Hjemløshed globalt set

Hvor mange hjemløse er der i verden?

Da der ikke findes en fælles international definition af hjemløshed, og da det generelt er svært at registrere mange hjemløse, er det svært at fastsætte det præcise antal af hjemløse. Det amerikanske universitet Yale University skriver i en artikel på deres hjemmeside den 13. juli 2017 (se kilder), at op mod 150 millioner mennesker på verdensplan er hjemløse. Tallet er baseret rapporter.

Ifølge UNHCR (FN's Flygtningehøjkommissariat) oplever verden i disse år den største flygtningekatastrofe siden 2. Verdenskrig, og det er med til at øge antallet af hjemløse globalt set. Selv om der er fællestræk ved hjemløshed over hele verden, er der dog også store forskelle. For eksempel er der stor forskel på at være hjemløs i en nordamerikansk storby og at være hjemløs bonde på flugt fra en væbnet konflikt i Mellemøsten.

Hvad er de typiske årsager til hjemløshed i den vestlige verden?

Både årsagerne til og løsningerne på hjemløshed er komplekse. De fleste tilfælde af hjemløshed i EU og Nordamerika skyldes mere end bare, at den hjemløse ikke har råd til en bolig. Ofte kæmper den hjemløse også med andre problemer som misbrug af alkohol eller narkotika eller har psykiske problemer, som kan betyde, at vedkommende har svært ved at overnatte i en almindelig bolig eller ved i det hele taget at være alene. Mange hjemløse kommer fra den fattigste del af befolkningen og har oplevet svigt igennem deres opvækst. Samtidig har strukturelle problemer såsom hjemløses økonomi, for eksempel størrelsen på sociale ydelser, samt strukturelle problemer som stigende priser på boligmarkedet også stor betydning for antallet af hjemløse. Efter den globale økonomiske krise satte ind i 2008, er den sociale nød steget, og det samme er hjemløsheden, særligt i Syd- og Østeuropa.

Hvad er de typiske årsager til hjemløshed i resten af verden?

I Rusland har overgangen fra kommunisme til kapitalisme skabt en eksplosion i antallet af hjemløse. Det skyldes, at man under kommunismen havde ret til en bolig, hvorimod folk under den fri markedsøkonomi kun kan få en bolig, hvis de har råd til den. Ifølge artiklen ”Ruslands hjemløse er ikke rigtige borgere” (se kilder) vurderes det, at der lever mellem fire og fem millioner hjemløse i Rusland.

I USA viser en optælling foretaget af organisationen National Alliance to End Homelessness (se kilder), at 552.830 personer er eller har oplevet at være hjemløse i 2018. 33 % af disse er familier med børn. Siden 2007 er antallet af hjemløse i USA faldet en smule, særligt blandt krigsveteraner og familier.

Skønt der er mangel på statistik på området, er der er ingen tvivl om, at millioner af mennesker lever som hjemløse eller under miserable forhold i verdens udviklingslande. I disse år gennemgår særligt Afrika en enorm urbanisering, hvor den fattige landbefolkning flytter fra land til by for at finde arbejde og et bedre liv. Mens nogle formår at finde velbetalt arbejde, der kan rykke dem op i middelklassen, ender andre i hjemløshed eller stuvet sammen i de afrikanske storbyers voksende slumkvarterer. I mange udviklingslande lever desuden store grupper af gadebørn i storbyerne og overlever ved hjælp af tiggeri, småhandlen, daglejerarbejde og sommetider tyveri.