Definition på og udbredelse af sociale medier

Main image kapitel
Foto: Karen Bleier /Scanpix

Hvad er sociale medier?

Sociale medier er medier, der bruges til social interaktion online. Det er onlinetjenester, som brugerne anvender til at dele indhold, profiler, meninger, oplevelser, billeder, artikler, videoer med mere. Disse onlinetjenester inkluderer blandt andet blogs, message boards, podcasts, micro blogs, lifestreams, bookmarks, networks, communities og wikis. De sociale medier muliggør direkte online interaktion mellem mennesker på tværs af grænser og danner forum for nye netværk om fælles interesser.

Hvor meget bruger unge de sociale medier?

Så godt som alle – 99 procent af de unge mellem 12 og 18 år – har en profil på mindst ét socialt medie. Jo yngre, des større er andelen med en profil, fremgår det af rapporten Mediernes udvikling i Danmark 2021, udgivet af Kulturministeriet (se kilder). I delrapporten Internetbrug og sociale medier 2021 (se kilder) kan man læse, at Snapchat, TikTok og YouTube er de mest populære sociale medier blandt børn og unge. 49 procent af danskerne, der har en profil på TikTok, er mellem 12 og 18 år, og yderligere 40 procent er 19-34 år. Kun ni procent af danskerne med en profil på Facebook er 12-18 år. Det er på YouTube og TikTok, at børn og unge bruger mest tid. De 12-18-årige bruger 80 minutter om dagen på YouTube og 46 minutter på TikTok. 43 minutter på Snapchat og 13 minutter på WhatsApp (se kilder).

De sociale medier har i meget høj grad overtaget SMS’ernes og telefonsamtalens funktion og er blevet de unges primære kontaktkanal. Herudover bruger de unge Facebook til at holde sig opdateret om venner, fester og sport og til at danne sig et førstehåndsindtryk af personer, de endnu ikke har mødt ansigt til ansigt, samt til at hjælpe andre og selv få hjælp med for eksempel lektier. Flere af de adspurgte i undersøgelsen nævner, at de bruger Facebook som en slags social søgemaskine, ligesom de bruger Google. Herudover er det almindeligt at bruge de sociale medier som kanal for underholdning, fremgår det af fokusgruppeundersøgelsen Unges private og offentlige liv på sociale medier foretaget af tænketanken Digitale Unge i 2013 (se kilder).

TikTok var i 2019 det hurtigst voksende sociale medie i verden og særligt populært blandt børn og unge. Til at starte med var TikTok et medie, hvor man delte hjemmelavede karaoke-videoer på op til 15 sekunder. TikTok universet er bygget op om musik. Derfor har musikere og popstjerner taget mediet til sig og givet det endnu mere medvind, forklarer Nathalie Larsen, digital chef og social mediestrateg hos marketingsbureauet Lead Agency, i artiklen “Socialt medie stormer frem, fordi mor og far ikke kender det”. En anden del af forklaringen på TikToks succes er netop, at det primært henvender sig til børn og unge, og at de føler, at de har det for sig selv, kan man læse i artiklen (se kilder).

Hvad betyder sociale medier for unges venskaber, familieliv?

Skolebørnsundersøgelsen fra 2018 (se kilder) viser, at andelen af børn og unge, der hyppigt er sammen med deres venner fysisk, har været faldende over en årrække, fordi de unge i stedet mødes online. Undersøgelsen viser, at 6-27 procent bruger sociale medier mindst fire timer om dagen. Den viser også, at pigerne i 13-15-årsalderen er de flittigste brugere, og at skolebørn fra den laveste socialgruppe har det største forbrug af sociale medier. Skolebørnsundersøgelsen viser desuden, at 21-29 procent oplyser, at de jævnligt har oplevet, at de hele tiden tænker på, hvornår de næste gang kan komme på sociale medier – piger lidt oftere end drenge. 9-19 procent føler sig ofte utilpasse, fordi de ikke kan komme til at bruge sociale medier. 17-40 procent har forgæves forsøgt at skære ned på deres forbrug af sociale medier. Ti procent har jævnligt undgået andre aktiviteter, for eksempel fritidsinteresser og sport, fordi de ville på sociale medier, eller haft konflikter med deres forældre og søskende på grund af deres forbrug af sociale medier og har oplevet at lyve om deres forbrug. 24-42 procent anvender ofte sociale medier for at glemme negative følelser – piger næsten dobbelt så ofte som drenge. Det kan man læse i rapporten Børn og unges trivsel og brug af sociale medier – to analysenotater udgivet af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (se kilder)

Hvad betyder sociale medier for unges identitet?

De unge er selv ganske opmærksomme på, at sociale medier har afgørende betydning for deres identitet. De opfatter deres profiler på de sociale medier som et væsentligt redskab til at skabe et billede online af den person, de ønsker at være udadtil.

Som en af de unge siger i fokusgruppeundersøgelsen Unges private og offentlige liv på sociale medier (se kilder): “Det er jo lidt ligesom om, at man har investeret så meget tid i det og så meget fokus på, at sådan her fremstår du. Og det her er dine venner. Så det er nærmest et projekt. Det er en del af en.”

Hvad betyder sociale medier for unges venskaber og nære relationer?

Flere undersøgelser viser, at unge i høj grad bruger sociale medier til at kommunikere alene for kommunikationens skyld, for eksempel med beskeder a la ‘laver du?’ (kort social media-sprog for ‘Hvad laver du?’ (red.)). Beskeder som denne skaber en følelse af konstant tilstedeværelse i hinandens liv og vedligeholder venskaber per ren automatik. Kommunikationen er vigtigere end indholdet, og de unge oplever en følelse af at være sammen, selv om de sidder alene på hvert deres værelse. “Det sker, at de unge går tilbage i deres profiler og gæstebøger og genkalder sig følelsen af at være sammen med vennerne. De sociale medier danner rammen for sociale rum, som spiller en afgørende rolle for de unges etablering og vedligeholdelse af venskaber,” forklarer Malene Charlotte Larsen i ph.d.-afhandlingen Unge og online sociale netværk (se kilder).

De unge skelner ikke mellem online og offline i forhold til sociale relationer, og det er ikke ualmindeligt at have såkaldt gode eller bedste venner, som man ikke har mødt i virkeligheden. I afhandlingen påpeger nogle af de unge det endda som en fordel, hvad fortrolighed angår, at et venskab alene eksisterer online. At vennen ikke er en del af offline-livet giver mulighed for mere fortrolige samtaler og diskussioner af det offline-liv, som denne ven netop ikke er en del af.