7.
Interview med Nikolaj Lie Kaas. bibliotek.dk

Damgaard-Sørensen, Mette: Et rigtigt menneske. - Ekko. - 2001, Nr. 8, side 42-44.
Den 6. dogmefilm introducerer som den første et fantastisk element som hoveddrivkraft i en dogmefilm. bibliotek.dk

Lange, Anders: Når østers er det hele værd. - Jyllands-Posten. 2001.04.24. Kunst og Kultur side, 10.
Interview med Nikolaj Lie Kaas. bibliotek.dk

Lütken, Gerd: Se, hvilket menneske! - Kristeligt Dagblad. - 2001-10-15, Side 7.
I anledning af, at dogmefilmen "Et rigtigt menneske" vandt Den Internationale Katolske Organisations Filmpris i San Sebastian. bibliotek.dk

Madsen, Søren Anker: Uskylden bærer på sandheden. - Berlingske Tidende. - 2001-04-27, Sektion 2, s. 1.
Interview med Åke Sandgren. bibliotek.dk

Monggaard Christensen, Christian: P's historie. - Information. - 2001-04-27, I2, s. 8-9.
Interview med Åke Sandgren. bibliotek.dk

Møller, Hans Jørgen: Historien om P. - Politiken. - 2001-04-20, Sektion 4, s. 6-7.
Interview med Åke Sandgren. bibliotek.dk

Rifbjerg, Synne: Mellem himmel og jord. - Weekendavisen. - 2001-04-27, Kultur, s. 4.
Interview med Åke Sandgren. bibliotek.dk

Sandgren, Åke: Et rigtigt menneske. Manuskript: Åke Sandgren. Fotograf: Dirk Brüel. Producer: Ib Tardini. Nordisk Film, [2002]. - 1 dvd-video (89 min.).
Dvd-udgave af Et rigtigt menneske. bibliotek.dk

 

Anmeldelser

Dürr, Morten - Børsen. - 2001-04-27. Side 46.

Gade, Jonna - Film: Sejr for Nikolaj Kaas - Ekstra Bladet. - 2001.04.27. Side 33

Iversen, Ebbe - Forklædt som voksen - Berlingske Tidende. - 2001-04-27. Sektion 2 - kultur, side 1.

Jørholt, Eva - En guddommelig idiot - Information. - 2001-04-27. I2, side 8-9.

Raahauge, Anders - Den enfoldige forløser - Jyllands-Posten. - 2001-04-27. Det sker & kultur, side 3.

Schantz Lauridsen, Palle - Kristeligt Dagblad. - 2001-04-27. Side 14.

Skotte, Kim - Pinocchio søger asyl - Politiken. - 2001-04-27. Sektion 4, side 3.

Vestergaard, Jesper - Manden uden for nummer

Wivel, Henrik - Manden i muren - Weekendavisen. - 2001-04-27. Kultur, side 4.

 

Kilder

 1. Høyer, Jakob: Dogme som samfundets afspejling. - Jyllands-Posten. - 2001.04.28, Sektion 1, side 13.
 2. Et rigtigt menneske. Scope. Dansk tekst.
  http://www.scope.dk/filmfakta.php?movID=674
 3. Dogmefilms. Dogme95. Engelsk tekst.
  http://www.tvropa.com/tvropa1.2/film/dogme95/dogme-films/dogme-films.htm
 4. Et rigtigt menneske. The Internet Movie Database. Engelsk tekst.
  http://us.imdb.com/Title?0273326
 5. Et rigtigt menneske. CinemaZone. Dansk tekst.
  http://www.cinemazone.dk/movie.asp?id=637&area=3
 6. Åke Sandgren. Scope. Dansk tekst.
  http://www.scope.dk/filmografi.php?persID=7752
 7. Højgaard Christiansen, Anne og Steen Dalin: Katolsk pris til dansk dogmefilm. - Berlingske tidende. - 2001.10.02. Sektion 2, Kultur, side 3.
 8. Iversen, Ebbe: Nordisk humor og smerte. - Berlingske Tidende. - 2001.11.06. Sektion 2, Kultur, side 2.
 9. Andresen, Erik: Rigtig mange priser til "Et rigtigt menneske". - Vejle Amts Folkeblad. - 2002.04.13.
 10. Pris til dansk dogmefilm. - Jyllands-Posten. - 2002.07.03. Sektion 1, side 10.

En kærlighedshistorie

De kan ikke leve uden hinanden og heller ikke leve med hinanden. Derfor er de nødt til at leve på nogle små oaser i parforholdet, hvor de heler de sår, de hele tiden forvolder hinanden. Jeg tror, mange mennesker oplever, at de ikke kan leve sammen, men heller ikke uden hinanden
Ole Christian Madsen, filminstruktør, om filmens kvindelige hovedrolleindehaver, Kira, og hendes mand Mads

Filmfakta om En kærlighedshistorie

Originaltitel: En kærlighedshistorie (2)
Arbejdstitel: Dogme 21 (3)
Titel på engelsk: Kira's Reason: A Love Story (4)
Produktionsår 2001 (2)
Premieredato 26. oktober 2001 (2)
Spilletid 93 minutter (2)
Instruktør Ole Christian Madsen (2)
Manuskriptforfatter Ole Christian Madsen og Mogens Rukov (2)
Fotograf Jørgen Johansson (2)
Klip Søren B. Ebbe (2)
Handling Kira har tilbragt et halvt år på en psykiatrisk afdeling og skal nu til at genoptage sit gamle liv med sin mand Mads og to børn. Hun har et inderligt ønske om at være en god mor og hustru. Imidlertid har hun svært ved falde ind i deres borgerlige liv og bryder konstant normer og regler og skræmmer sine egne børn. Et par episoder får konflikten mellem Kira og Mads til at spidse til og hun tvinges til at spørge sig selv om hun kan fortsætte sit gamle liv og om deres kærlighed er stærk nok(2)
Hovedroller Mads (Lars Mikkelsen).
Kira (Stine Stengade).
Mikkel (Ronnie Hiort Lorenzen).
Julius (Oliver Appelt Nielsen) (2)
Produceret af Morten Kaufmann og Bo Erhardt (2)
Produktionsselskab Nimbus Film (2)

Hvem er Ole Christian Madsen?

Ole Christian Madsen er født 1965 og uddannet ved Den Danske Filmskole 1993, hvor han sagde farvel med "Lykkelige Jim". Siden var han medstifter af produktionsselskabet Nimbus Film og har fungeret som producer på en række novellefilm. Han har med novellefilmen "Sinas Bryllup" (1997) og spillefilmdebuten "Pizza King" (1999) været med til at give de nye danskere med anden etnisk baggrund en stemme i filmisk sammenhæng.
Hans største projekt kom i år 2000 med DR' stort anlagte tv-krimiføljeton i seksafsnit om "Edderkopppen". For DR TV-Drama har han desuden stået for tv-filmen "Stormfulde hjerter", tre film i serien "Dagens dilemma" (1997), samt enkelte afsnit af "Taxa" (1997-99) (5,6)

Hvordan forholder En kærlighedshistorie sig til Dogme 95?

Ole Chr. Madsen synes ikke at være blevet beskyldt for nævneværdige overtrædelser af principperne i Dogme 95.

Hvilke priser har En kærlighedshistorie vundet?

Filmpriser til Idioterne
Dato Begivenhed Pris Kategori Prismodtager
03.02.2002   Robert Festival, Danmark Robert Bedste danske film Ole Chr. Madsen (7)
03.02.2002 Robert Festival, Danmark Robert Bedste instruktør Ole Chr. Madsen (7)
03.02.2002 Robert Festival, Danmark Robert Bedste kvindelige hovedrolle Stine Stengade (7)
03.02.2002 Robert Festival,Danmark Robert Bedste manuskript Ole Chr. Madsen og Mogens Rukov (7)
03.02.2002 Robert Festival, Danmark Robert Bedste klipning Søren B. Ebbe (7)
03.03.2002 Bodil Festival, Danmark Bodil Bedste danske film Ole Chr. Madsen (8)
03.02.2002 Bodil Festival, Danmark Bodil Bedste kvindelige hovedrolle Stine Stengade (8)
09.2002 Den Internationale Filmfestival i Viareggio, Italien   Bedste film Ole Chr. Madsen (9)
09.2002 Den Internationale Filmfestival i Viareggio, Italien   Bedste manuskript Ole Chr. Madsen og Mogens Rukov (9)
09.2002 Den Internationale Filmfestival i Viareggio, Italien EuropaCinema Award Bedste kvindelige skuespiller Stine Stengade (9)

 

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Dabelsteen, Per: At gå hver til sit. - Politiken. - 2001-10-19. Sektion 4, side 10-11.
Interview med Ole Christian Madsen. bibliotek.dk

Høyer, Jakob: Kærlighedens smerte. - Jyllands-Posten. - 2001-10-23. Kunst & kultur, side 3.
Interview med Ole Christian Madsen. bibliotek.dk

Krogh Andersen, Marianne: Alt handler om kærlighed. - Weekendavisen. - 2001-11-02. Kultur, side 5.
Interview med Ole Christian Madsen. bibliotek.dk

Michelsen, Liselotte: Getting under the skin of marriage. Af Liselotte Michelsen og Morten Piil. - Film. - Årg. 3, 2001, nr. 15, side 3-4.
Interview med Ole Christian Madsen. bibliotek.dk

Monggaard Christensen, Christian: Dogme er ikke nogen opskrift på at få penge. - Information. - 2001-10-19. I2, side 10-11.
Interview med Ole Christian Madsen. bibliotek.dk

Monggaard Christensen, Christian: Ikke en almindelig film. - Information. - 2001-02-16. I2, side 8-9.
Interview med Ole Christian Madsen. bibliotek.dk

Myhre, Dorte: Kærlighed er filmens kodeord. - Berlingske Tidende. - 2001-10-26. Sektion 2, side 1.
Interview med Ole Christian Madsen. bibliotek.dk

Anmeldelser

Dürr, Morten - Børsen. - 2001-10-26. Side 54.

Foss, Kim - Den umulige kærlighed - Jyllands-Posten. - 2001-10-26. Det sker & kultur, side 3.

Goth, Anita Frank - Det sku' være så godt...- Forum for køn og kultur [online]. - 2001-11-20. Dansk tekst.

Green Jensen, Bo - Kærlighedens grænser - Weekendavisen. - 2001-10-26. Kultur, side 4.

Iversen, Ebbe - Et kvindesind i krise - Berlingske tidende. - 2001-10-26. Sektion 2, side 1.

Piil, Morten - Skrøbeligt kvindesind - Information. - 2001-10-26. I2, side 13.

Rou Jensen, Anders - En sygdomshistorie - Politiken. - 2001-10-26. Sektion 4, side 3.

Schantz Lauridsen, Palle - Kristeligt Dagblad. - 2001-10-26. Side 14.

Vestergaaard, Jesper - På kanten af kærligheden. CinemaZone. Dansk tekst.

Kilder

 1. Krogh Andersen, Marianne: Alt handler om kærlighed. - Weekendavisen. - 2001-11-02. Kultur, side 5. bibliotek.dk
 2. En kærlighedshistorie. Scope. Dansk tekst.
  http://www.scope.dk/filmfakta.php?movID=1204
 3. Dogmefilms. Dogme95. Engelsk tekst. http://www.tvropa.com/tvropa1.2/film/
  dogme95/dogme-films/dogme-films.htm
 4. En kærlighedshistorie. The Internet Movie Database. Engelsk tekst.
  http://us.imdb.com/Title?0285280
 5. Ole Christian Madsen. Scope. Dansk tekst.
  http://www.scope.dk/filmografi.php?persID=6445
 6. Ole Christian Madsen. CinemaZone.dk. Dansk tekst.
  http://www.cinemazone.dk/person.asp?id=6237
 7. Nielsen, Lise Lotte: Dogme-kærlighed fik fem Roberter. - Berlingske Tidende. - 2002.02.04. Sektion 1, side 10.
 8. Straarup, Birgit: "En kærlighedshistorie" kåret som årets film. - Berlingske Tidende. - 2002.03.04. Sektion 1, side 10.
 9. Priser til danske spillefilm. - Politiken. - 2002.09.29. Kultur side 2.

Elsker dig for evigt

Jeg har ikke brudt nogen regler. Og hvad hvis jeg havde? Dogmereglerne er jo mere et sæt filosofiske retningslinjer. Der ligger nok lidt jalousi bag den her anklage. Jeg passer ikke ind mellem de hårde, seriøse drenge
Susanne Bier, filminstruktør, i anledning af dogmebrødrenes anklage for brud på dogmereglerne

Filmfakta om Elsker dig for evigt

Originaltitel: Elsker dig for evigt (2)
Arbejdstitel: Dogme 28 (3)
Titel på engelsk: Open Hearts (4)
Produktionsår 2002 (2)
Premieredato 6. september 2002 (2)
Spilletid 114 minutter (2)
Instruktør Susanne Bier (2)
Manuskriptforfatter Susanne Bier og Anders Thomas Jensen (2)
Fotograf Morten Søborg (2)
Klip Pernille Bech Christensen og Thomas Krag (2)
Handling Lægen Niels og hans kone Marie har tre børn. Den 14-årige Stine er ofte på kant med sin mor. Et skænderi i bilen fører til et tragisk uheld for et ungt par, samt et sammenbrud og et nyt forhold (2)
Hovedroller Cæcilie (Sonja Richter).
Niels (Mads Mikkelsen).
Marie (Paprika Steen).
Joachim (Nikolaj Lie Kaas).
Stine (Stine Bjerregaard) (2)
Musik Jesper Winge Leisner (2)
Produceret af Jonas Frederiksen og Vibeke Windeløv (2)
Produktionsselskab Zentropa (2)

Hvem er Susanne Bier

Susanne Bier er født 15. april 1960. Hun er uddannet ved Den Danske Filmskole med 1987. Hendes afgangsfilm 'De saliges ø' fik førsteprisen ved München Filmfestival. Forinden har hun studeret ved Bezalet Academy of Arts & Design i Jerusalem samt arkitektur i London.
Hun debuterede med det svenske familiedrama 'Freud Flytter hjemmefra' (1990). Den blev efterfulgt af identitetskomedien 'Det bli'r i familien' (1993) og 'Pensionat Oscar' (1995). Mens Biers favntag med thriller-genren i 'Sekten' (1997) var noget af en fuser, ramte hun plet med den romantiske komedie 'Den eneste ene' (1999), der solgte 850.000 billetter i de danske biografer.
Herefter tog Bier igen over sundet og instruerede komedien 'Hånden på hjertet' (2000) om handicaphjælperen, der bliver Grand Prix-stjerne. To år senere var hun klar med sin første dogme-film, 'Elsker dig for evigt', skrevet i samarbejde med Anders Thomas Jensen.
Med film der vægter menneskelige relationer, stærk personkarakteristik og humor har Susanne Bier markeret sig som en af senhalvfemserne toneangivende instruktører, der har arbejdet i både Danmark og i Sverige (5)

Hvordan forholder Elsker dig for evigt sig til Dogme 95?

Tre dage efter premieren på "Elsker dig for evigt" udsendte de fire dogmebrødre en pressemeddelelse, der kun kunne opfattes som en hård kritik af Susanne Bier´s dogmefilm. Kritikken går først og fremmest på anvendelsen af underlægningsmusik, der ifølge dogmereglerne kun må forekomme, når der er tale om musik, der naturligt forekommer på optagelsesstedet.
Susanne Bier hævder på sin side, at musikken kommer fra den walkman, som skuespilleren Sonja Richter går rundt med, hvorfor hun ikke har brudt dogmereglerne (6)

Hvilke priser har Elsker dig for evigt vundet?

Filmpriser til Elsker dig for evigt
Dato Begivenhed Pris Kategori Prismodtager
09.2002   Toronto International Film Festival Hædrende omtale   Susanne Bier (7)

11.2002

44. Nordiske Filmdage, Lübeck Den Baltiske Filmpris   Susanne Bier (8)

Illustrationer

Under illustrationer henvises til enkelte billeder på Internettet som for eksempel en tegning eller et foto. Samlinger af illustrationer som for eksempel gallerier skal findes under videre links. Billederne er udvalgt efter søgning på Internettet for at supplere og/eller visualisere faktaoplysningerne.

Billeder fra filmen. Elsker dig for evigt.
Nederst på siden er 4 billeder fra forskellige scener i filmen. (Konstateret utilgængelig 2020-05-29)

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Anggun: Elsker dig for evigt [musikoptagelse (cd)]. Tekst & musik af Jesper Winge Leisner et al.
Det originale soundtrack fra filmen på cd. Indhold: Counting down. Open your heart. Little things. Blue sattelite. The end of a story. I'm your mirror. Pray. I wanna hurt you. Naked sleep. bibliotek.dk

Dabelsteen, Per: Alvorlige Bier. - Politiken. - 2002-09-06, Sektion 3, side. 10-11.
Interview med Susanne Bier. bibliotek.dk

Dabelsteen, Per: Ramt af kærlighed - Politiken. - 2001-12-07, Sektion 4, side. 8-9.
Interview med Susanne Bier. bibliotek.dk

Katz, Miriam: Drømmen i virkeligheden. - Berlingske Tidende. - 2000-12-24, Sektion 2, side 3.
Interview med Susanne Bier om succes, om at systematisere sin angst og om at turde insistere på uskylden. bibliotek.dk

Monggaard Christensen, Christian: At tro på det små. - Information. - 2001-12-14, I2, s. 12-13.
Interview med Susanne Bier. bibliotek.dk

Piil, Morten: Besat af menneskelige relationer. - Information. - 2002-08-30, I2, s. 8-9.
Interview med Susanne Bier. bibliotek.dk

Wissing, Lisbeth: Blodet skal banke og hjertet være med. - Samvirke. - Årg. 75, 2002, nr. 4, side 58-62.
Interview med Susanne Bier, Ulf Pilgaard, Sonja Richter, Mads Mikkelsen om hvad kræves der af en god filminstruktør. bibliotek.dk

Anmeldelser

Christensen, Claus - Information. - 2002-09-06. I2, side 7.

Dürr, Morten - Børsen. - 2002-09-06. Side. 46.

Foss, Kim - Fortræffelig skæbnefortælling - Jyllands-Posten. - 2002-09-06. Det sker & kultur, side 3.

Green Jensen, Bo - Weekendavisen. - 2002-09-06. Kultur, side 4.

Iversen, Ebbe - Berlingske Tidende. - 2002-09-06. Sektion 2, side 2.

Larsen, Birgitte - Kristeligt Dagblad. - 2002-09-06. Side 14.

Rou Jensen, Anders - Politiken. - 2002-09-06. Sektion 2, side 6.

Vestergaard, Jesper - Dogmepunktum CinemaZone. Dansk tekst.

Kilder

 1. cmc.: Drengenes dogme-misundelse. - Information. - 2002.10.17. Sektion 1, side 6.
 2. Elsker dig for evigt. Scope Dansk tekst.
  http://www.scope.dk/filmfakta.php?movID=1628
 3. Dogmefilms. Dogme95. Engelsk tekst.
  http://www.tvropa.com/tvropa1.2/film/
  dogme95/dogme-films/dogme-films.htm
 4. Elsker dig for evigt. The Internet Movie Database. Engelsk tekst.
  http://us.imdb.com/Title?0315543
 5. Susanne Bier. Scope. Dansk tekst.
  http://www.scope.dk/filmografi.php?persID=1973
 6. Dabelsteen, Per: Dogmebrødre ude med riven. - Politiken. - 2002-09.11. Kultur, side 4.
 7. Toronto-pris til Susanne Bier. - Jyllands-Posten. - 2002.09.17. Sektion 1, side 6.
 8. Endnu en pris til bier. - Ekstra Bladet. - 2002.11.04. Sektion 1, side 24.

Forbrydelser

Det modsatte af tro er ikke tvivl. Det modsatte af tro er viden
Anette K. Olesen, instruktør

Filmfakta om Forbrydelser

Originaltitel: Forbrydelser (2)
Arbejdstitel: Dogme 34 (3)
Titel på engelsk: In your hands (1)
Produktionsår 2004 (2)
Premieredato 23. januar 2004 (2)
Spilletid 96 minutter (2)
Instruktør Anette K. Olesen (2)
Manuskriptforfatter Kim Fupz Aakeson og Anette K. Olesen (2)
Fotograf Bøje Lomholdt (2)
Klip Molly Malene Stensgaard (2)
Handling Anna er en barnløs fængselspræst og Kate er en indsat forbryder med overnaturlige tilbøjeligheder. Da Anne mod forventning bliver gravid, opdager lægerne at barnet har en kromosomfejl. Nu må Anne pludselig vælge om hun vil lægge sit barns skæbne i guds eller Kates hænder. (2)
Hovedroller Anna (Ann Eleonora Jørgensen).
Kate (Trine Dyrholm).
Henrik (Nicolaj Kopernikus).
Marion (Sonja Richter).
Frank (Lars Ranthe)
Lægen (Henrik Prip)
Carsten (Jens Albinus)
Fængselsinspektøren (Kirsten Olesen)
Åse (Mette Munk Plum)
Lizzie (Benedikte Hansen) (2)
Musik  
Produceret af  Ib Tardini (2)
Produktionsselskab Danmarks Radio og Zentropa (2)

Hvem er Anette K. Olesen?

Annette K. Olesen tog sin afgang fra Den Danske Filmskoles instruktørlinie i 1991 med filmen "10:32 Tirsdag - en kærlighedshistorie". Filmen har modtaget priser ved festivaler i Mexico, Israel, Frankrig og Italien. 

På DR har hun været redaktionsmedlem på ungdomredaktionen og desuden lavet flere fiktions- såvel som dokumentarprodutioner. Olesen har stået for efteruddannelses kurser på Den Danske Filmskole og været konsulent for afgangselever indenfor instruktion og klipning.  

I 1998 fik Olesen et arbejdslegat fra Statens Kunstfond. Hun fik en fornem spillefilmsdebut med familiedramaet "Små ulykker" (2002). Inspireret af engelske Mike Leigh blev filmen skabt i samarbejde et hold skuespillere, der giver et bud på et par figurer. Instruktør og forfatter vælger herefter én figur for hver skuespiller (2).

Hvordan forholder Forbrydelser til Dogme 95?

Annette K. Olesen synes ikke at være beskyldt for nævneværdige overtrædelser af principperne i Dogme 95.

Hvilke priser har Forbrydelser vundet?

Forbrydelser har på nuværende tidspunkt ikke vundet nogen priser.

Illustrationer

Under illustrationer henvises til enkelte billeder på Internettet som for eksempel en tegning eller et foto. Samlinger af illustrationer som for eksempel gallerier skal findes under videre links. Billederne er udvalgt efter søgning på Internettet for at supplere og/eller visualisere faktaoplysningerne.

Cinemazones omtale med link til billeder

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Elsnab, Peter: Trines syv sind. Urban. - 2004-01-23, 1. sektion, side 32. Interview med Trine Dyrholm.

Møller, Hans Jørgen: Inden for murene. Politiken. - 2004-01-21, 2. sektion, side 1. Interview med Anette K. Olesen. bibliotek.dk

Rand, Lizl: Vi tør ikke tro. B.T.. - 2004-01-18, 2 sektion, kun for kvinder, side 6. Interview: Ann Eleonora Jørgensen

Ravn, Dorthe: Virkelighedens præst lagde lejlighed til optagelserne. Berlingske Tidende. - 2004-01-23, 2 sektion, magasin, side 10. Portræt af Mia Lund Rao.

Redwall, Eva Novrup: En historie, der skulle fortælles. - Information. - 2004-01-23, 2. sektion, side 22. Interview med Anette K. Olesen.

Schlüter, Sara: Dogme-søsteren. Ekstra Bladet. - 2004-01-17, 1. sektion, side 28. Interview med Anette K. Olesen.

Sjørvad, Rune Melchior: Hengivelse. - Jyllands-Posten. - 2004-01-25, brunch, side 7. Interview med Annette K. Olesen

Stieper, Dorthe: Forbrydelser mod livet. - Udfordringen. - 2004-01-23. Interview med Annette K. Olesen.

Anmeldelser

Andresen, Erik - Morder-engel med rene hænder - Vejle Amts Folkeblad. - 2004-01-23.

Larsen, Kasper Christoffer - Cinemazone - 2004-01-23.

Foss, Kim - Miraklet i Nyborg - Jyllands-Posten. - 2004-01-23. 1. sektion, side 15.

Iversen, Ebbe - Storslået drama om tvivl og tro - Berlingske Tidende. - 2004-01-23. 2 sektion, magasin, side 10.

Jensen, Bo Green - Dogme #10: Mulige mirakler - Weekendavisen. - 2004-01-23. 2 sektion, kultur, side 4.

Jensen, Jacob Wendt - Fængslende dogme - B.T.. - 2004-01-23. 1. sektion, side 32.

Piil, Morten - Kvinden, der vidste for meget - Information. - 2004-01-23. Side 22

Sauntved, Louise Kidde - Skyld og uskyld - Urban. - 2004-01-23. 1. sektion, side 33.

Skotte, Kim - Mirakelfangen - Politiken. - 2004-01-23. 3. sektion, side 20.

Queitsch, Henrik - Fremragende forbrydelser - Ekstra Bladet. - 2004-01-23. 1. sektion, side 29.

Emnesøgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på 'Dogmefilm'  bibliotek.dk

Kilder

 1. Titles (In your hands). Zentropas hjemmeside - Website. Englsk.
  http://www.zentropa.dk/
 2. Forbrydelser. Filmagasinet Scope, dansk tekst.
  http://www.scope.dk/filmfakta.php?movID=2668
 3. Dogme-films (Forbrydelser) Dogme 95: The Official Dogme 95 - Website. Engelsk.
  http://www.dogme95.dk/menu/menuset.htm