Konsekvenser af stress

Hvad er de mentale og fysiske konsekvenser af stress?

Det er individuelt, hvordan vi reagerer på stress. Stress kan give træthed og koncentrationsproblemer og kan gøre os aggressive og mindre beslutsomme. Længere tids stress kan udløse depression, udbrændthed og angst. I værste fald kan en eventuel depression føre til selvmord. Som regel bliver konsekvenserne alvorligere og sværere at komme af med, jo længere tid stressbelastningen står på. Langvarig stress kan også give hjerte-kar-sygdomme som åreforkalkning, blodpropper og dårligt kredsløb.

Hvad er de sociale konsekvenser af stress?

Mange stressramte føler, at alting bliver mere uoverskueligt – heriblandt sociale relationer, selv til familie og venner. Derfor kan stress skabe afstand og isolation. Det kan også være vanskeligt at vende tilbage til arbejdspladsen. Ifølge Stressforeningen risikerer hver femte, der bliver syg af stress, at miste jobbet (se kilder).   

Hvilke konsekvenser har stress for det danske samfund?

Beregninger viser, at stress koster 1,5 millioner fraværsdage om året, og at sygefravær på grund af stress koster det danske samfund 27 milliarder kroner om året. Det kan koste en virksomhed omkring 1 million kroner, hvis en medarbejder med en månedsløn på 20.000 kr. går ned med stress og bliver sygemeldt. Det kan man læse på Stressforeningens hjemmeside (se kilder). Samtidig indløser 440.000 danskere hver dag recept på antidepressiv medicin, og det anslås, at 15-20% af danskerne har eller vil opleve at få en depression blandt andet som følge af stress. Det fremgår af artiklen ”Måske er det samfundet, der er sygt? Ikke menneskene” I Ugebrevet A4 (se kilder).