Introduktion til naturkatastrofer

Hvad er en naturkatastrofe?

Traditionelt set betegnes en naturkatastrofe som en katastrofe, der forårsages af noget naturligt, og som altså ikke er påvirket af mennesker. Naturkatastroferne kan opdeles i følgende kategorier:

 • Klimatiske naturkatastrofer har med klimaet at gøre, det vil sige med vind og vejr. Det drejer sig derfor blandt andet om fænomener som haglstorme, snestorme, hedebølger, tornadoer og orkaner, men også brande forårsaget af hedebølger falder ind under denne kategori.
   
 • Geologiske naturkatastrofer omfatter katastrofer, der tager sin begyndelse ved eller under jordoverfladen, som for eksempel vulkanudbrud, jordskælv og laviner.
   
 • Hydrologiske naturkatastrofer indbefatter fænomener, som involverer store mængder vand. Af eksempler kan nævnes oversvømmelser, flodbølger og malstrømme.

Hvor forekommer naturkatastrofer?

Naturkatastrofer kan opstå over hele kloden, men nogle steder er mere udsatte end andre. Eksempelvis er forekomsten af jordskælv og vulkanudbrud afhængige af lag i jorden. Nogle naturkatastrofer, som for eksempel monsunregn langs ækvators tropiske bælte, kommer igen år efter år. Danmark betragtes som et land uden for farezonen, hvad naturkatastrofer angår. Her forekommer kun mindre jordskælv og skypumper. Orkaner kan dog også forekomme i Danmark, og de medfører ofte oversvømmelser.

Hvem rammes af naturkatastrofer?

Naturkatastrofer forekommer over hele kloden, men de rammer hårdest i verdens fattige lande. Det er kun 11 procent af de, der rammes af naturkatastrofer, som lever i fattige lande. Til gengæld er over halvdelen af de dødstal, der registreres som følge af naturkatastrofer, netop i de fattige lande. Ifølge undersøgelsen “Reducing Disaster Risk. A challenge for development” (se kilder) foretaget af FN’s udviklingsprogram UNDP i perioden 1980 til 2000 er følgende fem lande de langt mest udsatte:

 • Nordkorea: 606 døde for hver en million mennesker
 • Mozambique: 328 døde for hver en million mennesker
 • Armenien: 324 døde for hver en million mennesker
 • Sudan 275 døde for hver en million mennesker
 • Etiopien 237 døde for hver en million mennesker