Kvindekamp

Redaktionen, 2022
Top image group

Kvindekamp er mange ting, både historisk og i dag. Det er lilla bleer, rødstrømper på Strøget i København og nye familieformer i 1970’erne. Det er retten til at tage en uddannelse og kampen for valgret og ligestilling på arbejdsmarkedet. Det er retten til ikke at blive udsat for sexchikane. Det er den daglige forhandling om de hjemlige arbejdsopgaver som opvask og børnepasning. Det er retten til at bestemme over sit eget liv og sin egen krop, og at det ikke er en åben invitation for mænd, når en ung pige vælger at tage noget udfordrende tøj på. 

Faktalink sætter fokus på kvinders vilkår, rettigheder og økonomiske muligheder og har her samlet en række artikler, som ser på emnet fra mange forskellige vinkler:

Abort

Aborter er ikke bare et medicinsk indgreb – det er omdrejningspunkt for etiske, religiøse og videnskabelige debatter. I 1683 blev en provokeret abort straffet med halshugning, og først i 1973 blev fri abort lovliggjort for alle kvinder og dermed straffri i Danmark.

Kvindehandel

Handel med kvinder er en hastigt voksende form for kriminalitet i hele verden – også i Danmark. Kvinderne er ofte unge og kommer fra lande, der er ustabile og sårbare økonomisk og socialt.

Kvinders valgret

For lidt over 100 år siden havde kvinder i Danmark ikke ret til at stemme ved Folketingsvalg. Den ret fik de først med en grundlovsændring i 1915, og de fik den ikke uden kamp.

Køn og identitet

Køn og identitet er knyttet tæt sammen, hvilket blandt andet viser sig i vores sprog, hvor kønnet er definerende for, hvordan vi tiltaler og omtaler hinanden. Siden 1970'ernes opgør med traditionelle kønsroller er der stadig flere, der mener, at det, vi i samfundet forbinder med at være mand og kvinde, i høj grad er kulturelt og socialt betinget og kan ændre sig over tid. Køn er dermed i dag mere flydende end for bare et årti siden.

MeToo

Da tv-vært Sofie Linde i august 2020 delte sin egen personlige historie om sexchikane, bragte det for alvor MeToo-bevægelsen til Danmark. Siden har et stort antal kvinder – og et mindre antal mænd – i mange forskellige brancher stået frem for at gøre op med seksuelle krænkelser og chikane.

Omskæring af piger

Omkring 130 millioner kvinder i hele verden er omskåret. De fleste bor i Afrika. Men også i Europa er der eksempler på, at små piger med indvandrer- og flygtningebaggrund er blevet omskåret, selv om det er forbudt.

Rødstrømper, kvindekamp og feminisme

Selvom Danmarks statsminister er en kvinde, og der er gjort afgørende fremskridt på ligestillingsområdet, siden kvinder fik valgret i 1915, er der stadig ulighed mellem kønnene på flere områder.

Prostitution

Prostitution betyder at sælge seksuelle ydelser. Køberne er primært mænd, og sælgerne er primært kvinder, men også mænd, transpersoner og børn sælger sex. Store dele af branchen er præget af tvang, hvor børn eller voksne er blevet kidnappet til arbejdet og/eller på anden vis sælger sex under trusler og vold. 

Sharia

Sharia er et arabisk ord der betyder ’vej’. Det bliver også brugt om det system af juridiske regler og love, som udviklede sig i islamisk teologi i 700-900-tallet, og som nogle muslimer stadig mener man bør følge. Disse regler og love omfatter blandt andet dødsstraf for utroskab og håndsafhugning for tyveri, og de stiller ofte mænd og kvinder forskelligt i forhold til skilsmisse og arveregler.

Suffragetterne

Suffragetterne var en militant bevægelse i England fra slutningen af 1800-tallet til omkring Første Verdenskrig, som kæmpede for kvinders stemmeret – og der var lignende bevægelser i bl.a. USA og Danmark.

Tvangsægteskaber

Tvangsægteskaber er forbudt ifølge både internationale konventioner og dansk lov, men ikke desto mindre bliver der hvert år indgået tvangsægteskaber både i Danmark og resten af verden.

Tørklædebatten

Skal muslimske kvinder have lov at bære tørklæde, når de arbejder som kassedamer, dagplejemødre eller dommere? Skal muslimske piger i folkeskolen have lov at dække sig til? Er kvinder, der bærer tørklæde, dårligt integrerede? Eller er det tværtimod et tegn på vellykket integration, at tørklædeklædte kvinder færdes i alle dele af det offentlige rum? Udgør burkaer et sikkerhedsproblem?

Voldtægt

Voldtægt er en voldsom seksuel krænkelse, og det er forbudt ifølge den danske straffelov. Heldigvis er voldtægt ikke nogen almindelig forbrydelse, men den kan til gengæld ramme alle kvinder.

Æresdrab

Æresdrab finder sted for at rense eller redde familiens eller slægtens ære. Ofrene er som regel kvinder eller piger, og gerningsmanden eller -mændene er som regel fra familien.

Artikel type
News Item