Danmark

Vikinger (Faktalink light)

Vikingerne er kendt som vilde krigere, selvom de fleste var fredelige bønder. De var også handelsfolk, byggede skibe og fremstillede smykker. De kom fra det område der i dag er Skandinavien. Herfra sejlede de ud på togter. Nogle plyndrede og slog ihjel hvor de kom frem.