Tips til analysen

Ordet analyse kommer fra græsk og betyder "opløsning". At analysere noget betyder altså at opdele noget i dets bestanddele.

I bekendtgørelsen for dansk i gymnasiet fremhæves den kritiske analyse som en grundsten i faget og i uddannelsen som sådan. Om fagets formål står der:

"I arbejdet med afdækning af ældre og nyere teksters betydning anskuet i et sprogligt, litterært og kulturelt perspektiv skærpes elevernes kritisk-analytiske sans. Dermed bidrager faget til både at udvide elevernes dannelseshorisont og at styrke deres evne til at håndtere informationer, gå bag om ordene og forstå disses indhold og nuancer. Kritisk-analytisk sans og beherskelsen af et sikkert sprogligt udtryk fremmer elevens muligheder for at orientere sig og handle i et moderne, demokratisk, globalt orienteret samfund."

Analyseredskabernes anvendelsesområde rækker altså langt ud over klasselokalet og kan anvendes i alle fag og på såvel kunstneriske frembringelser som samfundsvidenskabelige emner.

"Tips til analysen" er en række artikler med analyseredskaber til brug i undervisningen. Teksterne kan anvendes af både lærere og elever som konkrete hjælpemidler til at analysere såvel tekster som film og billeder.

Inden for tekstanalyse er der både en overordnet artikel med begreber og metoder og to genrebestemte artikler om digtanalyse og essayanalyse.

Derudover er der en artikel om filmanalyse og en om billedanalyse.

Læs artiklerne:

Novelleanalyse tips
Novelleanalyse

Markedsføring
Markedsføring

Tekstanalyse
Tekstanalyse

Digtanalyse
Digtanalyse

Essayanalyse
Essayanalyse

filmanalyse
Filmanalyse