Introduktion

Hvad er migration?

En migrant er et menneske, der forlader sit hjemland for at bosætte sig i et nyt land. Formelt set dækker ordet migrant i visse sammenhænge også over flygtninge, som ifølge internationale konventioner er mennesker, der flygter fra krig og kan dokumentere, at de nærer en velbegrundet frygt for fysisk vold og forfølgelse mod deres person, hvis de bliver sendt tilbage til deres hjemland. I dag bruges ordet migrant imidlertid primært til at betegne mennesker, der flytter til et andet land for at opnå bedre økonomiske muligheder og bedre levestandard, end de har i hjemlandet. Det skriver Videnskab.dk i september 2015 (se kilder). Når det gælder migrationen fra Mexico til USA, er der overvejende tale om økonomiske migranter, der rejser til USA for at finde arbejde og derigennem få bedre økonomiske muligheder. Der er altså generelt ikke tale om flygtninge, der risikerer vold og forfølgelse, hvis de sendes tilbage til Mexico. Migration findes i to grundtyper, som betegnes med underbegreberne emigration og immigration: emigration betegner udvandring fra et land, mens immigration er indvandring til et land. De mexicansk-fødte borgere, der flytter fra Mexico til USA, er altså emigranter fra deres hjemland og immigranter i USA. 

Hvad er forskellen på lovlig og illegal migration?

Mexicanske borgere kan søge om arbejds- og opholdstilladelse i USA, som regel ved at få et arbejdsvisum eller et visum gennem et familiemedlem, der allerede bor lovligt i USA, og ad denne vej kan de immigrere lovligt til USA. Antallet af visa udstedt til mexicanere er dog stærkt begrænset i forhold til, hvor mange der ansøger om dem; i 2011 blev der udstedt under 66.000 visa til mexicanske borgere, mens der stod 1.381.896 mexicanske borgere i kø til at flytte lovligt til USA, skriver avisen Alabama Media Group (se kilder). Ifølge det anerkendte institut Migration Policy Institute (se kilder) opholder mere end halvdelen af de mexicansk-fødte indvandrere i USA sig i landet ulovligt – de har altså krydset landegrænsen uden visum og arbejder og opholder sig i landet uden at have fået tilladelse til det; de udgør altså en form for ulovlige eller illegale immigranter. Debatten i USA drejer sig primært om de illegale mexicanske indvandrere og ikke de, der lovligt opholder sig i landet.