Barsebäck - historisk baggrund

Artikel type
faktalink
bibliotekar Karen Margrethe Stevns, Folketingets Bibliotek, Arkiv og Oplysningstjeneste. 1998
Main image
Flok af rådyr ved Barsebäck ved solnedgang.
Flok af rådyr ved Barsebäck ved solnedgang.
Foto: Sven Halling / Scanpix

Atomkraftværket Barsebäck er placeret i et tætbefolket område kun 20 km fra København.
I 1974 mente den danske miljøstyrelse, at de værst tænkelige følger ved et uheld på Barsebäck-værket ville blive et kortvarigt forbud mod salg af mælkeprodukter. Tre år senere udtalte den svenske energikommission, at den værst tænkelige katastrofe på Barsebäck-værket ville koste 40.000 mennesker livet inden for en afstand af 50 km fra værket.
Barsebäck-værket er et gammelt atomkraftværk. Det er anset for at være meget sikkert, men der er i tidens løb fundet fejl, der søges udbedret - senest i sommeren 1998.