Bermuda Trekanten

Artikel type
faktalink
bibliotekar Richard Juhre, Silkeborg. 2000
Main image
Galethea 3 Ekspeditionen, som befandt sig på det tunge krigsskib Vædderen, var tæt på en skypumpe i Bermudatrekanten i Sargassohavet Langfredag i 2007.
Galethea 3 Ekspeditionen, som befandt sig på det tunge krigsskib Vædderen, var tæt på en skypumpe i Bermudatrekanten i Sargassohavet Langfredag i 2007.
Foto: Henning Bagger / Scanpix

Begrebet Bermuda Trekanten pirrer manges nysgerrighed og appellerer til den mere eller mindre udtalte interesse for det mystiske, som mange mennesker nærer. Derfor er Bermuda Trekanten lige så sejlivet en myte som for eksempel søslangen i Loch Ness og UFO'erne. Mystiske eller uforklarlige gåder som disse lader sig ikke afvise. Ingen vil kunne komme med en naturlig forklaring, der definitivt løser disse gåder. I folks bevidsthed vil der altid sidde en snert af tvivl. Det kunne jo være...

Bermuda Trekanten er et havområde, der er blevet almindelig kendt for at være et ekstremt farligt farvand med mange og ofte hurtigt opstående storme.