Postmodernitet

Artikel type
faktalink
cand.mag. Maria Høher-Larsen, iBureauet/Dagbladet Information. August 2016
Main image
Andy Warhol's ti Marilyn Monroe-reproduktioner er et eksempel på det postmoderne oprør mod autoriteter, ideologier og idéen om det moderne fremskridt.
Andy Warhol's ti Marilyn Monroe-reproduktioner er et eksempel på det postmoderne oprør mod autoriteter, ideologier og idéen om det moderne fremskridt.
Foto: Scanpix

Det postmoderne er oprøret mod autoriteter, ideologier og ideen om det moderne fremskridt. Det er splittelse frem for helhed, det uafsluttede frem for det afsluttede og det relative frem for det absolutte. Det er David Bowies glitter og make up, Paul Austers detektivmysterier uden klare svar og Andy Warhols ti Marilyn Monroe-reproduktioner. Det postmoderne undsiger sig eksistensen af det autentiske, oprigtige og rene, og dyrker i stedet kopien, ironien og hybriden.

'Postmodernitet' er glat som en ål og få har givet en klar definition af begrebet. Nogle mener, at det postmoderne er et overstået kapitel, andre mener, at vi stadig befinder os i det, og så er der nogle, som mener, at det aldrig har eksisteret, og at det, vi kalder for det postmoderne, blot er en variant af det moderne.

 

post