Kilder citeret i artiklen

Strategier og rapporter

Network on Health Economics, januar 2020.
VIVE – Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, januar 2018.
Danske Regioner.
Sundhedsstyrelsen.
Lægemiddelstyrelsen.
Styrelsen for Patientsikkerhed.

Opslagsværker

Den Store Danske.