nye danske statsborgere
Nye danske statsborgere ser på Danmarks Riges Grundlov på Statsborgerskabsdagen søndag d. 25. april 2010 på Christiansborg.
Foto: Nikolai Linares / Scanpix 2016

Ytringsfrihed (Faktalink light)

cand.mag. Louise Rosengreen, iBureauet/Dagbladet Information. Maj 2015.
Top image group
nye danske statsborgere
Nye danske statsborgere ser på Danmarks Riges Grundlov på Statsborgerskabsdagen søndag d. 25. april 2010 på Christiansborg.
Foto: Nikolai Linares / Scanpix 2016
Main image
Siden Muhammed-krisen i 2005 har der været meget debat om ytringsfriheden.
Siden Muhammed-krisen i 2005 har der været meget debat om ytringsfriheden.
Foto: POLFOTO

At kunne ytre sig frit om sine tanker er i dag en menneskeret. I gamle dage kunne man blive dræbt, hvis man mente noget andet end kongen eller kirken, men da Danmark i 1849 blev et demokrati og fik sin første Grundlov, blev der indført ytringsfrihed i landet. Man behøver altså ikke længere at være bange for at blive straffet, når man ytrer sig, men siden Muhammed-krisen i 2005 har der været meget debat om, hvad man kan tillade sig at sige, skrive og især tegne, og nogle debattører mener, at man ikke længere kan ytre sig helt frit i Danmark.

 

 

 

Artikel type
faktalinklight

Hvad er ytringsfrihed?

Print-venlig version af dette kapitel - Hvad er ytringsfrihed?
To brødre har stiftet Nationalpartiet der vil skabe et samfund hvor danske værdier som respekt, tolerance og fred er i fokus.
To brødre har stiftet Nationalpartiet der vil skabe et samfund hvor danske værdier som respekt, tolerance og fred er i fokus.
Foto: Linda Kastrup / Scanpix

Ytringsfrihed er retten til at sige, skrive, tegne eller på anden måde udtrykke, hvad man har lyst til. Det er en vigtig ret for borgere i demokratiske lande. Ytringsfriheden betyder nemlig, at folk frit kan diskutere, hvad de mener, og være uenige med hinanden og med magthaverne. De kan kritisere politikere, politiet eller præster uden at blive fyret, sat i fængsel eller dræbt. 

Hvad står der om ytringsfrihed i den danske Grundlov?

Print-venlig version af dette kapitel - Hvad står der om ytringsfrihed i den danske Grundlov?
Grundloven i Folketinget.
Grundloven i Folketinget.

I Grundloven står der i §77: ”Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene.” Det betyder, at alle har ret til at skrive eller sige, hvad de tænker, men at de samtidig skal sørge for, at det ikke bryder med nogle af de andre love, der gælder i Danmark. Ytringsfrihed betyder altså ikke, at man altid kan sige alt til alle.