Definition på og udbredelse af sociale medier

Main image kapitel
Facebook er et website, der fungerer som socialt netværk, og er det mest besøgte med 250 millioner unikke besøgenede i 2010.
Facebook er et website, der fungerer som socialt netværk, og er det mest besøgte med 250 millioner unikke besøgenede i 2010.
Foto: Karen Bleier /Scanpix

Hvad er sociale medier?

Sociale medier er medier for social interaktion online. Det er onlinetjenester, som brugerne anvender til at dele indhold, profiler, meninger, oplevelser, billeder, artikler, videoer med mere. Disse onlinetjenester inkluderer bl.a. blogs, message boards, podcasts, micro blogs, lifestreams, bookmarks, networks, communities og wikis. De sociale medier muliggør direkte online interaktion mellem mennesker på tværs af grænser og danner forum for nye netværk om fælles interesser.

Hvilke sociale medier bruger unge mest?

Facebook er fortsat det mest populære sociale medie generelt og også blandt unge. Ifølge DR’s medierapport ”Medieudviklingen 2014” (se kilder) har Facebook 3,5 millioner månedlige brugere. Rapporten beskriver, hvordan der blandt danskere under 30 år har været en svag tilbagegang i den daglige brug af Facebook, fordi de unge også har kastet sig ud i at bruge Snapchat og Instagram. Halvdelen af de 12-19-årige og godt en fjerdedel af de 20-29-årige bruger Snapchat dagligt. Instagram har også en overvægt af 12-29-årige med 770.000 månedlige brugere. Youtube har også et godt tag i de unge og i børnene. 17 % af de 3-6-årige og 38 % af de 7-12-årige er på Youtube dagligt eller næsten dagligt.

Hvor meget bruger unge de sociale medier?

I en fokusgruppeundersøgelsen "Unges private og offentlige liv på sociale medier" foretaget af Tænketanken Digitale Unge (se kilder) beskriver de adspurgte unge Facebook som platform for al deres kommunikation med venner, for information om sociale aktiviteter, fritidsaktiviteter og skole. De unge forventer, at de kan få fat i hinanden via Facebook. Som en 17-årig pige fra København beskriver det i undersøgelsen: ”Det forventes lidt, at alle bare har Facebook. At man kan kommunikere med alle der.”

Undersøgelsen viste, at mange unge er tilgængelige på Facebook hele døgnet, undtagen når de sover. De logger ikke ind og ud, men er på i kortvarige intervaller mange gange i løbet af døgnet.

Hvordan bruger unge de sociale medier?

De sociale medier har i meget høj grad overtaget SMS’ernes og telefonsamtalens funktion og er blevet de unges primære kontaktkanal, fremgår det af en fokusgruppeundersøgelse foretaget af Tænketanken Digitale Unge (se kilder). Herudover bruger de unge Facebook til at holde sig opdateret om venner, fester og sport og til at danne sig et førstehåndsindtryk af personer, de endnu ikke har mødt ansigt til ansigt, samt til at hjælpe andre og selv få hjælp f.eks. til lektier. Flere af de adspurgte i undersøgelsen nævner, at de bruger Facebook som en slags social søgemaskine, ligesom de bruger Google. Herudover er det almindeligt at bruge de sociale medier som kanal for underholdning. Som en 17-årig pige beskriver det: ”Det er godt tidsfordriv. Når man ikke lige har noget at lave, så kan man lige skrive med dem, som er langt væk.”

Hvad betyder sociale medier for unges identitet?

De unge er selv ganske opmærksomme på, at sociale medier har afgørende betydning for deres identitet. De opfatter deres profiler på de sociale medier som et væsentligt redskab til at skabe et billede online af den person, de ønsker at være udadtil.

Som en af de unge siger i fokusgruppeundersøgelsen "Unges private og offentlige liv på sociale medier" (se kilder): ”Det er jo lidt ligesom om, at man har investeret så meget tid i det og så meget fokus på, at sådan her fremstår du. Og det her er dine venner. Så det er nærmest et projekt. Det er en del af en”.

Hvad betyder sociale medier for unges venskaber og nære relationer?

Flere undersøgelser viser, at unge i høj grad bruger sociale medier til at kommunikere alene for kommunikationens skyld, f.eks. med beskeder a la ”laver du?” (Kort social mediesprog for ’Hvad laver du?’ (red.)) Beskeder som denne skaber en følelse af konstant tilstedeværelse i hinandens liv og vedligeholder venskaber per ren automatik. Kommunikationen er vigtigere end indholdet, og de unge oplever en følelse af at være sammen, selv om de sidder alene på hvert deres værelse. ”Det sker, at de unge går tilbage i deres profiler og gæstebøger og genkalder sig følelsen af at være sammen med vennerne. De sociale medier danner rammen for sociale rum, som spiller en afgørende rolle for de unges etablering og vedligeholdelse af venskaber,” forklarer Malene Charlotte Larsen i ph.d.-afhandlingen "Unge og online sociale netværk" (se kilder).

De unge skelner ikke mellem online og offline i forhold til sociale relationer, og det er Ikke ualmindeligt at have såkaldt gode eller bedste venner, som man ikke har mødt i virkeligheden. I afhandlingen påpeger nogle af de unge det endda som en fordel, hvad fortrolighed angår, at et venskab alene eksisterer online. At vennen ikke er en del af offline-livet giver mulighed for mere fortrolige samtaler og diskussioner af det offline-liv, som denne ven netop ikke er en del af.