Digital dannelse

Artikel type
faktalink
journalist Anne Anthon Andersen, iBureauet/Dagbladet Information. Januar 2016
Main image
Luna Skovhus Hjorth og Clara Skovhus Hjorth med mobiler og iPads.
Luna Skovhus Hjorth og Clara Skovhus Hjorth med mobiler og iPads.
Modelfoto: Sara Gangsted / Scanpix

Med internettet og sociale mediers indtog i hverdagen er det at kunne begå sig ’dannet’ på nettet blevet afgørende for at klare sig godt fagligt, socialt og psykisk. Begrebet digital dannelse dækker over både evnen til at forholde sig kritisk til oplysninger på nettet, evnen til at anvende digitale medier samt viden om, hvordan man optræder såkaldt digitalt dannet på nettet; hvordan man efterlader såkaldte digitale fodspor, som både kan skabe muligheder og begrænsninger for fremtiden. Internettet er en central kilde til viden og et sted, vi mødes og skaber identitet, og derfor bliver det stadig vigtigere at tilegne sig digital dannelse – ikke mindst for børn og unge. Både politikere og uddannelsesinstitutioner debatterer og prioriterer digital dannelse, og nogle mener ligefrem, at digital dannelse skal på skoleskemaet som selvstændigt fag.