Kilder citeret i artiklen

Europæisk undersøgelse af 1.040 interkønnedes livskvalitet m.m.

Handlingsplan

Udenrigsministeriet 2018-2021. Regeringen, 2018.

Opslagsværker

Bøger

Frederiksen, Helle Bøgelund: Giv alle børn flere muligheder: Om det normkritiske og ligestillingspædagogiske arbejde på Martha Hjemmet. Eksp. Frederiksen@os.dk, 2018.
Nielsen, Steen Baagøe og Gitte Riis Hansen: Køn, seksualitet og mangfoldighed. Samfundslitteratur, 2016.
Hjerrild, Margrethe (red.): Lige muligheder: Om pædagogens arbejde med køn, seksualitet og mangfoldighed. Akademisk Forlag, 2015.
Magnussen, Eva og Jeanne Marecek: Køn og kultur i psykologien. Dansk Psykologisk Forlag, 2012.