Modernitet

Artikel type
faktalink
cand.mag. Maria Høher-Larsen, iBureauet/Dagbladet Information. Maj 2016
Main image
Tariq Ramadan er svejtsisk muslimsk teolog og akademiker. Iflg. Ramadan er der ingen modsætning mellem islam og modernitet og mellem islam og den vestlige verden. Han ønsker et opgør med diktatoriske dogmer og muslimers frygt for ikke at være 'gode muslimer'.
Tariq Ramadan er svejtsisk muslimsk teolog og akademiker. Iflg. Ramadan er der ingen modsætning mellem islam og modernitet og mellem islam og den vestlige verden. Han ønsker et opgør med diktatoriske dogmer og muslimers frygt for ikke at være 'gode muslimer'.
Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix

Modernitet er et vidt begreb – det er en periode i de vestlige samfund fra midten af 1700-tallet frem til i dag, men også en betegnelse for alt det, som udgør et moderne samfund. Modernitet er et prustende damplokomotiv, telegrafledninger, syngende avissælgere, samlebånd og en elpære. Modernitet er menneskerettigheder, individualisering og demokrati. En jublende tiltro til fremtiden, til det teknologiske fremskridt og til menneskets mulighed for at ændre både sig selv og sin omverden. Men modernitet er også fremmedgørelse og meningsløshed, verdenskrige og økonomisk nedtur. Det moderne menneske forlod overtroen, præstetyranniet og det stavnsbundne liv på landet for at besynge fornuft, frihed og teknologi i de stadigt voksende byer, men blev samtidig et tandhjul i et mekanisk og til tider uoverskueligt samfundsmaskineri. 

 

modernitet