Kilder

Danske hjemmesider om Naturalismen

Universitetsdrevet hjemmeside, der rummer elektroniske versioner af Darwins udgivelser i dansk oversættelse. Endvidere er der her blandt andet introduktioner til hans værker.
Omfattende - men overskuelig - gennemgang af Naturalismens vigtigste begreber og fænomener inden for kunst, videnskab, historie, filosofi og meget andet.
Glimrende og kortfattet indføring i de væsentligste epoker og -ismer i dansk litteratur - eksempelvis Realismen, Biedermeier-kulturen og Det Moderne Gennembrud.
Beskrivelse af Naturalismen og en mængde afledte emner - blandt andet kunstnerens rolle igennem forskellige, historiske perioder.
Hjemmeside for Statens Museum for Kunst. Indeholder omtale af museets faste og løbende udstillinger - herunder naturalistisk kunst. Hjemmesiden rummer også en ordbog, hvor en lang række nøgleord er forklaret.
Omfattende, leksikalsk database, der indeholder mange opslag om Naturalismens strømninger og hovedpersoner.

Udenlandske hjemmesider om Naturalismen

Omfattende database, der blandt andet indeholder en videostream-version af udsendelsesrækken “The Western Tradition”, hvor en professor fra et anerkendt universitet i Californien opridser den vestlige verdens kulturhistorie. Naturalisme perioden bliver behandlet i tre udsendelser.
Kæmpestort engelsk opslagsværk. Rummer blandt andet gode artikler om nogle af Naturalismens vigtigste figurer.
Omfattende engelsksproget database, der rummer gode artikler om en lang række historiske perioder. Rummer blandt andet artikler samfundet og filosofi i anden halvdel af 1800-tallet.

Avisartikler

Larsen, Henrik:
Til forståelse af evolutionen. Politiken, 2006-12-02.
Hertel, Hans:
Uundværlige Georg Brandes. Politiken, 2004-11-25.
Stigsgaard, Louise og Kassebeer, Søren:
Syndebukke eller sovetryner. Berlingske Tidende, 2004-11-13.

Radioindslag

DR P1
har sendt et længere indslag om Georg Brandes betydning for Danmark i sidste halvdel af 1800-tallet og i tiden efter. Professor i nordisk filologi Hans Hertel medvirker. Indslaget findes på hjemmesiden for programmet “Læst & påtalt”.
DR P1
har sendt et længere indslag om kulturradikalismens betydning for Danmark i tiden efter Det Moderne Gennembrud. Dr. Phil Morten Thing medvirker. Indslaget findes i indslagsarkivet for programmet “Synsfeltet” på stationens hjemmeside.

Net-artikler

Fibiger, Johannes:
Herman Bang (findes på www.forfatterweb.dk).
Fibiger, Johannes:
J. P. Jacobsen (findes på www.forfatterweb.dk).
Fibiger, Johannes:
Henrik Pontoppidan (findes på www.forfatterweb.dk).

Faglitteratur

Becker-Christensen, Christian:
Politikens Retskrivnings og Betydningsorbog. Politikens Forlag, 2005.
Funder, Bent:
Dansk kulturhistorie. Systime, 2005.
Jessen, Kjeld B.:
Indsigt og udsyn. Systime, 2005.
Hertel, Hans:
Det stadig moderne gennembrud. Gyldendal, 2004.
Martinov, Niels:
Litterære ismer. Systime, 2004.
Jessen, Keld B.
Dansk litteratur fra runer til graffiti. Systime, 2002.
Lund, Jørn [red.. m.fl.]:
Den store danske encyklopædi. Danmarks Nationalleksikon, 1994-2002.
Damm, Inge:
Det menneskelige univers. Odense Bys Museer, 2001.
Andersen, Heine og Kaspersen, Lars Bo:
Klassisk og moderne samfundsteori. Hans Reitzels Forlag, 2000.
Liedman, Sven-Eric:
De politiske idéers historie. Gads Forlag, 2000.
Thielst, Peter:
Man bør tvivle om alt - og tro på meget. Gyldendals Forlag, 1996.
Hertel, Hans [ed]:
Verdens litteratur historie. Gyldendals Forlag, 1994.
Friisberg, Claus:
Fra revolution til verdenskrig. Vestjydsk Kulturforlag, 1985.
Brandes, Georg:
Hovedstrømninger i det 19. århundredes litteratur. Jespersen og Pios Forlag, 1966.
Lund, Erik [red. m.fl.]:
De europæiske ideers historie. Gyldendals Forlag, 1962.

Udenlandsk faglitteratur

Davies, Norman:
Europe - a history. Pimlico, 1996.

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på 'Naturalismen'