Mærsk

Artikel type
faktalink
cand.mag. Karina Søby Madsen, iBureauet/Dagbladet Information. Opdateret af stud.mag. Michelle Mølgaard Andersen. 2012
Main image
Èt af verdens største containerskibe, Albert Mærsk.
Èt af verdens største containerskibe, Albert Mærsk.
Foto: Christian Ringbæk

A.P. Møller – Mærsk er Danmarks største erhvervsvirksomhed med aktiviteter i op imod 130 lande. Fra hovedkontoret på Esplanaden i København styres det verdensomspændende konsortium, der primært opererer inden for områder som transport, olie og naturgas samt dagligvarer. I 2011 havde koncernen en samlet nettoomsætning på 322,5 milliarder kroner og et årsresultat på 18 milliarder kroner. Virksomhedens logo, en syvtakket hvid stjerne på blå baggrund, er kendt over hele verden, og i Danmark er også koncernens mangeårige leder, Mærsk Mc-Kinney Møller, et velkendt ansigt. Da han døde 98 år gammel i foråret 2012, efterlod han sig en koncern, der er omgærdet af beundring, men også udsættes for kritik på grund af dens engagementer og forretningsmetoder.