Intelligent designs historie

Hvornår opstod ideen om en designet natur?

Forestillinger om, at naturen er designet af en overnaturlig kraft, er et gammelt filosofisk princip. De første kendte argumenter for, at der står en designer bag Universet, stammer fra græsk filosofi. I Platons værk “Timaeus” fra det 4. århundrede før Kristi fødsel skrev Platon, at en sekundær kraft med overvældende intelligens og kreativitet måtte stå bag Kosmos. Også Aristoteles, som levede i det 3. århundrede før Kristi fødsel, udviklede tilsvarende ideer. Han fremhævede i sin metafysik skaberen af Kosmos som den ‘ubevægelige-bevæger’.

I tråd hermed skriver Thomas Aquinas i det 13. århundrede en liste over forskellige argumenter for Guds eksistens i værket “Summa Theologiae”. Her lister han designet på femtepladsen. I 1802 udgiver William Paley værket “Natural Theology”, hvor han benytter det såkaldte ‘watchmaker’-argument (altså urmagerargumentet). Som betegnelsen antyder, består argumentet af en sammenligning mellem nogle naturlige fænomener og et ur. Argumentet har to strenge og lyder som følger:

  • De komplekse indre virkninger i et ur forudsætter en intelligent designer.
  • Ligesom et ur behøver også kompleksiteten af X (forstået som et bestemt organ eller en bestemt organisme, strukturen af et solsystem, livet, selve universet) en designer.

I virkeligheden kan man ikke kalde ovenstående for et argument, men i stedet er det en analogi, en form for retorisk opfindelse. 

Hvornår opstod ID-ideen i USA?

I forhold til den flere tusind år lange filosofiske tradition er det nye aspekt ved intelligent design-teorien, at designargumentet nu bliver fremstillet som en videnskabelig opdagelse og metode. I 1984 udgav kreationisten Charles Thaxton bogen “The Mystery of Life’s Origin”, hvori der argumenteres for, at de beskeder, som overføres fra DNA til cellerne viser en særegen kompleksitet, som må være specificeret af en intelligent agent. Ved konferencen 'Jesus Christ: God and Man' i Dallas, Texas i november 1986 udtalte Thaxton, at hans argumentation er en forfinelse af William Paleys urmagerargument. Thaxtons indlæg hed “DNA, Design and the Origin of Life” (se kilder). To år senere, ved en konference i Tacoma, Washington, refererede Thaxton til en teori om, at tilstedeværelsen af DNA i levende celler er et bevis på en intelligent designer. Ifølge artiklen “Neo-Creo” (se kilder) var det her, betegnelsen intelligent design opstod. 

Hvornår blev intelligent design-bevægelsen grundlagt?

Man kan altså sige, at intelligent design-bevægelsen udsprang af kreationismen i 1980’erne, men selve bevægelsen fik først for alvor fodfæste omkring 1992. Ifølge artiklen “The Wedge Breaking the Modernist Monopoly on Science” (se kilder) indledtes ‘the wedge strategy’ i 1992.

Juraprofessor Phillip E. Johnson, som i 1991 udgav bogen “Darwin on Trial”, skriver i førnævnte artikel, at “Bevægelsen, vi nu kalder the wedge havde sin offentlige debut ved en konference for videnskabsfolk og filosoffer afholdt på Southern Methodist University i marts 1992, som fulgte efter offentliggørelsen af min bog “Darwin on Trial” (1991). Konferencen bragte flere nøglefigurer sammen, især molekylærbiologen Michael Behe, teolog Stephen Meyer, matematiker og teolog William Dembski og mig selv.”

Bevægelsens strategi, som den fremhæves af Johnson, er at erstatte materialistisk videnskab med teistisk videnskab, herunder at gøre intelligent design til det dominerende perspektiv indenfor videnskab. Strategien er i vid udstrækning gengivet i the Center for Science and Cultures mission. CSC er ID-bevægelsens hovedkvarter, og det blev grundlagt i 1996.

Ifølge the Center for Inquirys rapport “Understanding the Intelligent Design Creationist Movement: It’s True Nature and Goals” (se kilder) er hovedkvarteret en del af kreationisternes konservative tænketank Discovery Institute (DI). 

Hvilken rolle spiller ID i de amerikanske skoler?

I 1987 afgjorde en kendelse i USA’s højesteret, ifølge bogen “Martinus, Darwin og intelligent design” (se kilder), at kreationisme i juridisk forstand er at betegne som en religion, hvorfor offentligt finansierede amerikanske skoler ikke må bruge synspunktet i deres biologiundervisning. Med udgangspunkt i den afgørelse begyndte støtterne bag intelligent design at anføre, at deres teori netop baserer sig på videnskabelig forskning i modsætning til kreationismen, og de har siden arbejdet på at indføre ID i de amerikanske skoler.

I 1989 udkom den første lærebog om intelligent design under titlen “Of Pandas and People. The Central Question of Biological Origins”, udgivet af the Foundation for Thought and Ethics (FTE) - en nonprofit organisation, der har hovedsæde i Richardson, Texas, og som publicerer bøger og artikler om blandt andet intelligent design og kristen nationalisme. Bogen blev udgivet som en undervisningsbog til faget biologi for de ældste klasser i folkeskolen. Både Wikipedia-artiklen “Timeline of intelligent design” og bogen “Martinus, Darwin og intelligent design” (se kilder) anfører, at dette værk er en let omformning af kreationisternes bog “Creation Biology”, der få år før blev afvist som skolemateriale af USA’s højesteret.

Samme år, som den første ID-lærebog udkom, begyndte forlaget og foreningen The Fund for Theological Education en kampagne for at få bogen ind i skolerne, og de aktiverede lokale kristne-konservative grupper til at skubbe til skolebestyrelserne og lærerne for at indoptage bogen.

Hvad er Kitzmiller v. Dover Area School District-sagen?

Intelligent design-bevægelsen led sit hidtil største nederlag i 2005 i den såkaldte ’Kitzmiller v. Dover Area School District-sag’.

I november 2004 udsendte skolebestyrelsen ved the Dover Area School District en pressemeddelelse, der angav, at lærerne skulle læse en meddelelse op for eleverne i 9. klasses biologitimer. I meddelelsen hed det blandt andet, at Darwins udviklingslærer var en teori, der ikke var fuldt ud testet, og at lærerne derfor opfordrede til, at eleverne også skulle læse om intelligent design. Det var reelt en optakt til at indføre ID-bogen “Of Pandas and People. The Central Question of Biological Origins” som undervisningsbog i skolen.

I december samme år lagde the American Civel Liberty Union (ACLU), som arbejder for at sikre individuelle rettigheder og friheder, sag an imod skolen på vegne af elleve forældre til elever fra skolen, som var imod det nye pensum i biologitimerne og mente, at det gik imod den amerikanske højesteret, der har forbudt undervisning i religion i de offentlige skoler.

Sagen begyndte den 26. september 2005, og den 20. december samme år blev dommen afsagt. I den 139 sider store domskrift stod der blandt andet: “Beviserne fremlagt under retssagen demonstrerer, at ID ikke er andet og mere end et afkom af kreationismen.” (side 31) Og på side 26 fremhæves det, at designeren er den kristne Gud. “Bevismaterialet fremlagt under sagen har vist, at ID er et religiøst synspunkt, en fornyelse af kreationismen, og ikke en videnskabelig teori.” (side 43). Citaterne er taget fra Wikipedia-artiklen “Kitzmiller v. Dover Area School District” (se kilder), men ifølge artiklen er ovenstående citater taget direkte fra dommerens skrivelse. 

Hvor mange amerikanere tror på ID-teorien?

Der er ikke lavet undersøgelser af, hvor mange amerikanere der direkte tror på ideen om intelligent design, men nedenstående undersøgelse indikerer om ikke andet, at der er stor tiltro til, at der står en intelligent kraft bag livets skabelse og udvikling. Ifølge en undersøgelse fra det amerikanske Gallupinstitut foretaget i USA i maj 2007 tror 43 procent af befolkningen, at Gud har skabt mennesket i sin nuværende form, 38 procent mener, at mennesket har udviklet sig under Guds vejledning, 14 procent mener ikke, at Gud har del i udviklingen og 5 procent ved ikke. Undersøgelsen kan findes på Gallups hjemmeside (se kilder).