Baggrund om emnet

Hvad er rygning?

Med rygning menes der i denne artikel tobaksrygning. Der findes, ifølge leksikonet Den Store Danske (se kilder), omkring 95 forskellige arter tobak. Tobak er urter med store blade og blomster. Selve frugten er en kapsel, og bladene indeholder det meget giftige alkaloid nikotin. Særligt tobaksplanten med det latinske navn nicotiana tabacum bruges til tobak. Størstedelen af tobaksproduktionen kommer i dag fra Asien, særligt Kina. Når man ryger tobakken, afgiver den røg, som indeholder omkring 4.000 forskellige stoffer, herunder:

· Nikotin, som er en særdeles vanedannende nervegift

· Kulmonoxid (kulilte), som blokerer blodets iltningsevne

· Tjærekondensat, som er kræftfremkaldende

· Andre slimhindeirriterende stoffer

· Diverse kræftfremkaldende sporstoffer, svampemidler og vira

Hvor stammer rygning fra?

Blandt de indfødte i Amerika blev tobak brugt som nydelses- og lægemiddel, ifølge Den Store Danske (se kilder). I Europa blev planten først anvendt som lægeurt. I forbindelse med Napoleonskrigen i starten af 1800-tallet bredte cigarrygning sig fra Spanien til resten af Europa, mens papircigarer – senere kaldet cigaretter – slog igennem under Krimkrigen (1843-1856) og blev for alvor populært i 1900-tallet.

Hvornår dukkede tobak op i Danmark?

Ifølge Den Store Danske (se kilder) begyndte man i Danmark at dyrke tobak i 1600-tallet, især hjemmeavl. I 1665 gik den første danske produktion af tobak i gang. Antallet af tobaksvirksomheder i Danmark toppede i 1921 med 1518 virksomheder, hvoraf mange var små. Under Første og Anden Verdenskrig blev der igen dyrket meget tobak som hjemmeavl i Danmark, da det var umuligt at opdyrke oversøisk tobak.

Til sammenligning var der i 2000 kun otte tobaksvirksomheder i Danmark.

Hvor stammer rygning fra?

Mere end hver femte dansker ryger, viser en undersøgelse af danskernes rygevaner foretaget af Hjerteforeningen, Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen i november 2017. Det betyder, at andelen af mennesker, der ryger, ikke har ændret sig de seneste seks år. For selv om mange har held til at stoppe med at ryge, kommer der stadig nye rygere til. Og de nye rygere er primært børn og unge under 18 år, viser tidligere undersøgelser. Undersøgelsen viser også, at hele 72 % af de nuværende og tidligere rygere ikke ville ryge, hvis de skulle leve deres liv om. Det kan man læse i artiklen ”Nye tal: For mange danskere ryger stadig” på Hjerteforeningens hjemmeside (se kilder). Erfaringer fra andre lande viser, at prisstigninger på cigaretter kan få rygere til at stoppe med at ryge. I artiklen ”Antallet af rygere står bomstille på sjette år” påpeger Charlotta Pisinger, forskningsoverlæge ved Region Hovedstadens Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, at højere priser på cigaretter vil få færre til at begynde med at ryge. Hun henviser til eksempler fra for eksempel Sverige, Canada, Brasilien, Hongkong og Californien, hvor det med blandt andet høje cigaretpriser er lykkedes at få andelen af rygere ned under 10 %, kan man læse i artiklen (se kilder).