Hvad står der om ytringsfrihed i den danske Grundlov?

Main image kapitel
Grundloven i Folketinget.
Grundloven i Folketinget.

I Grundloven står der i §77: ”Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene.” Det betyder, at alle har ret til at skrive eller sige, hvad de tænker, men at de samtidig skal sørge for, at det ikke bryder med nogle af de andre love, der gælder i Danmark. Ytringsfrihed betyder altså ikke, at man altid kan sige alt til alle.