Historisk baggrund om migrationen fra Mexico

Hvornår begyndte migrationen fra Mexico til USA?

Der har været migration fra Mexico til USA siden 1890erne, men det var først i 1970’erne, at migrationen begyndte at vokse for alvor. Migrationen i slutningen af 1800-tallet skyldtes nye industrier i de sydlige amerikanske stater – særligt miner og landbrug – som tiltrak arbejdskraft fra Mexico. Den Mexicanske Revolution, som udspillede sig fra 1910-1920 og førte til vold og uro, fik antallet af mexicanere, som søgte mod USA, til at stige betydeligt: Mens der i årene op til revolutionen ankom omkring 20.000 lovlige mexicanske indvandrere til USA hvert år, var det årlige antal i 1920’erne 50.000-100.000 lovlige mexicanske indvandrere. Efter Anden Verdenskrig var der igen mangel på arbejdskraft i USA, især i landbruget, og USA og Mexico blev enige om at etablere det midlertidige gæstearbejder-program Bracero, som gav mexicanere lov til at opholde sig og arbejde i USA. De fleste mexicanere, der benyttede sig af det nye program, fik arbejde i landbruget, som i stigende grad blev afhængigt af den billige, sæsonbaserede arbejdskraft, som de mexicanske indvandrere leverede. Det fastslår en rapport fra George Washington University (se kilder). 

Hvornår begyndte migrationen at vokse med større hast?

Da det midlertidige gæstearbejderprogram Barcero blev lukket i 1964, var det amerikanske landbrug blevet afhængigt af den mexicanske arbejdskraft, og også i andre industrier steg antallet af muligheder for lavt uddannede folk. I slut-1980’erne moderniserede den nye mexicanske regering økonomien – i høj grad ved at begrænse statens rolle i samfundsøkonomien, som traditionelt set havde været stor – og i start-1990’erne havnede Mexico i en valutakrise, den såkaldte pesokrise. Mexicos alvorlige økonomiske problemer fortsatte frem til starten af 00’erne. Den økonomiske krise førte til høj arbejdsløshed og et stort tab i antallet af stillinger i det mexicanske landbrug, hvilket tvang mange mexicanske borgere til at emigrere til andre lande i jagten på jobs. Den amerikanske efterspørgsel efter lavt uddannet arbejdskraft og den økonomiske krise i Mexico førte til en eksplosion i antallet af mexicanske borgere, der søgte til USA for at finde arbejde. Fra 1970 og frem til årtusindskiftet fordobledes antallet af mexicansk-fødte borgere med bopæl i USA hvert år. Mens der i 1970 var under en million mexicanske immigranter i USA, var der i 2010 lige under 12 millioner.