Kilder til baggrund

Internetkilder

På undervisningsportalen EMU kan du finde en lang række links til tekstanalyse og info om perioder m.m.
Her kan man finde meget forskelligt om litteratur. Blandet andet en del eksempler på tekstanalyse.

Faglitteratur

Nøjgaard, Morten:
Det litterære værk – Tekstanalysens grundbegreber. Odense Universitetsforlag, 1998.
Møller, Lis (red):
Litteraturanalyse. Forlaget Systime a/s, 1995.
Stein Larsen, Finn:
Indføring i digtlæsning. Gyldendal, 1981.
Brandt Pedersen, Finn og Anni Rønn Poulsen:
Metodebogen – analysemetoder til litterære tekster. Nøgleforlaget, 1980.
Jacobsen, Karl og Ole Ravn:
Indføring i roman- og novelleanalyse. Gyldendal, 1979.

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på tekstanalyse