Udbredelse og behandling af salmonella

Hvor udbredt er salmonella i Danmark?

Salmonella har i flere år været meget sjældent i æg og kyllingekød produceret i Danmark, og antallet af infektioner er faldet meget i forhold til niveauet omkring årtusindskiftet. Tidligere var æg og fjerkræ hyppige smittekilder til salmonella, og myndighederne anbefalede dengang, at man brugte pasteuriserede æg i mad, der ikke skulle opvarmes til 75 grader. I dag er salmonella dog blevet udryddet i de såkaldte kommercielle kyllingeflokke – det vil sige de kyllingeflokke, hvorfra der produceres kød til salg i butikkerne. I dag er danske æg også sikre i rå form, og det anbefales ikke længere at anvende pasteuriserede æg. Svinekød er i dag den almindeligste kilde til salmonella i Danmark. Det fremgår af Fødevarestyrelsens opslag om salmonella og æg (se kilder).

Ifølge Statens Serum Instituts opslag om salmonellainfektion (se kilder) opstår flere og flere af salmonellainfektionerne, når danskerne er ude at rejse. Mange importerede kødprodukter kan også være forurenede med salmonella, fordi de måske ikke er underlagt helt så omfattende fødevarekontrol som herhjemme.

Hvorfor bliver flest smittet med salmonella fra svinekød?

Ligesom andre dyr kan svin blive smittet med salmonella, og når de bliver slagtet, er der en risiko for, at kødet kan blive forurenet med salmonella, hvorved smitten kan overføres til mennesker, der spiser kødet.

Når svinekød i dag er den almindeligste kilde til salmonella i Danmark, skyldes det ikke, at flere bliver smittede med salmonella fra svinekød end tidligere, men snarere at de øvrige smittekilder til salmonella – som æg og fjerkræ – stort set er forsvundet gennem årene. Faktisk er antallet af salmonellasyge på grund af svinekød faldet gennem årene. Siden år 2000 har antallet ligget på 100-200 om året. I midten af 1990erne blev 700-800 danskere årligt syge af salmonella fra svinekød. Det fremgår af Fødevarestyrelsens opslag om salmonella og svin (se kilder).

Hvor mange smittes med salmonella om året i Danmark?

Antallet af personer, der bliver smittet med salmonella i Danmark, har ligget på et nogenlunde stabilt niveau i nogle år, og langt færre bliver smittet i dag end for 30 år siden.

I 2018 blev der registreret 1.168 tilfælde af personer, der blev smittet med salmonella, hvilket er cirka det samme som året før, hvor der var 1.067 tilfælde. Tallene fremgår af rapporten “Annual Report on Zoonoses in Denmark 2018” (se kilder). Det er en årlig rapport over forekomsten af fødevarebårne sygdomme, som DTU Fødevareinstituttet udarbejder i samarbejde med Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen.

Af rapporten fremgår det, at der blev registreret i alt 19 såkaldte udbrud med salmonella i løbet af 2018. Et udbrud er defineret ved, at to eller flere personer bliver syge efter at have spist mad fra den samme fødevarekilde. I rapporten står der, at ni ud af de 19 udbrud fandt sted i udlandet, hvilket er det højest registrerede tal nogensinde. Et af de landsdækkende udbrud herhjemme i 2018 gjorde 49 mennesker syge, efter at de formodentligt havde spist medisterpølse lavet af kød fra et eller flere svin, der var inficeret med salmonella.

Hvem smittes med salmonella?

Alle kan blive smittet med salmonella. Især børn i alderen 0-9 år fylder dog meget i statistikken over smittede. Det skyldes blandt andet, at børn er mere tilbøjelige end voksne til at putte ting i munden fra jorden, og at de nok også oftere glemmer at vaske hænder.

Flest personer bliver smittet med salmonella i sommerhalvåret, især i august, hvilket formodentligt hænger sammen med bl.a. grillsæsonen, hvor nogle kommer til at slække på køkkenhygiejnen eller ikke får stegt grillkødet så godt igennem, at eventuelle salmonellabakterier slås ihjel.

 

Video fra Fødevarestyrelsen om gode grillvaner og salmonella.

Hvor udbredt er salmonella i resten af verden?

Risikoen for at blive smittet med salmonella er formentlig lav i Danmark sammenlignet med andre lande, men der er forskellige måder at opgøre antallet af smittede på, så det er svært at sammenligne direkte.

Ifølge en rapport fra 2014 var risikoen for at blive smittet med salmonella ti gange højere i Syd- og Østeuropa end i Norden. I 2014 afprøvede forskere fra Statens Serum Institut en ny metode til at undersøge for salmonella i 13 europæiske lande. Det fremgår af artiklen “Ny metode til at vurdere smittetrykket fra salmonella” (se kilder). Forskerne undersøgte via blodprøver et udsnit af hvert lands befolkning for, om de havde udviklet antistoffer over for salmonella. Antistoffer dannes i kroppen, når man har været syg med en virus eller en infektion. Antistofferne sikrer, at kroppen genkender virussen eller infektionen og er en måde at beskytte kroppen mod at blive syg igen. Her fandt man ud af, at langt færre personer i Norden havde dannet antistoffer mod salmonella sammenlignet med indbyggere i en række lande i Syd- og Østeuropa. Det tydede på, at salmonella var hyppigere forekommende i disse lande end i Norden. Forskerne mener, at det bl.a. hænger sammen med, at der i Norden er tradition for salmonellakontrol.

En anden måde at sammenligne forekomsten af salmonella på tværs af lande er ved at se på, hvor mange mennesker ud af 100.000, der bliver smittet med salmonella om året. Men disse tal kan være usikre, fordi de enkelte lande kan have forskellige måder at registrere smittetilfælde på. Derudover er det kun være personer, som bliver testet for salmonella, der bliver registreret.
I USA i 2015 var der 16,1 infektioner per 100.000 indbyggere. Det fremgår af America’s Health Rankings (se kilder). Til sammenligning var der i Danmark i 2015 16,2 infektioner per 100.000 indbyggere. Det fremgår af artiklen “Foodborne salmonella infections in Denmark reach a historic low” (se kilder).

Hvordan behandles salmonella?

De fleste mennesker, der blive syge med salmonella, har ikke brug for lægebehandling. Alle har dog brug for hvile og rigeligt med væske for at forebygge dehydrering som følge af diarré og opkastninger. Hvis man får væskemangel, kan det i sidste ende betyde, at man må indlægges på hospitalet for at få tilført væske via et drop i blodårerne.

I de fleste tilfælde går infektionen over af sig selv efter 4-7 dage. Ved alvorlige mavekramper, blod i afføringen eller temperatur over 38,9 grader skal man dog være ekstra opmærksom.

I de tilfælde, hvor bakterien har spredt sig uden for tarmen, eller når personer fra ‘sårbare grupper’ bliver smittet med salmonella, vil man give antibiotikabehandling. Sårbare grupper kan være nyfødte, personer med svækket immunsystem og ældre syge.

Hvor farlig er salmonella?

Som regel går en infektion med salmonella over af sig selv. Hos nogle få procent spreder bakterierne sig fra tarmkanalen til blodbanen og kan forårsage blodforgiftning, hvilket er meget alvorligt. Salmonella kan være farlig for små børn og ældre på grund af den dehydrering, som infektionen kan medføre.

Få personer vil få såkaldte senfølger af infektionen, altså bivirkninger, som kommer efter, at infektionen er overstået. For salmonella kan det være ledsmerter, knuderosen og formentlig irriteret tyktarm.