Tortur

Artikel type
faktalink
journalist Malene Fenger-Grøndahl, iBureauet/Dagbladet Information. Opdateret af stud.mag. Maria Høher-Larsen og journalist Lasse Wamsler. Januar 2015
Main image
Aktivister fra Amnesty International bærer øjenbind med sloganet ’Do not look away – stop torure’ foran katedralen i Berlin. Den 25. juni 2014.06.26.
Aktivister fra Amnesty International bærer øjenbind med sloganet ’Do not look away – stop torure’ foran katedralen i Berlin. Den 25. juni 2014.06.26.
Foto: Hannibal Hanschke / Scanpix

Slag mod fodsålerne, forbrændinger, isolation, seksuelle ydmygelser og fratagelse af føde og søvn. Det er blot nogle af de voldsomme overgreb, som torturofre dagligt udsættes for på politistationer, i fængsler og fangelejre verden over. Ud over de fysiske skader må ofrene ofte leve resten af deres liv med alvorligere ar på sjælen.

I kampen mod tortur har et stort antal lande underskrevet de internationale konventioner, der forbyder den menneskerettighedskrænkende praksis. Alligevel finder tortur stadig sted i op mod halvdelen af verdens lande. Ifølge Amnesty International er brugen af tortur endda stigende globalt, mens kun få torturudøvere bliver straffet. Torturen finder især sted i diktaturstater i Mellemøsten, Asien, Afrika og Latinamerika, men forekommer også i vestlige demokratier. Ikke mindst i forbindelse med den såkaldte krig mod terror har USA anvendt brutale og kontroversielle metoder i håndteringen af mistænkte.

 

Tortur