Definition af PFAS

Hvad er PFAS?

PFAS er en forkortelse for Per- og polyFluorAlkyl Substances. PFAS er ikke et kemikalie, men en fællesbetegnelse for flere tusinde kemiske fluor-stoffer, som er meget svære at nedbryde. Derfor bliver de også kaldt evighedsstoffer. Kemisk består PFAS af såkaldte alkylforbindelser (kulstofkæder), hvor flere hydrogenatomer er udskiftet med fluoratomer. Det er denne kemiske forbindelse, der gør, at PFAS ikke nedbrydes, men i stedet ophobes i natur og mennesker og hermed bliver sundhedsskadelig for både miljø og mennesker. PFAS blev opdaget i USA i 1938 ved et tilfælde af en forsker ved den amerikanske industrivirksomhed DuPont, der forsøgte at fremstille en ny gas, men i stedet endte med at fremstille det første PFAS-stof, som blev registreret under varemærket Teflon. Når PFAS-kemikalierne er blevet så udbredt, skyldes det især, at de har helt særlige egenskaber i forhold til at skabe smidighed og konsistens og danne lag, som lukker af for fx vand og snavs. Det kan man læse i artiklen ’Det ”fantastiske” PFAS’ på Eurofins Miljø – Danmarks største miljølaboratoriums hjemmeside (se kilde 1).