Danmark

Vikinger (Faktalink light)

Vikingerne er kendt som vilde krigere, selvom de fleste var fredelige bønder. De var også handelsfolk, byggede skibe og fremstillede smykker. De kom fra det område der i dag er Skandinavien. Herfra sejlede de ud på togter. Nogle plyndrede og slog ihjel hvor de kom frem.

Middelalderen

Middelalderen strakte sig i Danmark fra omkring år 1050 til 1536. Det var en periode med masser af konflikt ­– borgerkrig, kongemord og religiøse konflikter – og udfaldet af disse konflikter fik stor indflydelse på eftertiden og har også betydning for den tid, vi lever i nu.