Kilder citeret i artiklen

Undersøgelser og rapporter

Epinion og Børne- og Undervisningsministeriet, 2019.
UCC Professionshøjskolen, november 2016.

Hjemmesider

Undervisningsministeriet, 2019-12-12.
Undervisningsministeriet. Oversigt over antallet af grundskoler i alt og anmeldte og oprettede frie grundskoler
Undervisningsministeriet. Statistik om antallet af elever i grundskolen.

Pjecer

BUPL, oktober 2013.