ældre beboer i sofa taler med Svendborgs borgmester
Svendborg kommune indvier den første danske demensby i november 2016.
Foto: Andreas Bastiansen / Scanpix

Demens

Artikel type
faktalink
Af cand.mag. Maria Høher-Larsen, iBureauet/Dagbladet Information. Januar 2017.
Top image group
ældre beboer i sofa taler med Svendborgs borgmester
Svendborg kommune indvier den første danske demensby i november 2016.
Foto: Andreas Bastiansen / Scanpix
Main image
Laila Dyrving er 49 år og ramt af demens. Laila og Ib tager dagligt en tur gennem haven for at se hvordan den udvikler sig. Juni 2013.
Laila Dyrving er 49 år og ramt af demens. Laila og Ib tager dagligt en tur gennem haven for at se hvordan den udvikler sig. Juni 2013.
Foto: Peter Clausen /Scanpix

Indledning

Det er normalt at blive glemsom med alderen, men når man pludselig synes, at nøglernes naturlige plads er i køleskabet, eller hvis man en dag ikke kan kende sin egen datter, er der måske mere på spil, end blot alderdom. Måske er der tale om en demenssygdom, f.eks. Alzheimers sygdom. I dag taler man om demens som den nye store folkesygdom i ældrebefolkningen. Og jo ældre vi bliver, jo større risiko er der for, at antallet af demenssyge også vil stige. I 2020 skønner man, at op mod 100.000 borgere i Danmark kan komme til at lide af demens, selvom der er usikkerhed omkring prognosen.

Fremtidsudsigterne har fået politikere og mange af landets kommuner til at rette fokus mod pleje af de demente. Regeringen afsatte i 2015 midler til at udvikle mere demensvenlige plejeboliger og øge kendskabet til demenssygdomme blandt plejepersonalet rundt omkring i kommunerne. I november 2016 åbnede den første "demensby" med wellnessrum, sansehaver og butik, hvor demensramte kan fortsætte med at leve et normalt liv i sikre og trygge omgivelser og med hjælp fra plejepersonale.