Baggrundskilder

Originalkilder

Fortalen til Jyske Lov fra 1241 under Valdemar Sejr kan læses på Aarhus Universitets historiesite Danmarkshistorien.dk.
På foranledning af biskop Absalon forfattede Saxo Grammaticus det historiske værk Gesta Danorum (Danernes bedrifter) om Danmarks historie fra oldtiden og frem til omkring 1185. Læs fortalen til værket og se et scan af et originalt pergamentblad på Aarhus Universitets historieportal danmarkshistorien.dk.
Nogle af de vigtigste litterære værker i nordisk middelalderlitteratur. Sagaerne handler grundlæggende om vikingernes kolonisering af Island i årene omkring år 900-1000. Men de blev nedskrevet i middelalderen i årene mellem 1100 og 1300 af sagaskrivere, der var kristne, og som litteratur bærer sagaerne også præg af derefter. På Heimskringla.no kan man læse uddrag på det originale norrøne sprog og i dansk oversættelse.
Her finder du en række skriftlige kilder fra middelalderen i digital form. Bemærk dog, at det ikke er muligt for almindelige mennesker at læse og forstå teksterne. Men flere af kilderne har interessante tegninger.

Bøger

Rosedal, Else:
Dagligliv i Danmarks middelalder. Gyldendal, 1999. Handler bl.a. om husdyrhold, madlavning og andre sider af hverdagslivet i middelalderen.
McGuire, Brian Patrick:
Den levende middelalder. Gyldendal, 2005. En grundig bog, der gennemgår den tænkning, der prægede middelalderen.

Hjemmesider

En hjemmeside, hvor teksterne skrives af historikere og arkæologer ved Aarhus Universitet. Det er et opslagsværk med korte tematekster, som er lette at forstå, og der er tekster, som kommer rundt om de mest centrale aspekter af middelalderen.

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på Middelalderen