Intelligent design

Artikel type
faktalink
journalist Karina Søby Madsen, iBureauet/Dagbladet Information. 2007
Main image
Intelligent toilet i Japan skabt af Gilles Campion. Tokyo, 2010.
Intelligent toilet i Japan skabt af Gilles Campion. Tokyo, 2010.
Foto: Kazuhiro Nogi / Scanpix

Siden starten af 1990’erne har den amerikanske intelligent design-bevægelse forsøgt at udfordre darwinismen som den eneste videnskabelige forklaringsmodel. Bevægelsen accepterer, at Darwins udviklingslære og selektionsteori kan bruges på mikroplan, men den mener ikke, at det er tilstrækkeligt i det store billede. Tilhængerne af intelligent design mener der må være en intelligent designer eller kraft, der har skabt universet og jordens liv. Derfor forsøger bevægelsen at få intelligent design indført som pensum i biologitimerne i de amerikanske skoler på lige linje med darwinismen.

Selvom intelligent design (ID) hovedsageligt er et amerikansk fænomen, så er det også trukket over Atlanten til Europa, hvor enkelte argumenterer for, at ID bør skrives på skoleskemaet. Den danske undervisningsminister og EU har dog afvist at der skal undervises i ID i biologitimerne.