Kilder citeret i artiklen

Offentlige institutioner

Her kan man finde bekendtgørelsen for danskfaget både i grundskolen og gymnasiet.

Internetkilder

En hjemmeside hvor man kan finde mange nyttige redskaber om tekstanalyse. Blandt andet et leksikon over de sproglige troper og figurer. Desuden kan man finde beskrivelser af Greimas’ omtalte modeller.

Faglitteratur

Gall Jørgensen, Keld:
Litterær analyse - – Prosa og lyrik. Gyldendal, 2005 (1994).
Aristoteles:
Poetikken. Det lille forlag, 2004.
Fibiger, Johannes og Gerd Lütken:
Litteraturens veje. Gad, 2003.
Fibiger, Johannes, Gerd Lütken og Niels Mølgaard:
Litteraturens tilgange - – metodiske angrebsvinkler. Academica, 2001.
Lauge Hansen, Hans
Tegn Tekst og Tolkning - – Introduktion til analyse af litterære tekster. Akademisk Forlag, 2000 (1994).
Albeck, Ulla:
Dansk stilistik. Gyldendal, 1996 (1939).
Svendsen, Erik:
Hvordan det? - – Om glæden ved tekstanalyse. Gyldendal, 1994.
Isaksen, Vagn Birger:
Grundbog til tekstanalyse. Systime, 1981.