Definition på og udbredelse af sociale medier

Main image kapitel
Foto: Karen Bleier /Scanpix

Hvad er sociale medier?

Sociale medier er medier for social interaktion online. Det er onlinetjenester, som brugerne anvender til at dele indhold, profiler, meninger, oplevelser, billeder, artikler, videoer med mere. Disse onlinetjenester inkluderer blandt andet blogs, message boards, podcasts, micro blogs, lifestreams, bookmarks, networks, communities og wikis. De sociale medier muliggør direkte online interaktion mellem mennesker på tværs af grænser og danner forum for nye netværk om fælles interesser.

Hvilke sociale medier bruger unge mest?

Facebook er fortsat det mest populære sociale medie generelt og også blandt unge. Blandt de 12-24-årige er interessen for Facebook faldet markant de seneste år. Mens 81 procent af de 12-24-årige i 2017 var forbi Facebook dagligt, var bare 73 procent det i 2018. Det skyldes i høj grad, at de unge i stedet er søgt over på andre sociale medier som Snapchat, Instagram, Youtube og mediet TikTok. TikTok var i 2019 det hurtigst voksende sociale medie i verden og særligt populært blandt børn og unge. Til at starte med var TikTok et medie, hvor man delte hjemmelavede karaoke-videoer på op til 15 sekunder. TikTok universet er bygget op om musik. Derfor har musikere og popstjerner taget mediet til sig og givet det endnu mere medvind, forklarer Nathalie Larsen digital chef og social mediestrateg hos marketingsbureauet Lead Agency i artiklen ”Socialt medie stormer frem, fordi mor og far ikke kender det”. En anden del af forklaringen på TikToks succes er netop, at det primært henvender sig til børn og unge, og at de føler, at de har det for sig selv, kan man læse i artiklen (se kilder).

Hvor meget bruger unge de sociale medier?

Ifølge DR’s medierapport ”Medieudviklingen 2018” (se kilder) foregår:

· 21 procent af de unge mellem 15-29 års medieforbrug på de sociale medier

· 11 procent på tv,

· 28 procent på streaming,

· 12 procent på radio,

· 13 procent på streaming af radio og musik,

· 3 procent på at læse nyheder på nettet, 10 procent på spil og bare 2 procent i trykte medier.

De sociale medier har i meget høj grad overtaget SMS’ernes og telefonsamtalens funktion og er blevet de unges primære kontaktkanal, fremgår det af fokusgruppeundersøgelsen ”Unges private og offentlige liv på sociale medier” foretaget af Tænketanken Digitale Unge i 2013 (se kilder). Herudover bruger de unge Facebook til at holde sig opdateret om venner, fester og sport og til at danne sig et førstehåndsindtryk af personer, de endnu ikke har mødt ansigt til ansigt, samt til at hjælpe andre og selv få hjælp for eksempel lektier. Flere af de adspurgte i undersøgelsen nævner, at de bruger Facebook som en slags social søgemaskine, ligesom de bruger Google. Herudover er det almindeligt at bruge de sociale medier som kanal for underholdning. Som en 17-årig pige beskriver det i DR’s rapport om Medieudviklingen 2018: ”Det er godt tidsfordriv. Når man ikke lige har noget at lave, så kan man lige skrive med dem, som er langt væk.” Fra morgen til aften bruger de unge de sociale medier til at søge underholdning og undgå kedsomhed og pleje deres relationer, viser DR’s rapport, som har kortlagt de unges mediedøgn. De sociale medier er også platform for de unges nyhedsforbrug. 63 procent af de unge mellem 15-24 år får dagligt deres nyheder fra de sociale medier, de følger, viser rapporten (se kilder).

Hvordan bruger unge de sociale medier?

De sociale medier har i meget høj grad overtaget SMS’ernes og telefonsamtalens funktion og er blevet de unges primære kontaktkanal, fremgår det af en fokusgruppeundersøgelse foretaget af Tænketanken Digitale Unge (se kilder). Herudover bruger de unge Facebook til at holde sig opdateret om venner, fester og sport og til at danne sig et førstehåndsindtryk af personer, de endnu ikke har mødt ansigt til ansigt, samt til at hjælpe andre og selv få hjælp f.eks. til lektier. Flere af de adspurgte i undersøgelsen nævner, at de bruger Facebook som en slags social søgemaskine, ligesom de bruger Google. Herudover er det almindeligt at bruge de sociale medier som kanal for underholdning. Som en 17-årig pige beskriver det: ”Det er godt tidsfordriv. Når man ikke lige har noget at lave, så kan man lige skrive med dem, som er langt væk.”

Hvad betyder sociale medier for unges identitet?

De unge er selv ganske opmærksomme på, at sociale medier har afgørende betydning for deres identitet. De opfatter deres profiler på de sociale medier som et væsentligt redskab til at skabe et billede online af den person, de ønsker at være udadtil.

Som en af de unge siger i fokusgruppeundersøgelsen "Unges private og offentlige liv på sociale medier" (se kilder): ”Det er jo lidt ligesom om, at man har investeret så meget tid i det og så meget fokus på, at sådan her fremstår du. Og det her er dine venner. Så det er nærmest et projekt. Det er en del af en”.

Hvad betyder sociale medier for unges venskaber og nære relationer?

Flere undersøgelser viser, at unge i høj grad bruger sociale medier til at kommunikere alene for kommunikationens skyld, for eksempel med beskeder a la ”laver du?” (Kort social mediesprog for ’Hvad laver du?’ (red.)) Beskeder som denne skaber en følelse af konstant tilstedeværelse i hinandens liv og vedligeholder venskaber per ren automatik. Kommunikationen er vigtigere end indholdet, og de unge oplever en følelse af at være sammen, selv om de sidder alene på hvert deres værelse. ”Det sker, at de unge går tilbage i deres profiler og gæstebøger og genkalder sig følelsen af at være sammen med vennerne. De sociale medier danner rammen for sociale rum, som spiller en afgørende rolle for de unges etablering og vedligeholdelse af venskaber,” forklarer Malene Charlotte Larsen i ph.d.-afhandlingen "Unge og online sociale netværk" (se kilder).

De unge skelner ikke mellem online og offline i forhold til sociale relationer, og det er Ikke ualmindeligt at have såkaldt gode eller bedste venner, som man ikke har mødt i virkeligheden. I afhandlingen påpeger nogle af de unge det endda som en fordel, hvad fortrolighed angår, at et venskab alene eksisterer online. At vennen ikke er en del af offline-livet giver mulighed for mere fortrolige samtaler og diskussioner af det offline-liv, som denne ven netop ikke er en del af.

 

“Ny status". En kortfilm om, hvordan de sociale medier kan tage opmærksomheden fra den virkelige verden. Maj-Britt La Cour (instr.), The Current, 2014.